Kristálytiszta Elektronika 1

A projekt rövid bemutatása

A projekt háttere:

Az elektronika és a programozás alapjai számos területen megjelennek, folyamatosan növekszik az ilyen szakemberekre való igény. Ezt próbálja kiszolgálni a felsőoktatás, illetve egyre inkább megjelenik a téma a középiskolákban, általában különböző szakkörök, fakultációk keretein belül.

A műszaki területek iránt érdeklődő középiskolás diákok gyakran építenének elektronikai eszközöket, illetve igyekeznek elsajátítani az elektronika alapjait. Sajnos a téma összetettsége miatt lépésről-lépésre útmutató hiányában a tanulási folyamat általában nagyon hamar zsákutcákba vezet.

Ugyan léteznek a programozás oktatására is alkalmas fejlesztőeszközök, ezek bonyolult hardverekre építenek, ezért nem érthető meg segítségükkel a hardver működése, illetve a hardver és a szoftver kapcsolódásának mikéntje.

A résztvevők száma és típusa:

Az 5-tagú partnerség koordinátora egy magyarországi profi elektronikai fejlesztő cég, fő feladata többnyelvű tananyag előállítása, a projekt eredményeinek terjesztése. A partnerség további tagjai 3 gimnázium, és egy gimnázium alapítványa. (2 szlovákiai, 1 romániai, 1 magyar intézmény).

  • Xtalin Mérnöki Tervező Kft. (koordinátor)
  • ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  • Bolyai Farkas Elméleti Líceum
  • Selye János Gimnázium
  • Pro Ratio Alapítvánnyal karöltve működő Madách Imre Gimnázium
A projekt megvalósításával kapcsolatos alapinformációk

Célkitűzések, a tevékenységek leírása:

A stratégiai partnerség által végzett igényfelmérés is igazolta azt a következtetést, hogy a köznevelésben szükség van egy olyan átfogó tananyagra, mely a diákok által megérthető módon a matematikai alapoktól, az elektronikai eszközök és alkatrészek használatán át egymásra épülő lépéseken keresztül elvezet az egyszerű vezérlések megvalósításáig.

A cél a projekt 2 éves időszaka alatt az volt, hogy előálljon egy többnyelvű, összesen 24 részből álló, középiskolásoknak szánt elektronikai tananyag. Előzetesen előállt ezek alapját képező tervezett tartalomjegyzék, két tananyagrész mintája, valamint egy eszköz- és alkatrészlista. A kész tananyag egyik innovatív sajátossága, hogy minden egyes részletet gyakorlati példákkal támaszt alá, melyeket a diákok maguk is kipróbálhatnak.

A projekt során a tananyagot gimnazista diákok tesztelték a partnerintézmények szakmai felügyeletével. Az első 15 hónap során elkészült a tananyag első verziója, melyet közben a diákok teszteltek. Az utolsó 9 hónapban az akkorra már többszörösen iterált anyag angol nyelvű verziója is elkészült.

A teljes tananyag ingyenesen letölthető a projekt honlapjáról, amit a partnerség a megvalósítási időszak után is üzemeltetni fog.

A projekt általános eredményei, ezek várható hatása, hosszú távú hasznosulás lehetősége:

A projekt leghangsúlyosabb eredménye az elkészült innovatív elektronikai tananyag. További eredmények még 4 összetett multiplikációs rendezvény (konzultációs- és információs napok, kiállítások), 1 nyári oktatási rendezvény, és az ezekről készült beszámolók, számos disszeminációs anyag.

A projekt közvetett eredményeként bővültek a résztvevő diákok készségei, képességei, tudása. Nem csak a projekt partnerei, hanem az összes oktatási szektor hozzáfér a tananyaghoz. A többnyelvűség lehetőséget teremt a felhasználásra az Európai Unió teljes területén. A tananyag segíti a diákok tudatos pályaválasztását. Több diák választ majd elektronikával kapcsolatos szakmát, és csökkenni fog azok száma, akik továbbtanulásuk során elhagyják a választott képzésüket.

Az igényfelmérés alapján készített számítás szerint akár évfolyamonként több, mint 8900 diák tarthatna igényt a magyar nyelvű elektronikai tananyagra, és akár 380 ezer EU-28 területen élő diák az angol nyelvű tananyagra.

A első 8 tananyagrész olyan általános, és alapszintű ismereteket tartalmaz, melyek nem évülnek el, míg a további 16 tananyagrész olyan modern ismeretekre épül, amik miatt 10-15 évig számítanak majd kifejezetten hasznos tananyagnak.

A projekt eredményei

A projekt eredményei a Bolyai Gimnáziumban

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium részéről a 2018-19-es tanévben 13, a 2019-2020-as tanévben 9 diák vett részt a programon. A tanulók döntő többségükben 11-12. évfolyamosok voltak.

A résztvevők feladata az XTALIN Kft. által elkészített magyar és angol nyelvű innovatív elektronikai tananyag tesztelése volt Pájer Szabolcs tanár úr szakmai támogatásával. Újdonságot jelentett, hogy mindes egyes fejezet gyakorlati példákkal egészült ki, melyet a diákok a projektkoordinátor által rendelkezésre bocsájtott 6 eszközcsomag és tartalék alkatrészek segítségével ki is próbálhattak.

Nagy segítséget jelentett a tanulók számára, hogy a fizika tantárgy gimnáziumi tananyagában csak érintőleges szereplő, elektronikával kapcsolatos ismeretanyag részeket alaposabban megismerhették, illetve a feldolgozott tananyag nagy része egyáltalán nem szerepel a gimnáziumi tananyagban.

Az új ismeretek feldolgozása is jelentősen eltért az iskolában megszokottól: a tanulók csoportosan (jellemzően tanulópárban vagy hármasával) tanultak, együtt építették meg az áramköröket és elemezték azok működését. Mindezek közben fejlődtek a csoportos munkavégzéshez szükséges kompetenciáik, kialakult/fejlődött az áramkörök megépítéséhez szükséges kézügyességük, illetve fejlődött az áramkörök tervezéséhez szükséges kreativitásuk.

A nyári táborban tovább bővülhettek az elméleti és szakmai ismereteik az XTALIN Kft. szakemberei jóvoltából.

A tanulók reflexióikban kiemelték a közös munka örömét, az együtt eltöltött idő hasznosságát, a megszerzett ismeretanyag újszerűségét, hasznosíthatóságát.

A foglalkozásokra járó tanulók nagy része műszaki és informatikai irányban tanult tovább, néhány visszajelzés alapján a foglalkozásokon megszerzett szemléletet és tudást az egyetemeken is hasznosították.

Iskolánkban olyannyira fontosnak és hasznosnak tartjuk a projekt tapasztalatait, hogy a 2020-2021-es tanévben két – egymástól függetlenül haladó – csoportban is elindultak a foglalkozások a Kristálytiszta Elektronika projekt tananyaga alapján. A 9. évfolyamon 5 tanulóval heti egy dupla tanóra keretében lassabban, a 11. évfolyamos fizika fakultációs csoporttal szintén heti egy dupla tanóra keretében gyorsabban tudunk haladni. Az eltérő haladási sebesség a tanulócsoportok eltérő előzetes ismeretanyagából származik.

A projekt eredményeihez sorolható a sikeres disszeminációs tevékenység. A konzultációs és információs napok, valamint a szórólapok segítségével régiónkban és az ország más részein tevékenykedő szaktanárok közül sokan megismerhették a tananyagot és rengetegen keresték fel a projekt weboldalát is. Az angol nyelvű verzió pedig az Európai Unión belül is közkinccsé válhatott.

Projektesemények

Projektesemények:

2018.09.28. – Projekttalálkozó – Szombathely

2019.04.30. – Multiplikációs rendezvény – Szombathely

2019.05.07. – Multiplikációs rendezvény – Komárom

2019.05.16. – Multiplikációs rendezvény – Marosvásárhely

2019.08.19-23. – Nyári tábor – Kőröshegy

2019.09.27. – Projekttalálkozó – Marosvásárhely

2019.12.19. – Multiplikációs rendezvény – Szombathely

2020.04.24. – Multiplikációs rendezvény – Somorja – ELMARADT

2020.05.21. – Multiplikációs rendezvény – Marosvásárhely – ELMARADT

2020.07.20-25. – Nyári tábor – Kőröshegy – ELMARADT

2020.08.26. – Projekttalálkozó - Somorja

Projekt weboldala

Projekt weboldala és a tananyag elérhetősége

Magyar: http://crystalclearelectronics.eu/hu vagy http://kristalytisztaelektronika.hu/

Angol: http://crystalclearelectronics.eu/en

Facebook oldalak

Magyar nyelvű oldal: Kristálytiszta Elektronika Facebook

Angol nyelvű oldal: Crystal Clear Electronics Facebook

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A közleményben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
2024.05.16. - 2024.05.20.
A tantestület erdélyi kirándulása
2024.05.20.
Pünkösd hétfő, munkaszüneti nap
2024.05.22.
Szülői értekezlet a leendő 1. évfolyamos osztályoknak
2024.05.24. - 2024.05.26.
A 7. a-b-c osztályok felvidéki kirándulása (Határtalanul! program)
2024.05.24.
Gyermeknap (1-4. évfolyam)
2024.05.24. 14:00 -
Családi nap
2024.05.28.
Előkészítő szülői értekezlet (leendő 5.a-b-c és 9.a-b-c osztályok)
2024.05.29.
Kórusaink évzáró koncertje
2024.05.30.
A tanulók jelentkezése a 2022. őszi előrehozott érettségi vizsgákat érintő osztályozó vizsgákra
2024.05.31.
Osztálykirándulások (5-11. évfolyam)