Belső vizsgák

6. osztályos vizsga - szülői tájékoztató

Kedves Szülők!

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjában foglaltaknak megfelelően iskolánk diákjai a 6. évfolyamon a következő tárgyakból tesznek vizsgát:

- matematika

- magyar nyelv, irodalom

- úszás

 

Matematika vizsga

A vizsga célja: a matematika tanításában az első két év alapozó szakaszának lezárása. A tanulók, szülők, tanárok számára visszajelzés a végzett munkáról, valamint annak ellenőrzése, hogy a tanulók rendelkeznek-e a matematikatanulás folyamatában megszerezhető tudással, képesek-e ismereteiket rendszerbe foglalni, azokat problémák megoldása során alkalmazni

Formája:

Írásbeli. Az eddig tanult ismeretek számonkérése, a továbbhaladáshoz szükséges képességek, kompetenciák, készségek felmérése.

Értékelés: A félévi teljesítmény és a vizsga osztályzata közösen adja az év végi osztályzatot.

A vizsga időpontja: 2017. április 26. 8.00

 

Magyar nyelv, irodalom

A vizsga célja: az első két év központi területén – az anyanyelvi nevelésben – értékeli, osztályozza a tanulók készségeit, képességeit. A gyerekek próbálják ki önmagukat vizsgakörülmények között.

Formája:

Írásbeli: Szövegértési feladatlap kitöltése, ismeretlen szépirodalmi szöveg feldolgozása egy tanóra keretében.

Szóbeli: Az 5-6. osztály irodalmi anyagából tételt húzva, megfelelő nyelvi formákra törekedve fejtik ki gondolataikat a tanulók, illetve elmondják a témájukhoz kapcsolódó memoritert.

Értékelés: A félévi teljesítmény és vizsga osztályzata közösen adja az év végi osztályzatot. A szóbeli vizsgán a diákok a memoriterre és a feleletre is külön osztályzatot kapnak, ezek az irodalom tantárgyhoz kerülnek, utóbbi kétszeres szorzóval. Az írásbeli eredménye - szintén kétszeres szorzóval - a magyar nyelv tantárgyhoz kerül.

Témakörök:

Petőfi Sándor: János vitéz

Petőfi Sándor: Az alföld

Arany János: Családi kör

Arany János: Toldi

Arany János: A walesi bárdok

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Népdalok

Népballadák (Kőmíves Kelemen)

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

 

A vizsgák időpontjai:

Szóbeli

6.A osztály - 2017. május 8-án 8:00 órától

6.B osztály - 2017. május 9-én 8:00 órától

Írásbeli: április 24. (hétfő) 2. órában

 

Úszás

A vizsga célja: a két év úszás tanulásának lezárása. A három úszásnem (mell, gyors, hát) és a fejesugrás technikájának szintfelmérése. A vízbiztos úszás felmérése.

Formája: gyakorlati vizsga

  1. Mindhárom úszásnem technikájának bemutatása 3x50 méteren.
  2. 800 m úszása tetszőleges úzásnemben időre.

Értékelés: A felmérések megfelelt, jól megfelelt, kiváló minősítéssel értékelhetők.

A 800 m teljesítése nem számít bele az úszás érdemjegybe, itt évfolyamrangsort teszünk közzé.

Az év végi értékelésnél az úszás és a testnevelés azonos súllyal van jelen.

A vizsga időpontja

6.A és 6.C : május 19., június 2. (péntek)

6.B : május 30. és június 6. (kedd)

Szombathely, 2017. január 25.

Üdvözlettel,
Papp Tibor
igazgató

 

8. osztályos vizsga - szülői tájékoztató

Kedves Szülők!

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjában foglaltaknak megfelelően iskolánk diákjai a 8. évfolyamon az első idegen nyelvből szóbeli vizsgát tesznek.

A vizsga célja: a gimnáziumi első négy év tanulmányainak ellenőrzése, segíteni az önként vállalt nyelvvizsgára való felkészülést, és hosszabb távon az érettségi, nyelvvizsga vizsgaszituációinak modellezése.

Formája: szóbeli vizsga, mely három részből áll.

Angol nyelv:

1.) Bemutatkozás: kötetlen beszélgetés a vizsgabizottság elnökével.

2.) Szituációs párbeszéd a vizsgabizottság elnökével.

3.) Önálló témakifejtés vizuális segédanyagok és megadott szempontok alapján.

Német nyelv:

1.) Bemutatkozás: kötetlen beszélgetés.

2.) Szituációs párbeszéd a vizsgáztatók egyikével.

3.) Önálló témakifejtés, képleírás és a képhez tartozó egyéni vélemény kifejtése.

 

A vizsga értékelése az iskolában elfogadott szabályok szerint történik (az év végi osztályzatnak a 30%-át teszi ki).

 

május 8. (hétfő)

május 9. (kedd)

május 10. (szerda)

német nyelv

23 diák a 8.A és 8.B osztályokból

8.00-12.30 és 13.15-15.15

126-os terem

Darab Laura, Mézesné Szabó Katalin

pihenőnap

élménynap

angol nyelv

15 diák a 8.A osztályból

8.00-13.30

125-ös terem

Virághné Szalai Zsuzsanna, Árvai-Fuczin Krisztina, Hoós Domonkos, Martin Duncan

15 diák a 8.B osztályból

8.00-13.30

125-ös terem

Hoós Domonkos, Virághné Szalai Zsuzsanna, Árvai-Fuczin Krisztina, Martin Duncan

13 diák a 8.A és 8.B osztályból

8.00-13.00

125-ös terem

Árvai-Fuczin Krisztina, Virághné Szalai Zsuzsanna, Hoós Domonkos, Martin Duncan

Az osztály többi tagja az élménynapon vesz részt.

A vizsgabizottság elnöke: az iskola által felkért, iskolánkban nem tanító gyakorlott vizsgáztató.

Követelmény: A2-es nyelvi szintnek megfelelő szóbeli ismeretek, kompetenciák elsajátítása.

Az osztályokat tanító kollégák részletesen tájékoztatják a tanulókat a szükséges tananyagról és a követelményekről.

 

Szombathely, 2017. február 3.

Üdvözlettel,

Papp Tibor

igazgató

9. osztályos vizsga - szülői tájékoztató

Kedves Szülők!


Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjában foglaltaknak megfelelően iskolánk diákjai a 9. évfolyamon az első idegen nyelvből írásbeli vizsgát tesznek.

A vizsga célja a gimnázium első öt év tanulmányainak ellenőrzése, segíteni az önként vállalt nyelvvizsgára való felkészülést és hosszabb távon az érettségi, nyelvvizsga vizsgaszituáció modellezése.

Az írásbeli vizsga részei:

Angol nyelv
a) Hallás utáni értés, ideje kb. 30 perc (feleletválasztás / igaz-hamis / rövid válasz).
b) Nyelvhelyesség (szöveg kiegészítése megadott szavakkal, szóképzés / feleletválasztás.)
c) Olvasott szöveg értése (rövid válasz / igaz-hamis-nincs a szövegben / szövegből kiemelt mellékmondat / mondat / bekezdés azonosítása, feleletválasztós teszt.)
d) Baráti levél írása / Hivatalos levél - információkérés

Német nyelv
a) Hallás utáni értés, ideje kb. 30 perc (feleletválasztás).
b) Nyelvhelyesség (szöveg kiegészítése megadott szavakkal).
c) Olvasási szövegértés (feleletválasztás, mondatok és hirdetések párosítása).
d) Baráti levél írása.

Megjegyzés: A vizsgán segédeszköz nem használható.

A vizsga értékelése: az iskolában elfogadott szabályok szerint történik (az év végi osztályzatnak a 30%-át teszi ki).

A vizsga időpontja: 9.A, 9.B, 9.C osztály, angol nyelv, német nyelv: 2017. május 8. (hétfő) 08.00-10:00.

Hallás utáni értés vizsga időpontja: 2017. április 27. (csütörtök) mindkét nyelvből, 4. tanóra.

Követelmények: Az A2 és a B1 nyelvi szinteknek megfelelő idegen nyelvi ismeretek, készségek, kompetenciák elsajátításának ellenőrzése.

Az osztályokat tanító kollégák részletesen tájékoztatják a tanulókat a szükséges tananyagról és a követelményekről.

Szombathely, 2017. február 3.

Üdvözlettel,
Papp Tibor
igazgató