Közösségi szolgálat

A kötelezően bevezetett közösségi szolgálat (továbbiakban KSZ) a 9-10-11-12. évfolyamos tanulókat érinti.  A szabályozás szerint a közösségi szolgálat elvégzését a középiskola befejezését közvetlenül követő vizsgaidőszakban az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig kell igazolni. Csak úgy bocsátható minden végzős tanuló írásbeli érettségire, ha rendelkezik a kötelező 50 óra (1 óra 60 perc, amibe nem számít bele a helyszínre utazás) KSZ tevékenység igazolásával.

Ennek lényege, hogy a tanulók 3 tanévben, de lehetőleg legkésőbb 12. évfolyam 1. félév végéig (Vasi Diák Közösségi Szolgálat kérése) – egyenletesen elosztva, de lehet akár egy tanév alatt is, vagy akár egy helyen – közösségi munkát végezzenek nem térítés ellenében. Választható területek: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezetvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi, közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú / SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyermekekkel / időskorúakkal.

Iskolánk szerződést kötött a Vasi Diák Közösségi Szolgálat (továbbiakban VDKSZ) irodájával, ahol vállalták tanulóink regisztrálását, munkalehetőséghez juttatását partnerintézményeikben, a KSZ óráik nyilvántartását, összesítését és az 50 óra elvégzéséről a hivatalos igazolás kiadását.

Legfontosabb tudnivalók:

 • 9. osztály tanév elején minden tanuló (magántanulók is!) köteles regisztrálnia magát a VDKSZ-nél. A 2019-20-as tanévben ezt az osztályfőnökök végzik egy részletes táblázat kitöltésével. A 10-11-12. évfolyamra újonnan becsatlakozó tanulóknak önállóan kell kitölteniük online a VDKSZ honlapján található Regisztrációt (http://www.vdksz.hu/szuloknek-diakoknak/regisztracio).  A táblázat beérkezése, illetve az online bejelentkezés után a VDKSZ kinyomtatva eljuttatja iskolánkba a Jelentkezési lapokat, amit a szülővel, tanulóval, igazgató úrral való aláíratás és lepecsételés után az osztályfőnök összegyűjt, egy osztálymappába lefűz, majd ezt eljuttatja az iskola KSZ felelősének (Szabó Beatrix tanárnő), aki koordinálja a feladatok elvégzését a Bolyai és a VDKSZ között. Az adatokat a VDKSZ irodájában számítógépen rögzítik. Ha egy tanuló elhagyja a Bolyait, akkor önállóan online a VDKSZ honlapján ki kell töltenie az Iskolaváltás nyomtatványt (http://www.vdksz.hu/szuloknek-diakoknak/iskolavaltas).
 • minden közösségi szolgálatot végző tanulónak két példányban alá kell írnia és a szülővel is alá kell íratnia a VDKSZ Adatkezelési tájékoztatóját, melyből egy példány az irodába kerül, egy példányt az iskolában őrzünk, amíg a tanuló itt végzi tanulmányait
 • A tanulók egyénileg, önállóan regisztrálnak a KSZ munkára, melyről tudomást a következő módon szerezhetnek:
 • gyakran látogatják a VDKSZ honlapját (vdksz.hu), ahol az AKTUÁLIS KÖZÖSSÉGI FELADATOK menüpont alatt naprakész információhoz juthatnak a munkalehetőségeket illetően, s mindig szerepel annak a személynek a neve és e-mail címe / telefonszáma, akinél jelentkezni kell, s aki majd igazolja a ledolgozott KSZ órákat aláírásával és az adott intézmény pecsétjével
 • az osztályfőnökök kiteszik az egyéb lehetőségeket az osztályterem faliújságjára vagy elektronikusan eljuttatják a tanulókhoz
 • egyénileg is kereshet a tanuló intézményt, ahol dolgozni szeretne, de nagyon fontos, hogy ellenőrizze a VDKSZ honlapján, hogy az adott intézményt regisztrálták-e partnerintézményként, mert csak ebben az esetben írja jóvá a VDKSZ a ledolgozott órákat (FIGYELEM! A partner csak nonprofit intézmény lehet!)

 

 • a Bolyai iskola az 50 órából 10 órát igazolhat, ezt minden esetben az iskolai KSZ felelős tanár írja alá és pecsételi le az iskolavezetéssel egyeztetve
 • lehetőség van arra is, hogy a Bolyais Szülők Egyesületének elnök asszonya is igazoljon órákat, ilyenkor a fogadó intézmény a Bolyais Szülők Egyesülete, s az elnök asszony írja alá és pecsételi le a naplót
 • a ledolgozott KSZ órákat (maximum napi 3 óra igazolható tanítási napokon iskolaidő után, iskolaidőn kívül – hétvégén és szünetekben – napi 5 óra igazolást lehet beszerezni!) a Közösségi szolgálati naplókon (iskola honlapjáról a Közösségi szolgálat fül alatt található, s letölthető, nyomtatható – az iskolai könyvtárban térítésmentesen) kell igazoltatni a felelős személy aláírásával és a fogadó intézmény pecsétjével
 • Egy adott tanévben minden tanulónak annyi szolgálati naplójának kell lennie, ahány fogadó intézményben dolgozott!  A lapokat az osztálymappában tartjuk, s ezek az iskolai KSZ felelősnél vannak. Tőle lehet elkérni és neki kell visszaadni minden szolgálati naplót! A lapok összesítését a VDKSZ munkatársai végzik a tanévben folyamatosan. Januárban az iroda küld egy félévi összesítőt, júniusban pedig megküldi tanulónként a tanév végleges összesített KSZ óráit, amit az osztályfőnökök beírnak a bizonyítványba is. A nyáron végzett közösségi szolgálati órák a következő tanév szeptemberében kerülnek jóváírásra.
 • Minden tanév elején új szolgálati naplókat kell nyitniuk a tanulóknak! A szolgálati naplók fejlécét a tanulók maguk töltik ki! A tanuló neve, osztálya, oktatási azonosítója. Ha a tanuló nem tudja a saját oktatási azonosítóját, az osztályfőnöke meg tudja mondani. A Bolyai OM kódja: 036733. A tanuló iskolája: ELTE Bolyai Gimnázium.  A fogadó intézmény megnevezése az, ahol a tanuló a közösségi munkát végezte. A szolgálati naplókra rá kell írni a dátumot, a teljesített órát (1-2-3 óra iskolaidőben, iskolaidőn kívül 1-2-3-4-5 óra kerülhet egy dátumhoz!) és a teljesített feladatot.  A szolgálati naplókat a tanulónak alá kell írnia a lap alján!
 • Az 50 óra elvégzéséről a végső igazolást a VDKSZ adja ki.  Nagyon fontos, hogy az osztálymappák napra kész állapotban legyenek a Bolyaiban, valamint, hogy egy adott tanév minden ledolgozott KSZ órája rögzítésre kerüljön a VDKSZ adatbázisában. Egy adott tanév mindig június 1-jével indul és a következő év május 31-ével zárul. Visszamenőleg a VDKSZ nem igazol órákat!
 • Az összesítőket a VDKSZ 12. évfolyam 2. félévében juttatja el az iskolába, ahol az iskolatitkár őrzi és adja oda ellenőrzésre az érettségi elnököknek. A szolgálati naplókat a tanulók az 50 órát igazoló összesítés megérkezése után visszakapják, az iskola a Jelentkezési lapokat és az Összesítőket még öt éven keresztül köteles megőrizni.

 

Közösségi szolgálati napló letöltése

 

Bármilyen problémájuk lenne a KSZ kapcsán, kérem, forduljanak bizalommal:

 • a VASI DIÁK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT munkatársaihoz:

 

Virághné Szalai Zsuzsanna – telefonszáma: 94/520-623

 

Szandi Gábor – telefonszáma: 94/520-622

 

cím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 • a Bolyai iskolán belül Szabó Beatrix tanárnőhöz

tanári szoba száma: 415

telefon: 94/513-688

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

2020.09.08. - 2020.09.24.
Szülői értekezletek az 5-12. évfolyam számára (külön beosztás szerint)
2020.10.05. - 2020.10.09.
Fenntarthatósági témahét
2020.10.06. 10:30 -
Emlékezés az aradi vértanúkra
2020.10.09. 14:30 -
Bolyai Matematika Csapatverseny megyei forduló
2020.10.16.
A 4 és 8 évfolyamos gimnáziumi tehetséggondozó-felkészítő tanfolyamok indulása
2020.10.17.
Tájékoztató nap a 4 és a 8 évfolyamos gimnáziumi tagozatunk iránt érdeklődőknek
2020.10.19.
Az őszi írásbeli érettségi vizsgák kezdete
2020.10.19.
Fogadóóra (minden évfolyamnak)
2020.10.22.
Az 1956-os forradalomra emlékezünk
2020.10.22. 14:30 -
Bolyai Matematika Verseny díjkiosztó