Felkészülés az érettségire

Érettségi témakörök és követelmények 2022

Ezen az oldalon a 2022. évi vizsgaidõszakokra érvényes érettségi vizsgakövetelményeket és a vizsgaleírást, valamint a publikálható anyagokat tesszük közzé.

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata (100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet) megtekinthető itt

2. Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet:

Tantárgy

Részletes
vizsgakövetelmények

Vizsgaleírás

 Angol nyelv

A módosítás előtti Nat. szerint tanulóknak

követelmények

A módosítás előtti Nat. szerint tanulóknak

leírás

módosított NAT szerint tanulók előrehozott vizsgái esetében követelmények és vizsgaleírás

 

 Biológia

követelmények

leírás

 Emberismeret és etika

követelmények

leírás

 Ének-zene

követelmények

leírás

 Fizika

követelmények

leírás

 Földrajz

követelmények

leírás

 Informatika

követelmények

leírás

 Magyar nyelv és irodalom

követelmények

leírás

 Matematika

követelmények

leírás

 Mozgóképkultúra és médiaismeret

követelmények

leírás

 Német nyelv

követelmények

leírás

 Olasz nyelv

követelmények

leírás

 Testnevelés

követelmények

leírás

 Történelem

követelmények

leírás

 Vizuális kultúra

követelmények

leírás

3. Az érettségi vizsga nyilvánosságra hozható dokumentumai

KÖZÉPSZINT – az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium által publikált dokumentumok

A nyilvánosságra hozatal idõpontja:

2022.03.01

Tantárgy

Publikált anyag

 Emberismeret és etika

projekttémák

 Fizika

szóbeli érettségi témakörök és kísérletek

 Informatika

érettségi szoftverlista és témakörök

 Irodalom 12.a

szóbeli érettségi témakörök

 Irodalom 12.b

szóbeli érettségi témakörök

 Irodalom 12.c

szóbeli érettségi témakörök

 Magyar nyelv 12.a

szóbeli érettségi témakörök

 Magyar nyelv 12.b

szóbeli érettségi témakörök

 Magyar nyelv 12.c

szóbeli érettségi témakörök

 Történelem 12.a

szóbeli érettségi tematika

 Történelem 12.b

szóbeli érettségi tematika

 Történelem 12.c

szóbeli érettségi tematika

     

EMELT SZINT - az Oktatási Hivatal által publikált dokumentumok

Az emelt szintû érettségi témaköröket az Oktatási Hivatal (OH) határozza meg.
Az általuk publikált dokumentumok a 
www.oktatas.hu webcímen a Köznevelés >> Érettségi >> Aktuális vizsgaidõszak: 2022. május-június 

A 2022. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai linkje mögött érhetõ el, avagy a következõ táblázat megfelelõ hivatkozására kattintva.

Tantárgy

Link

 Angol nyelv

nyilvános anyagok

 Biológia

nyilvános anyagok

 Fizika

nyilvános anyagok

 Földrajz

nyilvános anyagok

 Informatika

nyilvános anyagok

 Kémia

nyilvános anyagok

 Magyar nyelv és irodalom

nyilvános anyagok

 Matematika

nyilvános anyagok

 Német nyelv

nyilvános anyagok

 Olasz nyelv

nyilvános anyagok

 Testnevelés

nyilvános anyagok

 Történelem

nyilvános anyagok

4. A 2022. évi május-júniusi érettségi írásbeli vizsgáinak idõpontjai elérhetők itt

5. Az érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai itt olvashatók.

A dokumentum összefoglalja a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatban az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések fő szabályait.

A dokumentumok megtekintéséhez Acrobat Reader szükséges, amelyet - ha még nincs a gépére telepítve - az Adobe honlapjáról tölthet le.

 

2022.06.26. - 2022.07.01.
Turisztikai tábor Bakonybélben
2022.06.29.
Tanévzáró értekezlet
2022.07.02. - 2022.07.09.
Kerékpáros és evezős tábor 2. csoport (Mosoni-Duna)