Felkészülés az érettségire

Osztályozó vizsgák 2020

 Vizsgakövetelmények:

időpont

vizsga jellege

tantárgy

évfolyam

2020. augusztus 27. (csütörtök) 

08:00 -09.30

írásbeli

angol nyelv

11. évfolyam  követelményeiből

2020. augusztus 28. (péntek)

08.00 – 09.30

írásbeli

angol és német nyelv

12. évfolyam követelményeiből

 2020. augusztus 31. (hétfő)

8 órától

szóbeli angol és német nyelv 11-12. évfolyam követelményeiből
Érettségi 2020

Érettségi témakörök és követelmények a 2020. évre

Ezen az oldalon a 2020. évi vizsgaidõszakokra érvényes érettségi vizsgakövetelményeket és a vizsgaleírást, valamint a publikálható anyagokat tesszük közzé.

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata (100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet) megtekinthető itt.

2. Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet:

 

Tantárgy

Részletes
vizsgakövetelmények

Vizsgaleírás

 Angol nyelv

követelmények

leírás

 Biológia

követelmények

leírás

 Emberismeret és etika

követelmények

leírás

 Ének-zene

követelmények

leírás

 Fizika

követelmények

leírás

 Földrajz

követelmények

leírás

 Informatika

követelmények

leírás

 Kémia

követelmények

leírás

 Magyar nyelv és irodalom

követelmények

leírás

 Mozgóképkultúra és  médiaismeret

követelmények

leírás

 Matematika

követelmények

leírás

 Német nyelv

követelmények

leírás

 Olasz nyelv

követelmények

leírás

 Testnevelés

követelmények

leírás

 Történelem

követelmények

leírás

 Vizuális kultúra

követelmények

leírás

A jogszabály egybeszerkesztett formája: itt

EMELT SZINT - az Oktatási Hivatal által publikált dokumentumok

Az emelt szintû érettségi témaköröket az Oktatási Hivatal (OH) határozza meg.
Az általuk publikált dokumentumok a www.oktatas.hu webcímen a Köznevelés >> Érettségi >> Aktuális vizsgaidõszak: 2020. május-június 

A 2020. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai linkje mögött érhetõ el, avagy a következõ táblázat megfelelõ hivatkozására kattintva.

Tantárgy

Link

 Angol nyelv

nyilvános anyagok

 Biológia

nyilvános anyagok

 Emberismeret és etika

nyilvános anyagok

 Fizika

nyilvános anyagok

 Földrajz

nyilvános anyagok

 Informatika

nyilvános anyagok

 Kémia

nyilvános anyagok

 Magyar nyelv és irodalom

nyilvános anyagok

 Matematika

nyilvános anyagok

 Mozgóképkultúra és médiaismeret

nyilvános anyagok

 Német nyelv

nyilvános anyagok

 Olasz nyelv

nyilvános anyagok

 Testnevelés

nyilvános anyagok

 Történelem

nyilvános anyagok

 

4. Jelentkezés érettségi vizsgára

5. Az érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai itt olvashatók.

A dokumentum összefoglalja a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatban az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések fő szabályait.

A dokumentumok megtekintéséhez Acrobat Reader szükséges, amelyet - ha még nincs a gépére telepítve - az Adobe honlapjáról tölthet le.

2020.11.23. - 2020.11.27.
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
2020.11.27. 11:00 - 15:00
Nevelési értekezlet
2020.11.30. 17:00 -
Szülői értekezlet (12. évfolyam) - tájékoztató az érettségiről és a felvételi eljárásról
2020.11.30. 17:00 -
Fogadóóra (minden évfolyamnak)
2020.12.04.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára (4. és 8. évfolyam)
2020.12.18.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap, osztálykarácsonyok
2020.12.19. - 2021.01.03.
Téli szünet
2021.01.04.
Téli szünet utáni első tanítási nap
2021.01.19.
Osztályozó és nevelési értekezlet (1-2. és 11-12. évfolyam)
2021.01.20.
Osztályozó és nevelési értekezlet (3-6. évfolyam)