Bejelentkezés

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szombathely egyik legkeresettebb oktatási intézménye, a Nyugat-magyarországi Egyetem gyakorló iskolája 12 évfolyammal, amelyben meghatározó profil a nyolc és a négy évfolyamos gimnázium. 

A Szombathelyi Tanítóképző Intézet gyakorló iskolájaként 1958-ban alakult, és sokáig az egyetemi központ jelenlegi épületében működött. 1974-től tevékenykedik mostani székhelyén. 1992-től nyolc évfolyamos gimnáziummal, a 2001/2002-es tanévtől pedig négy évfolyamos, biológia-történelem tagozattal bővült az iskola. 
Az egész iskola pedagógiai programjának két fontos pillére az érték-, illetve személyiségközpontú nevelési irányultság, valamint a teljesítményelv. Ez olyan iskolai légkört jelent, amelyben a személyiség, a tehetség, a tudás, a szorgalom tiszteletet élvez, és alapvetően fontos a tanárok és a diákok együttműködése. A gimnázium tantervében a klasszikus humán tárgyak s a praktikus természettudományos ismeretek, idegen nyelvek egyensúlya a meghatározó, a tehetséggondozás pedig kiemelten fontos terület. 

A nyolc évfolyamos gimnáziumi szerkezet 2+4+2 tagoltságú, a négy évfolyamos 2+2, s mindkettőben az utolsó két év elsősorban az érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra való felkészülést szolgálja színvonalas, többszintű választható tantárgyi oktatás keretében. Specializációk választhatók a tagozat mellett a 9. évfolyamtól matematikából, természettudományokból, magyarból és informatikából, a gimnáziumi osztályokban emelt óraszámban folyik az idegen nyelvek tanítása. Az utolsó két évben a nyolc- és négyosztályos tagozat tanulói fakultációt választanak, a fakultációs órákon a két tagozat diákjai együtt vesznek részt. Az iskola minden tantárgyból biztosít felkészülést a kétszintű érettségire.
Az iskolai oktatómunkának kiemelkedően sikeres területei a természettudományok, a matematika, számítástechnika, idegen nyelvek, az anyanyelv és irodalom, valamint a történelem. Az eredményeket a belső vizsgarendszeren, az imponáló egyetemi felvételi arányokon túl az is hitelesíti, hogy diákjaink az említett területeken kiemelkedően szerepelnek megyei és országos versenyeken. A legkiválóbb diákok eredményeiről, a felkészítő tanárok munkájáról az évenként megjelenő iskolai értesítő ad számot. 

Az iskola első 10 évfolyamán igen változatos lehetőségeket biztosít a művészeti nevelés: általában havonta új kiállítás nyílik a diákok műveiből, rendszeresek a koncertek az iskola kórusai és külső együttesek szereplésével. A minőségi oktatás mellett az iskola fontosnak tartja, hogy a diákok a tanárokkal és egymással való együttműködésükben, az iskolai élet mindennapjaiban pozitív értékrendet, tartalmas életvitelt is megismerjenek, begyakoroljanak, hisz ez a sikeres felnőtt élethez legalább olyan fontos, mint a korszerű tudás. 
A gimnáziumi program és az iskola létesítményei a komoly munka mellett színes diákéletet és gazdag sportolási lehetőséget biztosítanak mindenkinek a két tornacsarnokban, az uszodában, a rendezvényteremben, a külföldi cserekapcsolatokban és a sokfajta nyári táborban. Az iskolában több mint 1000 diák tanul 86 – többségében magasan kvalifikált, a főiskolai módszertani és egyéb kutatásaiban is részét vállaló – pedagógus irányításával és a közös munkában kialakuló szellemiség az iskola legfőbb erőssége. 
Az intézmény egyben továbbképző központként is funkcionál, hisz a főiskolával közösen működtetett továbbképzéseken évente 200-250 pedagógus fordul meg. Így az iskola meglehetősen nagy szakmai és társadalmi nyilvánosság előtt éli mindennapos életét. 

Iskolánk felszereltségében is alkalmazkodik a korszerű oktatás támasztotta követelményekhez. Iskolai könyvtárunk használói köre roppant széles: hatéves kisiskolástól főiskolai hallgatóig terjed a látogatók skálája, így a folyamatosan bővülő gyűjtemény mindenféle igényt ki kell hogy elégítsen. 

A könyvtár állománya a 25 000 kötetet közelíti, hatvanféle sajtótermék – szakfolyóiratok, irodalmi folyóiratok, ifjúsági kiadványok – közül válogathatnak az olvasók. 

2001-ben új épületszárnnyal bővült az intézmény: ebben kapott helyet az új sportcsarnok, amely teljessé teszi az iskola sport- és kulturális létesítményeinek körét. Így intézményünkben 32 osztályterem, 5 szaktanterem, laboratórium, 2 tornacsarnok, uszoda, valamint a díszterem biztosítja, hogy az iskolai munka a megfelelő tárgyi feltételek között folyjék, illetve, hogy városi rendezvényeket is befogadhasson a Bolyai Gimnázium.

NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium