Elektronika tananyag

A projekt rövid bemutatása

Projekt háttere:

Az elektronika és a programozás alapjai számos területen megjelennek, folyamatosan növekszik az ilyen szakemberekre való igény. Ezt próbálja kiszolgálni a felsőoktatás, illetve egyre inkább megjelenik a téma a középiskolákban, általában különböző szakkörök, fakultációk keretein belül.

A műszaki területek iránt érdeklődő középiskolás diákok gyakran építenének elektronikai eszközöket, illetve igyekeznek elsajátítani az elektronika alapjait. Sajnos a téma összetettsége miatt lépésről-lépésre útmutató hiányában a tanulási folyamat általában nagyon hamar zsákutcákba vezet.

Ugyan léteznek a programozás oktatására is alkalmas fejlesztőeszközök, ezek bonyolult hardverekre építenek, ezért nem érthető meg segítségükkel a hardver működése, illetve a hardver és a szoftver kapcsolódásának mikéntje.

Résztvevők száma és típusa:

Az 5-tagú partnerség koordinátora egy magyarországi profi elektronikai fejlesztő cég, fő feladata többnyelvű tananyag előállítása, a projekt eredményeinek terjesztése. A partnerség további tagjai 3 gimnázium, és egy gimnázium alapítványa. (2 szlovákiai, 1 romániai, 1 magyar intézmény).

A projekt megvalósításával kapcsolatos alapinformációk

Célkitűzések, tevékenységek:

A stratégiai partnerség által végzett igényfelmérés is igazolta azt a következtetést, hogy a köznevelésben szükség van egy olyan átfogó tananyagra, mely a diákok által megérthető módon a matematikai alapoktól, az elektronikai eszközök és alkatrészek használatán át egymásra épülő lépéseken keresztül elvezet az egyszerű vezérlések megvalósításáig.

A cél a projekt 2 éves időszaka alatt, az volt hogy előálljon egy többnyelvű, összesen 24 részből álló, középiskolásoknak szánt elektronikai tananyag. Előzetesen előállt ezek alapját képező tervezett tartalomjegyzék, két tananyagrész mintája, valamint egy eszköz- és alkatrészlista. A kész tananyag egyik innovatív sajátossága, hogy minden egyes részletet gyakorlati példákkal támaszt alá, melyeket a diákok maguk is kipróbálhatnak.

A projekt során a tananyagot gimnazista diákok tesztelték a partnerintézmények szakmai felügyeletével. Az első 15 hónap során elkészült a tananyag első verziója, melyet közben a diákok teszteltek. Az utolsó 9 hónapban az akkorra már többszörösen iterált anyag angol nyelvű verziója is elkészül.

A teljes tananyag ingyenesen letölthető a projekt honlapjáról, amit a partnerség a megvalósítási időszak után is üzemeltetni fog.

Eredmények, ezek várható hatása, hosszú távú hasznosulás lehetősége:

A projekt leghangsúlyosabb eredménye az elkészült innovatív elektronikai tananyag. További eredmények még 6 összetett multiplikációs rendezvény (konzultációs- és információs napok, kiállítások), 2 nyári oktatási rendezvény, és az ezekről készült beszámolók, számos disszeminációs anyag.

A projekt közvetett eredményeként bővültek a résztvevő diákok készségei, képességei, tudása. Nem csak a projekt partnerei, hanem az összes oktatási szektor hozzáfér a tananyaghoz. A többnyelvűség lehetőséget teremt a felhasználásra az Európai Unió teljes területén. A tananyag segíti a diákok tudatos pályaválasztását. Több diák választ majd elektronikával kapcsolatos szakmát, és csökkenni fog azok száma, akik továbbtanulásuk során elhagyják a választott képzésüket.

Az igényfelmérés alapján készített számítás szerint akár évfolyamonként több, mint 8900 diák tarthatna igényt a magyar nyelvű elektronikai tananyagra, és akár 380 ezer EU-28 területen élő diák az angol nyelvű tananyagra.

A első 8 tananyagrész olyan általános, és alapszintű ismereteket tartalmaz, melyek nem évülnek el, míg a további 16 tananyagrész olyan modern ismeretekre épül, amik miatt 10-15 évig számítanak majd kifejezetten hasznos tananyagnak.

Projektesemények

2018.09.28. – Projekttalálkozó – Szombathely

2019.04.30. – Multiplikációs rendezvény – Szombathely

2019.05.07. – Multiplikációs rendezvény – Komárom

2019.05.16. – Multiplikációs rendezvény – Marosvásárhely

2019.08.19-23. – Nyári tábor – Kőröshegy

2019.09.27. – Projekttalálkozó – Marosvásárhely

2019.12.19. – Multiplikációs rendezvény – Szombathely

2020.04.24. – Multiplikációs rendezvény – Somorja

2020.05.21. – Multiplikációs rendezvény – Marosvásárhely

2020.07.20-25. – Nyári tábor – Kőröshegy

2020.08.26. – Projekttalálkozó - Somorja

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A közleményben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
2020.09.08. - 2020.09.24.
Szülői értekezletek az 5-12. évfolyam számára (külön beosztás szerint)
2020.10.05. - 2020.10.09.
Fenntarthatósági témahét
2020.10.06. 10:30 -
Emlékezés az aradi vértanúkra
2020.10.09. 14:30 -
Bolyai Matematika Csapatverseny megyei forduló
2020.10.16.
A 4 és 8 évfolyamos gimnáziumi tehetséggondozó-felkészítő tanfolyamok indulása
2020.10.17.
Tájékoztató nap a 4 és a 8 évfolyamos gimnáziumi tagozatunk iránt érdeklődőknek
2020.10.19.
Az őszi írásbeli érettségi vizsgák kezdete
2020.10.19.
Fogadóóra (minden évfolyamnak)
2020.10.22.
Az 1956-os forradalomra emlékezünk
2020.10.22. 14:30 -
Bolyai Matematika Verseny díjkiosztó