Aktuális hírek

Pedagógus nap 2022

Két éves szünet után a Bolyais Szülők Egyesülete ismét műsorral, ajándékkal és vendégasztallal köszöntötte a bolyais pedagógusokat.

Az ünnepségen Kissné Tuba Mónika elnökasszony kihirdette a Bolyai Katedra Díj 2022. évi díjazottját.

Az emlékplakettet Rózsa Viktória tanárnő kapta.

 

Papp Tibor igazgató úr ismertette a városi és egyetemi kitüntéseket elnyerő bolyais pedagógusok névsorát.

Városi kitüntetések:

Bogáthné Endrődi Judit: „Szombathely Oktatásügyéért” díj

Hollerné Gazdag Ilona: „Kiemelkedő Pedagógus Munkáért” díj I. fokozat

 

Magyar Diáksport Szövetség díja:

Földesné Bolfert Erika: „A diáksportért végzett kiemelkedő tevékenységéért” díj

 

Egyetemi kitüntetések:

1. Lorántffy Zsuzsánna emléklap:

Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozható azoknak a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottaknak (tanárnak, vagy tanítónak), akik munkájuk során legalább tíz éven keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek

Módly Andrea tanárnő

A díjat Rektor Úr adja át az egyetemi tanévnyitó keretében 2022 szeptemberében

 

2. Pedagógia mestere díjak:

Az a pedagógus kaphatja, aki legalább 15 évet töltött el a pedagógus pályán, és szakmai munkája, emberi magatartása alapján intézményének vezetősége méltónak találja a díjra.

 

Tóth Péter tanár úr

Kiemelkedő pedagógusi szakmai életútjáért, vezetőtanári tevékenységéért a Bolyai iránti elkötelezettségéért, kiállítások szervezéséért kapja a díjat

 

Bakó Zsuzsanna tanárnő

Kiemelkedő pedagógusi tevékenységéért és vezetőtanári munkájáért

 

Piri Adrienn tanárnő

Kiemelkedő pedagógusi tevékenységéért és áldozatos munkaközösség-vezetői tevékenységéért

 

Mézesné Szabó Katalin tanárnő

Kiemelkedő pedagógusi munkájáért, korábbi munkaközösség vezetői tevékenységéért

 

 

3. Dicsérő Oklevél:

A köznevelési intézmény azon munkatársai – technikai dolgozók, NOKS munkatársak, fiatal pedagógusok – kaphatják, akik legalább 5 éve dolgoznak az adott intézményben és munkájukat magas színvonalon végzik.

 

Sélley Gábor tanár úr

Kiemelkedő pedagógusi munkájáért, vezetőtanári tevékenységéért és a diákönkormányzat támogatásáért

 

Molnárné Helyes Ibolya portaszolgálati munkatárs

Az iskola érdekében végzett több éves oktatást segítő tevékenységéért

 

Kutrovics Tamás oktatástechnikus

Az iskola érdekében végzett több évtizedes oktatástechnikusi munkájáért, az oktatást támogató tevékenységéért

A díjat Rektor Úr adja át az ELTE Köznevelési Bizottságának ünnepi értekezletén 2022. szeptember 14-én.

 

 

2022.08.31. 18:00 -
Tanévnyitó ünnepély
2022.09.01.
Első tanítási nap