Diákigazolvány igénylése

Diákigazolványok igénylésének rendje:

1. Okmányirodába történő bejelentkezés, itt NEK-adatlapot készítenek a tanulóról. 14 év alatti tanuló esetén személyi igazolvány és lakcímkártya (vagy születési anyakönyvi kivonat) szükséges, valamint egyik szülő (törvényes képviselő) jelenléte személyazonosságot igazoló okmányokkal. 14 év feletti tanuló esetén személyazonosságot igazoló okmányok szükségesek.

2. Iskola titkárságára NEK-adatlap leadása

3. Az iskolában átvehető az új diákigazolvány (45 munkanapon belül)

 

A diákigazolvány a kiállítás napjától számított 8 évig érvényes.

Részletes információk. http://www.diakigazolvany.hu/igenyles/kozneveles

2019.05.17. - 2019.05.19.
Közös program az alsóbodoki testvériskolával a Dunántúlon (9-11. évfolyam, Határtalanul! program)
2019.05.23. - 2019.05.27.
A 11. b osztály erdélyi programja a marosvásárhelyi testvériskolával (Határtalanul! program)
2019.05.24. - 2019.05.26.
A 7.a-b-c osztály felvidéki kirándulása (Határtalanul! program)
2019.05.29.
Szövegértési és matematikai kompetenciamérés a 6., 8. és 10. évfolyamon
2019.05.29. 17:00 -
Pedagógusnapi ünnepség
2019.05.30.
Szülői értekezlet (leendő 5.a-b-c és 9.a-b-c osztályok)
2019.05.31.
Osztálykirándulások
2019.06.01.
A felvételi eljárás kapcsán benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás (fellebbezések) befejezése a fenntartónál
2019.06.03.
Tanév végi koncert
2019.06.04.
A Nemzeti Összetartozás Napja