Felkészülés az érettségire

Az őszi érettségi vizsgára való jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 12. § (6) bekezdés c) pontja alapján érettségi vizsgát az október-novemberi vizsgaidőszakban is lehet tenni. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézménybe kell benyújtani. 

A jelentkezési határidő az október-novemberi vizsgaidőszakok esetén évente szeptember 5-e. Mivel ez 2021-ben munkaszüneti napra esik, a jelentkezési határidő az ezt követő első munkanapon jár le, azaz 2021 őszén szeptember 6.

A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül (az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani). A jelentkező jelentkezési lapot attól az intézménytől kaphat, amely intézménybe az igazolási kérelmet be kívánja nyújtani. Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt.

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban 2021. szeptember 1. és 6. között munkanapokon 9 és 15 óra között lehet jelentkezni.

A szükséges dokumentumok a vizsgaközpontban történő személyes jelentkezés esetén:

 • jelentkezési lap
 • a vizsgaszervezésre kijelölt középiskolákban lehet beszerezni
 • kiskorú jelentkező esetén a szülőnek (gondviselőnek) is alá kell írnia
 • személyazonosságot igazoló dokumentum
 • iskolalátogatási igazolás (más intézmény tanulóinak)
 • szintemelő érettségi vizsgára a már meglévő sikeres középszintű érettségi vizsga törzslapkivonata
 • a vizsgatárgyra vonatkozó helyi tantervi követelmények teljesítésének igazolása előrehozott érettségi esetén, amennyiben a tanuló nem abban a középiskolába jelentkezik előrehozott érettségi vizsgára, amellyel tanulói jogviszonyban áll.

Amennyiben az igazolás már a jelentkezéskor kiállítható, úgy azt csatolni kell a jelentkezési laphoz. Ha ekkor még nem állítható ki, akkor a feltételek teljesítése után haladéktalanul el kell juttatni a jelentkezést fogadó intézményhez. Az igazolás hiányában a vizsgázó az érettségi vizsgát nem kezdheti meg!

Az érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményei

A 2021. október-novemberi vizsgaidőszakban a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben szabályozott részletes vizsgakövetelmények szerint kell érettségi vizsgát tenni.

A vizsgák időpontja

Az érettségi vizsgák időpontját a tanév rendje miniszteri rendelet határozza meg.

A vizsgadíjakról

Az érettségi vizsga − az intézmény fenntartójától függetlenül − térítésmentes a tanulói jogviszony (szakképzésben tanulói  és felnőttképzési jogviszony) ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig.

Térítésmentes továbbá az adott  vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban (szakképzésben tanulói és  felnőttképzési jogviszonyban) tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája.

Térítésmentes továbbá az érettségi végzettséggel rendelkező, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakgimnáziumi oktatásban megkezdett tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint:

4/A. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára adott vizsgatárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október-novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.

4/B. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott

vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A vizsgadíj összege:

 • Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2021-ben: 25.000,-Ft).
 • Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2021-ben: 42.000,-Ft).

A vizsgadíj befizetésére vonatkozó információk:

Ha a jelentkező középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolában kell befizetni.

A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

A vizsgadíj befizetése ez esetben történhet:

 • a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
 • banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

További információk az Oktatási Hivatal honlapjáról:

Az érettségivel kapcsolatos jelentkezést intézményünkben Takács Eleonóra titkárságvezető végzi a fent megadott időszakban (telefonszám: 94/513-684, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

2021.10.06. 10:30 -
Emlékezés az aradi vértanúkra
2021.10.09. 10:00 -
Tájékoztató nap a 4 és a 8 évfolyamos gimnáziumi tagozatunk iránt érdeklődőknek
2021.10.11. 16:00 -
Iskolaszéki ülés
2021.10.11. 17:00 - 19:00
Szülői értekezlet és fogadóóra a 6-8. évfolyam számára
2021.10.12. 17:00 - 19:00
Szülői értekezlet és fogadóóra a 9-12. évfolyam számára
2021.10.15. 14:30 -
Bolyai Matematika Csapatverseny (3-8. évfolyam) megyei forduló
2021.10.15. 15:00 -
Gólyaavató a 9-10. évfolyamnak
2021.10.18.
Az őszi írásbeli érettségi vizsgák kezdete
2021.10.22.
Az 1956-os forradalomra emlékezünk
2021.10.23. - 2021.11.01.
Őszi szünet