Közösségi szolgálat

A kötelezően bevezetett közösségi szolgálat (továbbiakban KSZ) a 9-10-11-12. évfolyamos tanulókat érinti.  A szabályozás szerint a közösségi szolgálat elvégzését a középiskola befejezését közvetlenül követő vizsgaidőszakban az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig kell igazolni. Csak úgy bocsátható minden végzős tanuló írásbeli érettségire, ha rendelkezik a kötelező 50 óra (1 óra 60 perc, amibe nem számít bele a helyszínre utazás) KSZ tevékenység igazolásával.

Ennek lényege, hogy a tanulók 3 tanévben, de lehetőleg legkésőbb 12. évfolyam 1. félév végéig (Vasi Diák Közösségi Szolgálat kérése) – egyenletesen elosztva, de lehet akár egy tanév alatt is, vagy akár egy helyen – közösségi munkát végezzenek nem térítés ellenében. Választható területek: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezetvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi, közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú / SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyermekekkel / időskorúakkal.

Iskolánk szerződést kötött a Vasi Diák Közösségi Szolgálat (továbbiakban VDKSZ) irodájával, ahol vállalták tanulóink regisztrálását, munkalehetőséghez juttatását partnerintézményeikben, a KSZ óráik nyilvántartását, összesítését és az 50 óra elvégzéséről a hivatalos igazolás kiadását.

Legfontosabb tudnivalók:

 • 9. osztály tanév elején minden tanuló (magántanulók is!) köteles regisztrálnia magát a VDKSZ-nél. A 2019-20-as tanévben ezt az osztályfőnökök végzik egy részletes táblázat kitöltésével. A 10-11-12. évfolyamra újonnan becsatlakozó tanulóknak önállóan kell kitölteniük online a VDKSZ honlapján található Regisztrációt (http://www.vdksz.hu/szuloknek-diakoknak/regisztracio).  A táblázat beérkezése, illetve az online bejelentkezés után a VDKSZ kinyomtatva eljuttatja iskolánkba a Jelentkezési lapokat, amit a szülővel, tanulóval, igazgató úrral való aláíratás és lepecsételés után az osztályfőnök összegyűjt, egy osztálymappába lefűz, majd ezt eljuttatja az iskola KSZ felelősének (Szabó Beatrix tanárnő), aki koordinálja a feladatok elvégzését a Bolyai és a VDKSZ között. Az adatokat a VDKSZ irodájában számítógépen rögzítik. Ha egy tanuló elhagyja a Bolyait, akkor önállóan online a VDKSZ honlapján ki kell töltenie az Iskolaváltás nyomtatványt (http://www.vdksz.hu/szuloknek-diakoknak/iskolavaltas).
  vdksz.hu oldal újraindulásáig a fenti két honlapcím még nem elérhető!!
  Két oldalon lehet tájékozódni:

  https://www.szombathely.hu/intezmenyek/vdksz-vasi-diak-kozossegi-szolgalat/vdksz-vasi-diak-kozossegi-szolgalat.21499/
  https://www.facebook.com/VDKSZ-Vasi-Di%C3%A1k-K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-Szolg%C3%A1lat-101257542152764 
 • minden közösségi szolgálatot végző tanulónak két példányban alá kell írnia és a szülővel is alá kell íratnia a VDKSZ Adatkezelési tájékoztatóját, melyből egy példány az irodába kerül, egy példányt az iskolában őrzünk, amíg a tanuló itt végzi tanulmányait
 • A tanulók egyénileg, önállóan regisztrálnak a KSZ munkára, melyről tudomást a következő módon szerezhetnek:
  • gyakran látogatják a VDKSZ honlapját (vdksz.hu), ahol az AKTUÁLIS KÖZÖSSÉGI FELADATOK menüpont alatt naprakész információhoz juthatnak a munkalehetőségeket illetően, s mindig szerepel annak a személynek a neve és e-mail címe / telefonszáma, akinél jelentkezni kell, s aki majd igazolja a ledolgozott KSZ órákat aláírásával és az adott intézmény pecsétjével
  • az osztályfőnökök kiteszik az egyéb lehetőségeket az osztályterem faliújságjára vagy elektronikusan eljuttatják a tanulókhoz
  • egyénileg is kereshet a tanuló intézményt, ahol dolgozni szeretne, de nagyon fontos, hogy ellenőrizze a VDKSZ honlapján, hogy az adott intézményt regisztrálták-e partnerintézményként, mert csak ebben az esetben írja jóvá a VDKSZ a ledolgozott órákat (FIGYELEM! A partner csak nonprofit intézmény lehet!) 
 • a Bolyai iskola az 50 órából 10 órát igazolhat, ezt minden esetben az iskolai KSZ felelős tanár írja alá és pecsételi le az iskolavezetéssel egyeztetve
 • lehetőség van arra is, hogy a Bolyais Szülők Egyesületének elnök asszonya is igazoljon órákat, ilyenkor a fogadó intézmény a Bolyais Szülők Egyesülete, s az elnök asszony írja alá és pecsételi le a naplót
 • a ledolgozott KSZ órákat (maximum napi 3 óra igazolható tanítási napokon iskolaidő után, iskolaidőn kívül – hétvégén és szünetekben – napi 5 óra igazolást lehet beszerezni!) a Közösségi szolgálati naplókon (iskola honlapjáról a Közösségi szolgálat fül alatt található, s letölthető, nyomtatható – az iskolai könyvtárban térítésmentesen) kell igazoltatni a felelős személy aláírásával és a fogadó intézmény pecsétjével
 • Egy adott tanévben minden tanulónak annyi szolgálati naplójának kell lennie, ahány fogadó intézményben dolgozott!  A lapokat az osztálymappában tartjuk, s ezek az iskolai KSZ felelősnél vannak. Tőle lehet elkérni és neki kell visszaadni minden szolgálati naplót! A lapok összesítését a VDKSZ munkatársai végzik a tanévben folyamatosan. Januárban az iroda küld egy félévi összesítőt, júniusban pedig megküldi tanulónként a tanév végleges összesített KSZ óráit, amit az osztályfőnökök beírnak a bizonyítványba is. A nyáron végzett közösségi szolgálati órák a következő tanév szeptemberében kerülnek jóváírásra.
 • Minden tanév elején új szolgálati naplókat kell nyitniuk a tanulóknak! A szolgálati naplók fejlécét a tanulók maguk töltik ki! A tanuló neve, osztálya, oktatási azonosítója. Ha a tanuló nem tudja a saját oktatási azonosítóját, az osztályfőnöke meg tudja mondani. A Bolyai OM kódja: 036733. A tanuló iskolája: ELTE Bolyai Gimnázium.  A fogadó intézmény megnevezése az, ahol a tanuló a közösségi munkát végezte. A szolgálati naplókra rá kell írni a dátumot, a teljesített órát (1-2-3 óra iskolaidőben, iskolaidőn kívül 1-2-3-4-5 óra kerülhet egy dátumhoz!) és a teljesített feladatot.  A szolgálati naplókat a tanulónak alá kell írnia a lap alján!
 • Az 50 óra elvégzéséről a végső igazolást a VDKSZ adja ki.  Nagyon fontos, hogy az osztálymappák napra kész állapotban legyenek a Bolyaiban, valamint, hogy egy adott tanév minden ledolgozott KSZ órája rögzítésre kerüljön a VDKSZ adatbázisában. Egy adott tanév mindig június 1-jével indul és a következő év május 31-ével zárul. Visszamenőleg a VDKSZ nem igazol órákat!
 • Az összesítőket a VDKSZ 12. évfolyam 2. félévében juttatja el az iskolába, ahol az iskolatitkár őrzi és adja oda ellenőrzésre az érettségi elnököknek. A szolgálati naplókat a tanulók az 50 órát igazoló összesítés megérkezése után visszakapják, az iskola a Jelentkezési lapokat és az Összesítőket még öt éven keresztül köteles megőrizni.

 

Bármilyen problémájuk lenne a KSZ kapcsán, kérem, forduljanak bizalommal:

 • a VASI DIÁK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT munkatársához:
  Engler Felícia
  Vasi Diák Közösségi Szolgálat

  Egészségügyi és Közszolgálati Osztály | Vasi Diák Közösségi Szolgálat
  Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
  9700 Szombathely Kossuth L. u. 1-3.
  Telefonszám: 06 94 520 156
  E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
 • a Bolyai iskolán belül Tóthné Bozi Edit tanárnőhöz
  tanári szoba száma: 415

  telefon: 94/513-680
  e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

2021.10.06. 10:30 -
Emlékezés az aradi vértanúkra
2021.10.09. 10:00 -
Tájékoztató nap a 4 és a 8 évfolyamos gimnáziumi tagozatunk iránt érdeklődőknek
2021.10.11. 16:00 -
Iskolaszéki ülés
2021.10.11. 17:00 - 19:00
Szülői értekezlet és fogadóóra a 6-8. évfolyam számára
2021.10.12. 17:00 - 19:00
Szülői értekezlet és fogadóóra a 9-12. évfolyam számára
2021.10.15. 14:30 -
Bolyai Matematika Csapatverseny (3-8. évfolyam) megyei forduló
2021.10.15. 15:00 -
Gólyaavató a 9-10. évfolyamnak
2021.10.18.
Az őszi írásbeli érettségi vizsgák kezdete
2021.10.22.
Az 1956-os forradalomra emlékezünk
2021.10.23. - 2021.11.01.
Őszi szünet