Schneller alapítvány

Adó 1% nyilatkozat
Tisztelt Szülők! Tisztelt Támogatóink!


A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alapítványának, a Schneller István Alapítványnak nevében fordulok Önökhöz. Köszönöm eddigi segítségüket, felajánlásaikat.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően támogassák a Schneller István Alapítványt a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-kal, másrészt, ha módjuk van rá, egyéni támogatásokkal, befizetésekkel.

Az alapítvány közhasznú, jogosult az adományok után adókedvezményre jogosító igazolás kiadására.

Az alapítvány továbbra is szeretné biztosítani a következő tevékenységeket: tehetséggondozás (szakkörök, specializációk, terepgyakorlatok, kutatások stb. támogatása, tanulói, tanári tanulmányi ösztöndíjak kifizetése, táborok támogatása, a nehéz anyagi körülmények között élő diákok támogatása, a különféle programokon való részvételük lehetővé tétele).

A legnagyobb összeget a nehéz anyagi körülmények között élő diákok támogatására, a továbbtanulás, tehetséggondozás támogatását elősegítő tanfolyamok és diáktáborozások anyagi fedezetének csökkentésére fordítottuk.

Az alapítvány munkatársai semmiféle anyagi juttatásban nem részesülnek, a szülői felajánlások teljes mértékben önzetlenek. Arra szeretném kérni Önöket, hogy ha idejük, energiájuk engedi, további segítséget is nyújtsanak az alapítványon keresztül az iskolánk tanulóinak.

Iskolánk alapítványa a Schneller István Alapítvány
Számlavezető pénzintézet:
OTP Bank ZRt.
Számlaszám: 11747006-20101419
Adószám: 19244370-1-18


Szombathely, 2016. 01. 12.

Köszönettel: Baranyai József
az alapítvány képviselője
jbara@bolyai.nyme.hu
Pályázati felhívás
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Az „Schneller István Alapítvány” kuratóriuma az aktuális tanévre pályázatot hirdet a gimnázium tanárai, diákjai és diákcsoportjai számára az alábbiak szerint:

Pályázati kategóriák (az alapító okiratban megjelölt célokhoz kapcsolódóan):

I. kategória: Tanulmányi ösztöndíjak, kutatások, tehetséggondozás

II. kategória: Diákok vagy diákcsoportok tanulmányi célú kirándulásokon, utazásokon való részvételének támogatása illetve művészeti és sporttevékenység

III. kategória: Rászoruló és arra érdemes diákok oktatásban való részvételének segítése.

IV. kategória: Tanári közreműködés


Elbírálás:
Az alapítványi támogatások az erre rendszeresített csoportos és egyéni pályázati űrlapokon (adatlapokon) igényelhetők.
Pályázni az év folyamán 4 ciklusban lehet.
A kiosztásra kerülő összeg max. 5 millió forint.

Az egyes ciklusok zárási határideje:

1. ciklus: adott év. április 30.
2. ciklus: adott év. május 30.
3. ciklus: adott év. szeptember 30.
4. ciklus: adott év. november 10.

Egy tanuló két pályázatot adhat be tanévenként az I. és II. kategóriában, míg a III. kategóriában nincs erre vonatkozó megkötés. A pályázatokat a megfelelő költségvetés csatolásával pályázati adatlapon kell leadni az adott ciklusok zárási határidejéig a titkárságon,
a számlákra vonatkozó tudnivalókról érdeklődni lehet az alapítvány honlapján megadott információk alapján.

Az űrlap (adatlap) kapható elérhető a titkárságon, kérhető az osztályfőnököktől illetve letölthető az iskola honlapjáról.

Határidő után beérkezett pályázatok automatikusan a következő ciklusban kerülnek elbírálásra.

A kuratórium a zárási határidőt követően minden pályázathoz megjelölheti, hogy milyen ajánlások beszerzését tartja még szükségesnek és ezt közli a pályázókkal. Az ajánlások beszerzésére egy hét áll a pályázók rendelkezésére, s ezt követően három héten belül a
Kuratórium meghozza döntését az egyes pályázatok támogatásáról.

A nyert összeggel legkésőbb adott év december 2-ig kell elszámolni, kizárólag az adott évi számlákkal.

Pályázati adatlapok letöltése >>

2019.12.08. - 2019.12.14.
Tiroli sítábor
2019.12.18. 17:00 -
Tehetségbankett
2019.12.19.
Tehetségnap
2019.12.19. 17:00 -
Karácsonyi koncert és est
2019.12.20.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap