Felkészülés az érettségire

Érettségi témakörök és követelmények 2024

Ezen az oldalon a 2024. évi vizsgaidõszakokra érvényes érettségi vizsgakövetelményeket és a vizsgaleírást, valamint a publikálható anyagokat tesszük közzé.

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata (100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet)

2. Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet

Részletes vizsgakövetelmények és vizsgaleírás tantárgyanként

Állampolgári ismeretek

Angol nyelv

Biológia

Digitális kultúra

Ének-zene

Fizika

Földrajz

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Német nyelv

Testnevelés

Történelem

Vizuális kultúra

 

3. Az érettségi vizsga nyilvánosságra hozható dokumentumai

KÖZÉPSZINT – az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium által publikált dokumentumok

A nyilvánosságra hozatal idõpontja: 2024.03.08

Állampolgári ismeretek: projekttémák

Digitális kultúra: középszintű érettségi szoftverlista

Fizika: témakörök, kísérletek, mérések

Földrajz: témakörök

Magyar nyelv és irodalom 12.a: témakör- és tételcímek

Magyar nyelv és irodalom 12.b: témakör- és tételcímek

Magyar nyelv és irodalom 12.c: témakör- és tételcímek

Mozgóképkultúra és médiaismeret: gyakorlati (projekt) feldatok

Történelem: tematika

Vizuális kultüra: projekttémák

  

EMELT SZINT - az Oktatási Hivatal által publikált dokumentumok

Az emelt szintű érettségi témaköröket az Oktatási Hivatal (OH) határozza meg.
Az általuk publikált dokumentumok a www.oktatas.hu webcímen a Köznevelés >> Érettségi >> Aktuális vizsgaidõszak: 2024. május-június 

A 2024. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai:

Angol nyelv

Biológia

Digitális kultúra

Fizika    Kísérletekben, mérési feladatokban használt eszközök

Kémia

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Német nyelv

Olasz nyelv

Történelem

 

4. A 2024. évi május-júniusi érettségi írásbeli vizsgáinak időpontjai

5. Az érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai (A dokumentum összefoglalja a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatban az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések fő szabályait.)

 

2024.05.27. 17:00 -
Kórusaink évzáró koncertje
2024.05.28.
Előkészítő szülői értekezlet (leendő 5.a-b-c és 9.a-b-c osztályok)
2024.05.30.
A tanulók jelentkezése a 2022. őszi előrehozott érettségi vizsgákat érintő osztályozó vizsgákra
2024.05.31.
Osztálykirándulások (5-11. évfolyam)
2024.06.01.
A felvételi eljárás kapcsán benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás (fellebbezések) befejezése a fenntartónál
2024.06.04.
A Nemzeti Összetartozás Napja
2024.06.05. - 2024.06.12.
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
2024.06.12.
Osztályozó és nevelési értekezlet (1-4. évfolyam)
2024.06.13.
Osztályozó és nevelési értekezlet (5-7. évfolyam)
2024.06.14.
Osztályozó és nevelési értekezlet (8-11. évfolyam)