Aktuális hírek

Elhunyt Marosvári József, iskolánk egykori igazgatója

 

Elment az egykori „Gyakorló”, a Bolyai gyermek- és emberszeretetének, a szakmaiságnak és kollegialitásnak megtestesítője Marosvári József.
A „Gyakorló” nagy gonddal kiválogatott alapító tantestületébe bekerülni hatalmas szakmai elismerést jelentett. Különösen egy összevont osztály tanítása (2;4) kimagasló pedagógiai érzéket, tudást kívánt. Erre a feladatra nevezték ki Marosvári József tanító urat az 1958-59-es tanévtől szakvezető tanítónak, a Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézet Gyakorló iskolájába.
A mindenkor udvarias, halk szavú KOLLÉGA nyugdíjazásáig szolgálta a gyerekeket és szeretett iskoláját. Ha kellett igazgatóhelyettesként, 1972 és 1974 között pedig megbízott igazgatója volt az akkor két épület között albérletben, nehéz körülmények között lévő iskolának.

  

 

 

Sokat elárul személyes varázsáról, hogy a 100. magyar olimpiai aranyérmet nyerő dr. Hegedüs Csaba a kétezres években Bolyaiban történő látogatásakor ahogy meglátta a nézők között, odasietett hozzá és megölelte.
Az immáron ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tantestülete és egykori diákjai nevében búcsúzunk tőled Jóska bácsi, Jóska, tanító úr!

 

 

2021.04.23.
Jelentkezés emelt szintű képzésre (fakultációra) - 10. évfolyam
2021.04.27.
A 12. évfolyam osztályozó és nevelési értekezlete
2021.04.30.
A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2021.05.01. 11:00 -
Ballagás
2021.05.03.
Az írásbeli érettségi vizsgák kezdőnapja
2021.05.05.
Élménynap
2021.05.10.
Fogadóóra (1-11. évfolyam)
2021.05.19.
Idegen nyelvi országos mérés a 6. és 8. évfolyamon
2021.05.24.
Pünkösdhétfő, munkaszüneti nap
2021.05.25.
Előkészítő szülői értekezlet (leendő 5.A, 5.B, 5.C, 9.A, 9.B, 9.C osztályok)