Diákigazolvány igénylése

Diákigazolványok igénylésének rendje:

1. Okmányirodába történő bejelentkezés, itt NEK-adatlapot készítenek a tanulóról. 14 év alatti tanuló esetén személyi igazolvány és lakcímkártya (vagy születési anyakönyvi kivonat) szükséges, valamint egyik szülő (törvényes képviselő) jelenléte személyazonosságot igazoló okmányokkal. 14 év feletti tanuló esetén személyazonosságot igazoló okmányok szükségesek.

2. Iskola titkárságára NEK-adatlap leadása

3. Az iskolában átvehető az új diákigazolvány (45 munkanapon belül)

 

A diákigazolvány a kiállítás napjától számított 8 évig érvényes.

Részletes információk. http://www.diakigazolvany.hu/igenyles/kozneveles

2019.04.08.
Fogadóóra minden évfolyamnak
2019.04.12.
A holokauszt áldozatainak emléknapja
2019.04.12.
A középfokú iskola igazgatója megküldi az ideiglenes felvételi rangsort a Felvételi Központnak
2019.04.15. - 2019.04.17.
Igazgatói szünet
2019.04.18. - 2019.04.23.
Tavaszi szünet
2019.04.23.
A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort és elküldi azt a középfokú iskoláknak
2019.04.24.
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
2019.04.25. - 2019.04.29.
A 11. b osztály magyarországi programja a marosvásárhelyi testvériskola tanulóival (Határtalanul! program)