Iskolaszövetkezet

A Workölök Iskolaszövetkezet honlapja >>

Hogyan léphetek be? >>

 

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium számára ajánlott szolgáltatásaink

 

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!

 

Nagyon szerencsés találkozás egy oktatási intézmény és egy tanácsadói iroda közös szervezésében létrejött iskolaszövetkezet.

Az együttműködés kölcsönösségen alapul. Az iskola otthont ad olyan szolgáltatások számára, amelyeket cégünk biztosít mind a dolgozni kívánó, mind a karriertervező diákok, mind az intézmény pedagógusai számára.

Az általunk vállalt szolgáltatások a következők: iskolaszövetkezeti tagságon keresztüli diákmunka közvetítés, humán szolgáltatások és szponzorációs tevékenység.

 

❖ Diákmunka közvetítés

A diákok számára kínált iskolaszövetkezeti tagság szervezett keretek között zajló munkavállalást biztosít.

A tanulók elsődleges feladata az iskolai elvárások teljesítése, ezért a fiatalok tanítási órák ideje alatt nem végezhetnek munkát, kizárólag szabadidejükben. 18 év alatt éjszakai munkavállalás tiltott.

Fontosnak tartjuk a fiatalok effajta lehetőségeinek népszerűsítését, hiszen az iskolai burokból kitekintve a tapasztalatszerzésnek egy biztonságos és rugalmas formája.

A munkavégzés által megszerzett anyagi javak megbecsülése, a munka tisztelete, az önállóság és az együttműködésre való hajlam erősödése ebben az életkorban már a tudatos gondolkodás, tervezés egyik alappilléreként működhet. Magával hozhatja az emberi kapcsolatok pozitív változását is, mind családon, mind egyéb közösségeken belül.

Emellett a fiatalok betekintést nyerhetnek a régióban működő cégek gyakorlatába, és ez árnyaltabb képet adhat számukra lehetőségeikről a pályaválasztás, karrierépítés idején.

 Kapcsolati tőkéjük megalapozása szempontjából is jelentőséggel bírhat ez az időszak. 

 

 Humán szolgáltatások

Az intézmény felé irányuló támogatottság egyrészről a diákok és pedagógusok részére térítésmentes humán szolgáltatásaink (tréningek, coachingok, mediáció) biztosításában nyilvánul meg, ami azt jelenti, hogy elérhetővé válnak 4 alkalmas foglalkozásaink illetve az előre időben nehezen meghatározható vitarendezési alkalmaink (mediáció).

Tréningjeink és coachingjaink elsődlegesen az életben való érvényesülés, beválás mentén fejlesztenek készségeket - az önismeret, a kommunikációs stratégiák, a motiváció és a konfliktuskezelés terén nyújthatnak előremutató segítséget.

Ezen készségek felismerése és erősítése a tanulmányi eredményekre is kihatással lehet. Az iskolai számonkérések, versenyek és a későbbi vizsgák is hatékonyabb energia- és időbefektetéssel, lényegre törő, komplexebb gondolkodásmóddal rendelkező, több szempontból is határozottabb kiállású diákokat találnak meg.

 

❖ Szponzorációs tevékenységek

Az intézmény vezetésével egyeztetve, támogatást nyújtunk az éppen aktuális feladatokhoz. Legutóbb 300.000 Ft-tal járultunk hozzá a régi könyvtár átalakításához.

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETEIN BELÜL FELKÍNÁLT LEHETŐSÉGEK - humán szolgáltatásaink:

Kiskamaszokat, kamaszokat, fiatal felnőtteket támogatni különleges feladat.

Ehhez nyújt a Workpositive Kft. hathatós segítséget pályázatai és a korosztályt megszólítani, motiválni képes, humán szolgáltatásai és programjai révén. Tréningjeinket, coaching és mediációs üléseinket kínáljuk csoportos - vagy igény szerint egyéni - szervezésben.

Tréningjeink és coachingjaink elsődlegesen az életben való érvényesülés, beválás mentén fejlesztenek készségeket - az önismeret, a kommunikációs stratégiák, a motiváció és a konfliktuskezelés terén nyújthatnak előremutató segítséget.

Ezen készségek felismerése és erősítése a tanulmányi eredményekre is kihatással lehet. Az iskolai számonkérések, versenyek és a későbbi vizsgák is hatékonyabb energia- és időbefektetéssel, lényegre törő, komplexebb gondolkodásmóddal rendelkező, több szempontból is határozottabb kiállású diákokat találnak meg.

A programjainkba illeszkedő szemléletmóddal, kommunikációs és egyéb módszertani technikákkal a fiatalság igényeit, életkori sajátosságait figyelembe véve alakítjuk foglalkozásainkat a régió adottságainak ismeretében.

 

Az együttműködés alapját az alábbi szolgáltatások képezhetik:

• csoport- vagy igény esetén egyéni foglalkozások (tréning, coaching, mediáció) lebonyolítása

• a legújabb trendeket követő, szakmai előadások lebonyolítása (pl: az x, y, z generáció igénytámasztása a munkaerőpiacon)

• gyakorlatorientált, életszerű és tanulságokkal szolgáló, lendületes tanácsadások tartása

• gyárlátogatások megszervezése

• találkozás a különböző szakmák képviselőivel interaktív programok keretein belül

 

Ezeken belül részletesen a következő szolgáltatásokat kínáljuk a 12-18 éves korosztályt érintő kérdésekhez kapcsolódóan:

• Pályaválasztási és karrier tanácsadás

Ki vagyok én most? Mit szeretnék elérni a jövőben? Miként képzelem el magam az elkövetkező 5-10-15 évben? Milyen lépéseket teszek meg / tervezek megtenni ezek megvalósítása érdekében? Kik támogathatnak terveim megvalósításában?

 

Tréningek

• Személyiségfejlesztő és motivációs tréning

A résztvevők önismereti fejlesztése. Módszereinek segítségével sikerül feltárni a személyes szerep fejlődés állomásait, a motivációjuk megfogalmazását, kapcsolódását a pálya- és életúttervezéshez.

• Asszertív kommunikációs tréning

Célunk a fiatalok kommunikációs készségeinek fejlesztése, álláspontjuk hatékonyan kifejtése érdekében továbbá az érdekegyeztetési hajlam és kompromisszumkészség erősítése.

 

Coaching

• Karrier Coaching

Segítséget nyújtunk az egyéni célok megfogalmazásában a piaci lehetőségek feltárásán keresztül a sikeres felvételi folyamatig illetve munkába állásig. Ezen túl segítjük a diákokat / az új munkatársat a vállalati kultúrába való, zökkenőmentes beilleszkedésben.

Próbainterjúra angol és német nyelven is lehetőséget is biztosítunk.

• Életmód tanácsadás

Folyamatos változásban vagyok - a testem, a lelkem, a gondolataim, a hangulatom... A kapcsolataim - szüleimmel, tanáraimmal, barátaimmal, partnereimmel, na, és persze önmagammal olykor kész káosz. Lusta vagyok, hanyag, neveletlen, tapintatlan, önző, zárkózott, dohányzom, bulizok és úgy általában az agyamra megy minden. Máskor meg kenyérre lehet kenni.

• Life coaching

Egyéni, életvezetési tanácsadás, ahol a fiatalok problémáinak más nézőpontba helyezésével és személyes értékeinek megerősítésével segítjük céljainak elérésében.

• Lelki egészséget megőrző - Life coaching

„Ki vagyok én?" „Mi az életem értelme?"„Hol van a helyem a világban?". Megfelelő önismerettel, önmagunk, tetteink, döntéseink felvállalásával megkaphatja ezekre a nagy kérdésekre a választ és ezzel a kiegyensúlyozott lelki egészsége tartós maradhat.

 

Mediáció

• Mediáció- az alternatív vitarendezési módszer

Ha már úgy tűnik, mindent megpróbáltunk, de a kapcsolat stagnál vagy éppen háborús övezetre hasonlít, nos, akkor jöhet egy semleges harmadik fél, aki kérdéseivel segít rávezetni a (látszólag) szembenállókat a probléma megfogalmazására, megértésére és annak mindkét fél számára elfogadható megoldására.

• Intézményen belüli vagy csoportok közötti mediáció

Az érdekviták feloldásának legeredményesebb módja a mediátor bevonása. A semleges nézőponttal kiegészült érdekegyeztetés feloldhatja a kialakult szembenállást és hosszú távra biztosíthatja az együttműködés gördülékenységét. Tanár-diák, szülő-tanár, diák-diák, tantestületi stb. konfliktusok békés rendezésére irányuló ülések.

• Szülő-gyermek kapcsolati mediáció

Az eltéphetetlen kapocs és az ambivalens érzések egymás iránt gyakran nehéz helyzeteket szülnek a nagyobb vagy már felnőtt gyerekek és szüleik között. A mély kötődés, a féltés és a szabadságvágy látszólag egymással ellentétes oldalra állítja a feleket. Mediátori támogatással megtalálhatók a közös célok és az ezekhez vezető hatékony együttműködést elősegítő módszerek.

Mindezek tükrében kitűnik, hogy hosszú távon gondolkodunk mind a diákok pályaorientációs elképzelései, egyéni sikerélményei támogatásában - az iskolapadból való kikerülésüket követően is, mind az intézmény működésének minőségi feltételeihez való hozzájárulását illetően, mind pedig a régió fiatal tehetségeinek, az általuk képviselt szellemi és fizikai tőke megtartásában.

 

 

Tisztelettel:

Horváth-Németh Krisztina

 

2020.11.23. - 2020.11.27.
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
2020.11.27. 11:00 - 15:00
Nevelési értekezlet
2020.11.30. 17:00 -
Szülői értekezlet (12. évfolyam) - tájékoztató az érettségiről és a felvételi eljárásról
2020.11.30. 17:00 -
Fogadóóra (minden évfolyamnak)
2020.12.04.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára (4. és 8. évfolyam)
2020.12.18.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap, osztálykarácsonyok
2020.12.19. - 2021.01.03.
Téli szünet
2021.01.04.
Téli szünet utáni első tanítási nap
2021.01.19.
Osztályozó és nevelési értekezlet (1-2. és 11-12. évfolyam)
2021.01.20.
Osztályozó és nevelési értekezlet (3-6. évfolyam)