EFOP- 4.2.3 pályázat

 

 

 

 

 A projekt címe: Komplex fejlesztés az ELTE Bolyai János Gyakorló

   Általános Iskola és Gimnáziumban Szombathelyen

 A projekt azonosító száma: EFOP-4.2.3-22-2022-00018

 A kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

 A szerződött támogatás összege konzorcium: 499 999 997 Ft

 A támogatás mértéke: 100 %

 A projekt megvalósítás időszaka: 2022.10.01. – 2023.10.31.

 Projektmenedzser: Pintér Zsolt

 Pénzügyi vezető: Tamás Katalin 

  

 

                                                                                                

A tervezett fejlesztés bemutatása:

Az infrastruktúra és eszközállomány fejlesztés a pedagógusképzés és a gyakorlatorientált képzések színvonalának növelése érdekében az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fenntartója pályázatot nyújtott be „Komplex fejlesztés az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban Szombathelyen” címmel.

 

A pályázat céljai:

Jelen projekt célja az ELTE szombathelyi gyakorló iskolájának valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az érintett intézménye hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a pedagógusképzéshez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek modernizálása.

 

A fenntartó célja, hogy megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítson az intézményben a gyakorlótanításon résztvevő tanító és tanár szakos hallgatók, pedagógusok és a diákok számára is egyaránt. A minőségi neveléshez-oktatáshoz és a pedagógusképzéshez illeszkedő feladatellátási helyek modernizálása, kialakítása által vonzóbbá tehető a fiatalok számára a pedagógusi pálya, mely közvetlenül hozzájárul a pedagógus utánpótlás biztosításához. Az ELTE gyakorlóiskolai fejlesztés célja a hallgatók és a diákok tanulási környezetének infrastrukturális javítása, a mindennapi és a gyakorlati oktatáshoz szükséges modern oktatási technológia fejlesztése, amely lehetőséget teremt a NAT kulcskompetenciák beépítésére a tanítási gyakorlatba.

A pályázat célja elsősorban tantermek modernizálása és fejlesztése. Fontos a diákok tanulását támogató közösségi terek kialakítása. Ez a cél támogatja a vezető tanárok és az egyetemi hallgatók közötti munkát is. Ezek a közösségi terek helyet adhatnak az egyetemi hallgatók órára való felkészülésének is. Ezeket a célokat csak modern infokommunikációs eszközökkel, stabil WIFI hálózattal érhetjük el. Cél továbbá egy olyan adminisztrációs háttér és irodai bázis kialakítása, mely elősegíti a diákok, egyetemi hallgatók, tanárok és a szülők mindennapos ügyintézését, vagy akár munkavégzését is. Napjainkban nagyon fontosnak tartjuk a diákok oktatása mellett az érzelmi intelligencia fejlesztését is. Célunk, hogy értelmes és érzelmileg stabil, egészséges lelkületű nemzedékeket neveljünk. 

 

A fejlesztés fő területei:

  • Az iskolaépületek megjelenésének, építészeti állapotának fejlesztése,
  • Professzionális tantermek (bútorzat, eszköz) felszerelése,
  • A mindennapos testnevelés tereinek fejlesztése (tornaterem, futófolyosó),
  • Közösségi terek létrehozása (aula), fejlesztése,
  • Tanári terek fejlesztése, modernizálása
  • Interaktív táblák beszerzése (40 db)
  • Szélessávú internetelérés kiépítése, wifi hálózat bővítés,
  • Az épületek vizuál és hangtechnikai fejlesztése
  • Udvari játszótér bővítése, új rögzített játékok elhelyezése (TÜV minősített eszközök)
  • Műfüves sportpálya kialakítása a meglévő rossz állapotú, aszfaltos kézilabdapálya helyén

 

Projektnyitó_Bolyai_20230124_Papp Tibor

Projektnyitó_Bolyai_20230124_Pintér Zsolt

Képek