EFOP- 4.1.3 pályázat

 

 

 

 

 

 

A projekt adatai:

 a projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00211

 a kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

 a projekt címe:

  Tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése

  az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban

  Szombathelyen

 a szerződött támogatás összege konzorcium: 170 455 300 Ft

 a támogatás mértéke: 100 %

 a projekt kezdési dátuma: 2019.08.01.

 a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

Projekt szakmai tartalmának bemutatása:

• A tornaterem és kapcsolódó helyiségeinek jelenkori igényeknek megfelelő, időszerűvé vált felújítása, korszerűsítése, cseréje, berendezési tárgyakkal való felszerelése

• A vizesblokkok és hozzájuk kapcsolódó közlekedők felújítása

• A környező kistelepülések tanulóinak lehetővé tenni a minőségi nevelés-oktatáshoz való hozzáférést

• Elérhetővé tenni a mindennapos testneveléshez, valamint a tanulók fizikai aktivitási szintje, testmozgással töltött ideje növeléséhez szükséges infrastrukturális eszközöket és feltételeket

• A fejlesztéssel érintett épület akadálymentesítése az esélyegyenlőség biztosítása érdekében

• Az épület energetikai hatékonyságának fokozása

• Működési költségek csökkentése

• Iskolai környezetkultúra nevelési célú kialakítása