Felkészülés az érettségire

Osztályozó vizsgák 2021

Vizsgakövetelmények:


időpont

vizsga jellege

tantárgy

évfolyam

2021. április 8. (csütörtök)

14:00 - 15:30

írásbeli

angol és német nyelv

10. évfolyam követelményeiből

2021. április 12. (hétfő)

14:00 - 15:30

írásbeli

angol és német nyelv

11. évfolyam követelményeiből

2021. április 14. (szerda)

14:00 - 15:30

írásbeli angol és német nyelv 12. évfolyam követelményeiből

2021. április 15. (csütörtök)

14 órától

szóbeli etika 11. évfolyam követelményeiből

2021. április 19. (hétfő)

14 órától

szóbeli angol nyelv 10-11-12. évfolyam követelményeiből

2021. április 19. (hétfő)

14 órától

szóbeli német nyelv 10-11-12. évfolyam követelményeiből
Érettségi 2021

Érettségi témakörök és követelmények a 2021. évre

Ezen az oldalon a 2021. évi vizsgaidõszakokra érvényes érettségi vizsgakövetelményeket és a vizsgaleírást, valamint a publikálható anyagokat tesszük közzé.

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata (100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet) megtekinthető itt

2. Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet:

Tantárgy

Részletes
vizsgakövetelmények

Vizsgaleírás

Angol nyelv

követelmények

leírás

Biológia

követelmények

leírás

Emberismeret és etika

követelmények

leírás

Ének-zene

követelmények

leírás

Fizika

követelmények

leírás

Földrajz

követelmények

leírás

Informatika

követelmények

leírás

Magyar nyelv és irodalom

követelmények

leírás

Mozgóképkultúra és médiaismeret

követelmények

leírás

Matematika

követelmények

leírás

Német nyelv

követelmények

leírás

Olasz nyelv

követelmények

leírás

Testnevelés

követelmények

leírás

Történelem

követelmények

leírás

Vizuális kultúra

követelmények

leírás

A jogszabály egybeszerkesztett formája: itt

3. Az érettségi vizsga nyilvánosságra hozható dokumentumai

KÖZÉPSZINT – az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium által publikált dokumentumok

A nyilvánosságra hozatal idõpontja:

2021.03.01

Tantárgy

Publikált anyag

Emberismeret és etika

vizsgaidőszakonként három projekttéma

Fizika

középszintű szóbeli témakörök és kísérletek

Informatika

középszintű érettségi szofvtverlista és témakörök

Irodalom 12.a

szóbeli érettségi témakörök

Irodalom 12.b

szóbeli érettségi témakörök

Irodalom 12.c

szóbeli érettségi témakörök

Magyar nyelv 12.a

szóbeli érettségi témakörök

Magyar nyelv 12.b

szóbeli érettségi témakörök

Magyar nyelv 12.c

szóbeli érettségi témakörök

Történelem

szóbeli érettségi tematika

EMELT SZINT - az Oktatási Hivatal által publikált dokumentumok

Az emelt szintû érettségi témaköröket az Oktatási Hivatal (OH) határozza meg.
Az általuk publikált dokumentumok a
www.oktatas.hu webcímen a Köznevelés >> Érettségi >> Aktuális vizsgaidõszak: 2019. május-június

A 2021. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai linkje mögött érhetõ el, avagy a következõ táblázat megfelelõ hivatkozására kattintva.

Tantárgy

Link

Angol nyelv

nyilvános anyagok

Biológia

nyilvános anyagok

Fizika

nyilvános anyagok

Földrajz

nyilvános anyagok

Informatika

nyilvános anyagok

Kémia

nyilvános anyagok

Magyar nyelv és irodalom

nyilvános anyagok

Matematika

nyilvános anyagok

Német nyelv

nyilvános anyagok

Orosz nyelv

nyilvános anyagok

Testnevelés

nyilvános anyagok

Történelem

nyilvános anyagok

4. A 2021. évi május-júniusi érettségi írásbeli vizsgáinak idõpontjai elérhetők itt

5. Az érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai itt olvashatók.

A dokumentum összefoglalja a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatban az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések fő szabályait.

A dokumentumok megtekintéséhez Acrobat Reader szükséges, amelyet - ha még nincs a gépére telepítve - az Adobe honlapjáról tölthet le.

2021.06.23.
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 12.C
2021.06.24.
Beiratkozás az 5. és a 9. évfolyamra
2021.06.29.
Tanévzáró értekezlet