Mentorálás

TEHETSÉGGONDOZÁS MENTORÁLÁSSAL A 9-10. ÉVFOLYAMON  PROJEKTMUNKA KERETÉBEN

Kedves Diákok!

Iskolánkban a nyolcosztályos gimnázium 9-10. évfolyamán a tehetséggondozás az elmúlt években többféle módon történt: specializációk, szakkörök, tehetségsávok formájában. A jelen tanévben új tanulási keretben igyekeztünk felkelteni a bolyais diákok kutató- és alkotókedvét.  Erre a legmegfelelőbb formának az egyes gyakorlóiskolákban már bevált projektmunkát gondoltuk az alábbiak szerint:

  • A tehetségsávok kötelező jellegű választása helyett szabadon, a szaktanárok által javasolt és meghirdetett témákból választhatnak a tanulók.
  • A diákok ezzel vállalják azt, hogy legalább egy tanéven keresztül a tanár mentorálásával az adott területen (tantárgy, szakterület) a témában elmélyült munkát folytatnak, erről számot adnak a megfelelő formában (dolgozat, prezentáció, előadás, kiállítás, koncert, film stb.).
  • A munkát lehet egyéni, páros illetve csoportos formában is végezni.
  • A témákat tanévenként hirdetjük meg, a tanulónak minden évben jelentkeznie kell rá (folytathatja az előző évben megkezdett munkát, de jelentkezhet új témára is).
  • Az értékelés a tanév végén (nem osztályzattal) történik, a nyilvános bemutatást (ha a bíráló javasolja, egyéni vállalás alapján) a következő tanévben a decemberi Tehetségnapon.
  • A tanulók jelentkezése iskolánk honlapján motivációs levéllel lehetséges.
  •  A jelentkezés nem kötelező!

A tanár témákat javasol, problémákat vet fel, megismerteti a szakirodalmi háttérrel, támogatja a kutatómunkát, konzultál a tanulóval, segíti a produktum létrejöttét. Mentorálja (segíti, irányítja, korrigálja) a tanuló önálló tevékenységét. Ennek a munkának a problémacentrikusság a lényege, ezért tanáronként  5-10 fő a tervezett létszám.

A programba való bekapcsolódás megfelelően előkészítené a 11. évfolyamtól kötelező fakultációk választását, az OKTV-n való sikeres szereplést, és jó alapot adna a majdani felsőoktatási tanulmányokhoz a projektmunkában résztvevők számára. 

Kedves Diákok!

Arra kérünk Benneteket, ismerkedjetek meg a felajánlott lehetőségekkel, majd válasszatok témát és vele mentort a 2021-2022. tanévre. Egy tanévben egy témát lehet választani. A mentor tanár csoportjába való csatlakozás feltétele egy 6-8 soros motivációs levél írása, melyben szerepelnie kell a téma- és mentorválasztás okának és tanulmányi céljaitoknak.

Köszönjük figyelmeteket!

Sok sikert és élményt kívánunk Nektek a következő tanévben!

Iskolavezetőség

 

 

Meghirdetett témák:

English Book Club (angol nyelvű irodalmi művek) – Mészáros Réka

Beszédkészség fejlesztése – Mézesné Szabó Katalin

Nyelvi fejlesztés a Deutsche Welle anyagaiból – dr. Tóthné Bozi Edit

Magyar főnemesek – Németh József

Határon túli magyar kisebbségek – Kukor Ferenc

Robotika – Auer Péter, Dobre Norbert

Digitális technológiák a zenében – Bánó Zoltán

Bolyai Kamaraegyüttes – Bánó Zoltán

Grafikai technikák – Kocsis Zsolt

Fotográfia – Kocsis Zsolt

Hogyan és miért változott a film formanyelve? - Németh József

Terepgyakorlati vizsgálatok az Őrségben - Dr. Horváth Katalin

Szegedi Tudós Akadémia programjai - Baranyai József, Szabó Bence Farkas

 

 

2022.05.27. - 2022.05.29.
Felvidéki kirándulás (7.a, 7.b, 7.c - Határtalanul! program)
2022.05.27.
Osztálykirándulások
2022.05.31.
A tanulók jelentkezése a 2022. őszi előrehozott érettségi vizsgákat érintő osztályozó vizsgákra
2022.05.31.
A tanulók jelentkezése a 2022. őszi előrehozott érettségi vizsgákat érintő osztályozó vizsgákra
2022.05.31.
Énekkar évzáró koncertje
2022.06.01.
A felvételi eljárás kapcsán benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás (fellebbezések) befejezése a fenntartónál
2022.06.01. - 2022.06.09.
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
2022.06.02.
Előkészítő szülői értekezlet (leendő 5.a, 5.b, 5.c, 9.a, 9.b, 9.c osztályok)
2022.06.03.
A Nemzeti Összetartozás Napja
2022.06.06.
Pünkösdhétfő, munkaszüneti nap