Aktuális hírek

Központi írásbeli felvételi vizsgák és szóbeli elbeszélgetés

2023. január 21-én (szombaton) 10 órakor kezdődik a 8 évfolyamos gimnáziumunkba (5. évfolyamra), valamint a 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunkra (9. évfolyamra) jelentkezők központi írásbeli felvételi vizsgája iskolánkban.

Kérjük a felvételiző tanulókat, hogy diákigazolványukkal vagy személyi igazolványukkal együtt 9:30-kor jelenjenek meg iskolánkban. Amennyiben méltányolható okból valaki nem tud megjelenni január 21-én az írásbeli vizsgán, január 31-én (kedden) 14 órakor pótfelvételin vehet részt.

A kiértékelt dolgozatok megtekintésére január 27-én (pénteken) 8 és 16 óra között lesz lehetőség iskolánkban, a 041. sz. biológia előadó teremben. A helyiség az udvar felől, a labor bejáratán át közelíthető meg. A megtekintés előzetes regisztráció alapján történik. 

A január 31-i pótló írásbeli dolgozatok megtekintése február 3-án 8 és 16 óra között lehetséges a titkárságunkon. A dolgozatokról a vizsgázó vagy szülője elektronikus úton (pl. telefonnal) másolatot készíthet.

A 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunkra jelentkezők szóbeli elbeszélgetésének időpontja: 2023. március 1-2. (szerda-csütörtök). A részletes beosztást február 22-ig honlapunkon, a Szülőknek / Gimnáziumi felvételi menüben közöljük. A szóbeli elbeszélgetés témakörei biológiából és történelemből ugyanitt találhatók. A matematika-informatika specializációra jelentkezők számára nincs szóbeli elbeszélgetés, felvételi eredményüket a matematika dolgozatuk teljes pontszámával számoljuk.

Az írásbeli vizsgával kapcsolatos rendeletek, útmutatók itt érhetők el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

 

Első évfolyam beiskolázása

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a 2023/2024-es tanévben – az előző évekhez hasonlóan – két első osztályt indít 12 évfolyamos szerkezetben 6, illetve 7 éves, jó iskolaérettségi szinttel rendelkező gyermekeknek. 

A 12 évfolyamos szerkezet a 4 éves alapozó (alsó tagozatos) szintet és a ráépülő 8 évfolyamos gimnáziumot jelenti. A tanulók 5. osztálytól (eredményeiktől,  haladási tempójuktól függően) az általános iskolai felső tagozatunkon is továbbhaladhatnak, ahonnan később lehetőségük nyílik a 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunkon is továbbtanulni. 

A 12 évfolyamos iskola célja a széleskörű műveltség megalapozása, pozitív értékrend kialakítása és gimnáziumi oktatás keretében a felsőfokú tanulmányokra való előkészítés.  

Az alsó tagozat osztályaiban is meghatározó a szeretetelvű, érték- és személyiségközpontú nevelés.  A szokványos tantervi feladatok mellett fontosnak tartjuk az egyéni adottságok és képességek feltárását, az együttműködési normák kialakítását, a kommunikáció, a művészeti kifejezés képességének, s a mozgáskultúra életkornak megfelelő kibontakoztatását, majd 3-4. osztálytól a tehetséggondozást.  

A gyerekek a mindennapos testnevelés keretein belül tanulhatnak néptáncot, vívást, iskolánk uszodájában vízbiztos úszástudást szerezhetnek. Megismerkedhetnek idegen nyelvekkel, és 3. osztálytól  jól felszerelt szaktantermekben sajátíthatják el a digitális kultúra alapjait.  

A beiskolázás a körzeti elv alkalmazása nélkül történik. A szülők a Játékos iskolaérettségi foglalkozás eredménye és az iskola javaslata alapján írathatják gyermekeiket az első osztályok egyikébe. 

Sok szeretettel várunk minden kedves szülőt és gyermekeiket iskolánk tájékoztató napjára, ahol részletes információt kapnak az iskola programjáról és a beiratkozás módjáról.

Az iskolabemutató alatt jövendő kisdiákjaink egy vidám, játékos délelőtt részesei lehetnek.

Ezen a napon 12 órától iskolánk honlapján lesz lehetőség időpontot foglalni a Játékos iskolaérettségi foglalkozásra is.

A TÁJÉKOZTATÓ NAP IDŐPONTJA: 2023. FEBRUÁR 4. (SZOMBAT) 10 ÓRA.

 

Tájékoztató letöltése

 

 

A Bolyai a legjobb középiskolák között

HVG hetilap A 100 legjobb gimnázium című  különszáma 2022-ben is rangsorolta a magyarországi középiskolákat.

Iskolánk ismét előkelő helyezéseket ért el a rangsorokban: 4.  a gyakorló gimnáziumok, és a vidéki gimnáziumok, valamint 15. az intézmények összesített listáján.

Idén az alábbi három fő szempont alapján áll össze a rangsor: 

- a nappali tagozatos 10. évfolyamosok kompetenciamérésének átlagteljesítménye matematikából és szövegértésből, 

- a nappali tagozatosok 2021. évi érettségi eredményei matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből és idegen nyelvből (tantárgyanként és tanulónként plusz 50 ponttal honorálták a sikeres emelt szintű érettségit),

- a felsőoktatásba, nappali tagozatra felvett diákok felvételi pontjainak átlaga.

2023.01.30. - 2023.02.03.
Semmeringi sítúra
2023.01.31. 14:00 -
Pótló írásbeli felvételi vizsga a 8 és 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunkra jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni a vizsgákon
2023.02.04. 10:00 -
Tájékoztató nap a 12 évfolyamos iskola első osztályáról
2023.02.06. 17:00 - 19:00
Szülői értekezlet és fogadóóra (1-4. és 9-12. évf.)
2023.02.07.
Játékos iskolaérettségi foglalkozások kezdőnapja
2023.02.07. 17:00 - 19:00
Szülői értekezlet és fogadóóra (5-8. évf.)
2023.02.11.
Szülői-Nevelői Bál
2023.02.15.
Érettségire és felsőfokú felvételire jelentkezés határideje
2023.02.16.
Alsó tagozatos farsang
2023.02.17.
Bolyai diákbál