Felkészülés az érettségire

Érettségi
Érettségi vizsgák (tovább az Oktatási Hivatal honlapjára)

Érettségi témakörök és követelmények a 2017. évre

Ezen az oldalon a 2017. évi vizsgaidõszakokra érvényes érettségi vizsgakövetelményeket és a vizsgaleírást, valamint a publikálható anyagokat tesszük közzé.

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata (100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet) megtekinthető itt.


2. Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet:

Tantárgy

Részletes
vizsgakövetelmények

Vizsgaleírás

Angol nyelv

követelmények

leírás

Biológia

követelmények

leírás

Ének-zene

követelmények

leírás

Fizika

követelmények

leírás

Informatika

követelmények

leírás

Kémia

követelmények

leírás

Magyar nyelv és irodalom

követelmények

leírás

Matematika

követelmények

leírás

Német nyelv

követelmények

leírás

Olasz nyelv

követelmények

leírás

Orosz nyelv

követelmények

leírás

Testnevelés

követelmények

leírás

Történelem

követelmények

leírás

A jogszabály egybeszerkesztett formája: itt3. Az érettségi vizsga nyilvánosságra hozható dokumentumai

KÖZÉPSZINT – az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium által publikált dokumentumok

A nyilvánosságra hozatal időpontja:

2017.03.06.

Tantárgy

Publikált anyag

Angol nyelv

középszintű szóbeli vizsga témakörei

Fizika

középszintű szóbeli témakörök és kísérletek

Informatika

középszintű érettségi szofvtverlista és témakörök

Irodalom 12.a

szóbeli érettségi témakörök

Irodalom 12.b

szóbeli érettségi témakörök

Irodalom 12.c

szóbeli érettségi témakörök

Kémia

középszintű szóbeli témakörök és kísérletek

Magyar nyelv 12.a

szóbeli érettségi témakörök

Magyar nyelv 12.b

szóbeli érettségi témakörök

Magyar nyelv 12.c

szóbeli érettségi témakörök

Német nyelv

középszintű szóbeli vizsga témakörei

Olasz nyelv

középszintű szóbeli vizsga témakörei

Testnevelés

középszintű gyakorlati vizsga

Történelem

szóbeli érettségi tematika

     

EMELT SZINT - az Oktatási Hivatal által publikált dokumentumok

Az emelt szintû érettségi témaköröket az Oktatási Hivatal (OH) határozza meg.
Az általuk publikált dokumentumok a www.oktatas.hu webcímen a Köznevelés >> Érettségi >> Aktuális vizsgaidõszak: 2017. május-június
A 2017. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai linkje mögött érhetõ el, avagy a következõ táblázat megfelelõ hivatkozására kattintva.

Tantárgy 

Link

Angol nyelv

nyilvános anyagok

Biológia

nyilvános anyagok

Informatika

nyilvános anyagok

Kémia

nyilvános anyagok

Magyar nyelv és irodalom

nyilvános anyagok

Matematika

nyilvános anyagok

Német nyelv

nyilvános anyagok

Orosz nyelv

nyilvános anyagok

Olasz nyelv

nyilvános anyagok

Testnevelés

nyilvános anyagok

Történelem

nyilvános anyagok


EMELT SZINT - az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium által publikált dokumentumok

Fizika – emelt szintű fizika érettségi mérési feladatainak eszközlistája és fényképei

4. A 2017. évi május-júniusi érettségi írásbeli vizsgáinak idõpontjai elérhetők
itt


5. Az érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai itt olvashatók.

A dokumentum összefoglalja a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatban az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések fő szabályait.

A dokumentumok megtekintéséhez Acrobat Reader szükséges, amelyet - ha még nincs a gépére telepítve - az Adobe honlapjáról tölthet le.

 

Osztályozó vizsgák

időpont

vizsga jellege

tantárgy

évfolyam

2017. március 29. (szerda) 15:00-16.00

írásbeli

angol, német nyelv

10. osztály

2017. március 30. (csütörtök) 15:00-16.30

írásbeli

angol nyelv

11. osztály

2017. április 4. (kedd) 15:00-16.30

írásbeli

német nyelv

11. osztály

2017. április 19. (szerda) 15:00-16.30

írásbeli

angol nyelv

12. osztály  

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-9.30

írásbeli

német, olasz nyelv

12. osztály

2017. április 24. (hétfő) 15:00

szóbeli

angol, német, olasz nyelv

10-11-12.évfolyamVizsgakövetelmények:     Angol nyelv    Német nyelv    Olasz nyelv    Orosz nyelv    Informatika
 
Jelentkezés fakultációra