Mentorálás

TEHETSÉGGONDOZÁS MENTORÁLÁSSAL A 9-10. ÉVFOLYAMON  PROJEKTMUNKA KERETÉBEN

Kedves Diákok!

Iskolánkban a nyolcosztályos gimnázium 9-10. évfolyamán a tehetséggondozás az elmúlt években többféle módon történt: specializációk, szakkörök, tehetségsávok formájában. A következő (2020-2021. tanévben) új tanulási keretben szeretnénk felkelteni a bolyais diákok kutató- és alkotókedvét.  Erre a legmegfelelőbb formának az egyes gyakorlóiskolákban már bevált projektmunkát gondoljuk.

A  következőképpen szerint szeretnénk változtatni a tehetséggondozó tevékenységünket a nyolcosztályos gimnázum 9-10. évfolyamán a 2020-2021. tanévtől:

  • A tehetségsávok kötelező jellegű választása helyett szabadon, a szaktanárok által javasolt és meghirdetett témákból választhassanak a tanulók.
  • A diákok ezzel vállalják azt, hogy legalább egy tanéven keresztül a tanár mentorálásával az adott területen (tantárgy, szakterület) a témában elmélyült munkát folytatnak, erről számot adnak a megfelelő formában (dolgozat, prezentáció, előadás, kiállítás, koncert, film stb.).
  • A munkát lehet egyéni, páros illetve csoportos formában is végezni.
  • A témákat tanévenként hirdetjük meg, a tanulónak minden évben jelentkeznie kell rá (folytathatja az előző évben megkezdett munkát, de jelentkezhet új témára is).
  • Az értékelés a tanév végén (nem osztályzattal) történik, a nyilvános bemutatást (ha a bíráló javasolja, egyéni vállalás alapján) a következő tanévben a decemberi Tehetségnapon.
  • A tanulók jelentkezése iskolánk honlapján motivációs levéllel lehetséges. A jelentkezés nem kötelező!

A tanár témákat javasol, problémákat vet fel, megismerteti a szakirodalmi háttérrel, támogatja a kutatómunkát, konzultál a tanulóval, segíti a produktum létrejöttét. Mentorálja (segíti, irányítja, korrigálja) a tanuló önálló tevékenységét. Ennek a munkának a problémacentrikusság a lényege, ezért tanáronként  5-10 fő a tervezett létszám.

A programba való bekapcsolódás megfelelően előkészítené a 11. évfolyamtól kötelező fakultációk választását, az OKTV-n való sikeres szereplést, és jó alapot adna a majdani felsőoktatási tanulmányokhoz a projektmunkában résztvevők számára. A jelentkezők számára pályázati rendszert szervezünk, melyen díjakat lehet majd nyerni.

 

Kedves Diákok!

Arra kérünk Benneteket, ismerkedjetek meg a felajánlott lehetőségekkel, majd válasszatok témát és vele mentort a 2020-2021. tanévre. Egy tanévben egy témát lehet választani. A mentor tanár csoportjába való csatlakozás feltétele egy 8-10 soros motivációs levél írása, melyben szerepelnie kell a téma- és mentorválasztás okának és tanulmányi céljaitoknak.

Köszönjük figyelmeteket!

Sok sikert és élményt kívánunk Nektek a következő tanévben!

Iskolavezetőség

 

Meghirdetett témák:

Idegen nyelvek:

    Angol nyelv
          Angolszász zene és történelem - Puskás Szabolcs
          Everyday situations - Menyhárt Izabella
          Nyelvvizsga felkészítés - Gaál Ildikó

    Német nyelv
         Biologie auf Deutsch - H. Tobischka Katalin
         Deutsche Welle - Dr. Tóthné Bozi Edit
         Íráskészség fejlesztése - Mézesné Szabó Katalin

    Olasz nyelv
         Conquista l’italiano - Darab Laura
         Made in Italy - Roznárné dr. Kun Csilla
         Olaszország magyar szemmel - Piri Adrienn Anna

Humán terület:
   Diáknyelv - Pintérné Bujtás Tímea
   Helytörténet -Varga Zoltánné
   Időjárás és történelem - Sélley Gábor
   Magyar főnemesek - Németh József
   Társasjáték - Eredics Milán

Informatika:
   Robotika - Auer Péter
   Robotika - Dobre Norbert

Matematika
   Arany Dániel Matematikaverseny - Danyi Béla
   KöMaL - Danyi Béla

Művészet:
   A film formanyelve - Németh József
   Bolyai Kamaraegyüttes - Bánó Zoltán
   Digitális zenei alkotás - Bánó Zoltán
   Fotográfia - Kocsis Zsolt
   Grafikai tanulmányok - Kocsis Zsolt
   Zenei előadótevékenység - Pilnay Sándorné

Természettudományok:
   Elektronika - Pájer Szabolcs
   Kémia a háztartásban - Dr. Füzesi István
   Kutatások - Baranyai József
   Szombathelyi levegő - Dr. Füzesi István
   Terepgyakorlat - Dr. Horváth Katalin
   Vízvizsgálat vízkezelés - Szabó Bence Farkas

2021.04.23.
Jelentkezés emelt szintű képzésre (fakultációra) - 10. évfolyam
2021.04.27.
A 12. évfolyam osztályozó és nevelési értekezlete
2021.04.30.
A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2021.05.01. 11:00 -
Ballagás
2021.05.03.
Az írásbeli érettségi vizsgák kezdőnapja
2021.05.05.
Élménynap
2021.05.10.
Fogadóóra (1-11. évfolyam)
2021.05.19.
Idegen nyelvi országos mérés a 6. és 8. évfolyamon
2021.05.24.
Pünkösdhétfő, munkaszüneti nap
2021.05.25.
Előkészítő szülői értekezlet (leendő 5.A, 5.B, 5.C, 9.A, 9.B, 9.C osztályok)