Mentorálás

TEHETSÉGGONDOZÁS MENTORÁLÁSSAL A 9-10. ÉVFOLYAMON  PROJEKTMUNKA KERETÉBEN

 

Kedves Diákok!

Egy új tanulási keretben is igyekszünk felkelteni a bolyais diákok kutató- és alkotókedvét. Erre a legmegfelelőbb formának az egyes gyakorlóiskolákban már bevált projektmunkát gondoltuk az alábbiak szerint:

  • A tehetségsávok kötelező jellegű választása helyett szabadon, a szaktanárok által javasolt és meghirdetett témákból választhatnak a tanulók.
  • A diákok ezzel vállalják azt, hogy legalább egy tanéven keresztül a tanár mentorálásával az adott területen (tantárgy, szakterület) a témában elmélyült munkát folytatnak, erről számot adnak a megfelelő formában (dolgozat, prezentáció, előadás, kiállítás, koncert, film stb.).
  • A munkát lehet egyéni, páros illetve csoportos formában is végezni.
  • A témákat tanévenként hirdetjük meg, a tanulónak minden évben jelentkeznie kell rá (folytathatja az előző évben megkezdett munkát, de jelentkezhet új témára is).
  • Az értékelés a tanév végén (nem osztályzattal) történik, a nyilvános bemutatást (ha a bíráló javasolja, egyéni vállalás alapján) a következő tanévben a decemberi Tehetségnapon.
  • A tanulók jelentkezése iskolánk honlapján motivációs levéllel lehetséges.
  •  A jelentkezés nem kötelező!

A tanár témákat javasol, problémákat vet fel, megismerteti a szakirodalmi háttérrel, támogatja a kutatómunkát, konzultál a tanulóval, segíti a produktum létrejöttét. Mentorálja (segíti, irányítja, korrigálja) a tanuló önálló tevékenységét. Ennek a munkának a problémacentrikusság a lényege, ezért tanáronként  5-10 fő a tervezett létszám.

A programba való bekapcsolódás megfelelően előkészítené a 11. évfolyamtól kötelező fakultációk választását, az OKTV-n való sikeres szereplést, és jó alapot adna a majdani felsőoktatási tanulmányokhoz a projektmunkában résztvevők számára. 

Kedves Diákok!

Arra kérünk Benneteket, ismerkedjetek meg a felajánlott lehetőségekkel, majd válasszatok témát és vele mentort a 2022-2023. tanévre. Egy tanévben egy témát lehet választani. A mentor tanár csoportjába való csatlakozás feltétele egy 6-8 soros motivációs levél írása, melyben szerepelnie kell a téma- és mentorválasztás okának és tanulmányi céljaitoknak.

Köszönjük figyelmeteket!

Sok sikert és élményt kívánunk Nektek a következő tanévben!

Iskolavezetőség

  

Meghirdetett témák:

Grafikai technikák - Kocsis Zsolt

A mozgókép és a média hatása korunkban - Németh József

A XVIII-XIX. század eszmei-filozófiai irányzatai - Németh József

Az ezüst a természetben és a laboratóriumban - Dr. Füzesi István

 

 

2023.06.07. - 2023.06.10.
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
2023.06.08.
Osztályozó és nevelési értekezlet (8-11. évf.)
2023.06.12. - 2023.06.14.
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
2023.06.14.
Élménynap (Sport- és egészségnap)
2023.06.15.
Dicséretek átadása, Tehetségbankett
2023.06.16.
Utolsó tanítási nap, 8.c osztály tanulóinak búcsúztatója
2023.06.16. 17:00 -
Tanévzáró ünnepély
2023.06.19. - 2023.06.20.
Előrehozott érettségi szóbeli vizsgák
2023.06.19. - 2023.06.20.
Szóbeli érettségi vizsga 12.a
2023.06.19. - 2023.06.24.
Szőcei tábor