Régi hírek

Felvételi jegyzék

Az iskolánkba jelentkezett tanulók felvételi jegyzéke (ideiglenes rangsora) az alábbi helyen tekinthető meg:

Felvételi jegyzék

A tanulói adatlapok módosítására (a megjelölt iskolák, tagozatok sorrendjének megváltoztatására) március 20-án és 21-én lesz lehetőség. A végleges döntésről április 28-án küld értesítést iskolánk.

 

Dr. Bokányi Péter (1968-2023)

…amikor nincsenek szavak…

Ez a pillanat AZ a pillanat! Elment valaki közülünk! Gyermekei a szerető és gondoskodó apától búcsúznak, szülei a legdrágább gyermektől, párja a kedvestől, de van, aki az irodalomtörténésztől, van ki a kritikustól, a szerkesztőtől és…

Mi, a Bolyai közössége azokkal a diákokkal együtt emlékezünk rá, akiket a rá jellemző eleganciával tanított meg az irodalom szeretetére. Még néhány hónapja is megkereste egy öregdiák, csak úgy, mert Ő volt a Bokányi! És mert jó volt beszélgetni vele, jó volt bölcs mondásait hallgatni. Minden bolyais tudja, hogy tanítás közben állt, lábát egy széken pihentette és a gyűrűjét forgatta az ujján, s mindeközben tudását, műveltségét úgy osztotta szét, hogy szerény maradt. Búcsúznak tőle a tanítványok, egy-egy közös fényképpel, egy-egy idézettel. Búcsúznak az egykori kollégák, köztük barátok dr. Bokányi Pétertől, az EMBERTŐL. A kedves, mosolygós, jóhumorú, kellemes  beszélgetőtárstól, akivel jó volt elhelyezni egy-egy irodalmi alkotást a történelembe, akivel jó volt egy osztálykirándulást megszervezni, vagy akivel élvezetes volt egy külföldi tanulmányút.

Nehéz kimondani az utolsó szót, talán e sorok segítenek:

 „Volt emberek.

Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.

Nem téve semmit, nem akarva semmit,

hatnak tovább.

Futók között titokzatos megállók.

A mély sötét vízekbe néma, lassú

hálók.

Képek,

már megmeredtek és örökre

szépek."

 

Drága Péter!

Emlékedet megőrizzük! Isten veled!

A Bolyai közössége

 

 

  

 

Négy évfolyamos gimnázium szóbeli elbeszélgetés pontszámai

Kedves Diákok, tisztelt Szülők!
 
Befejeződtek iskolánkban a szóbeli meghallgatások biológia és történelem tantárgyakból a négy évfolyamos gimnáziumi tagozatunkra jelentkezők számára.
Az eredményről itt tájékozódhatnak:
 
Az ideiglenes felvételi rangsort március 16-án tesszük közzé honlapunkon.

 

Közlemény a szóbeli vizsga beosztásáról

Mivel a középiskolai felvételi lapok postára adásának határideje 2023. február 22., a négy évfolyamos gimnáziumi tagozatunkra jelentkező tanulók teljes listáját csak ezt követően tudjuk lezárni.
március 1-2-i biológia és történelem szóbeli vizsga  beosztását emiatt február 27-én 14 órától fogjuk közzétenni honlapunkon.

Szülői-nevelői bál 2023

A Bolyais Szülők Egyesülete 2023. február 11-én rendezi a Szülői-Nevelői Bálját. 
Jegyek személyesen január 30-án és 31-én 7:15 és 8:00 között, valamint február 6-án és 7-én 16 és 19 óra között az iskolában vásárolhatók, illetve átutalással az egyesület 11747006-20219736 számú számlájára történő fizetéssel, ahol a nevet, gyermek/ek osztályát és a választott menüt a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni. 
Tombolafelajánlásokat, és egyéb támogatást is szívesen fogadunk, és tisztelettel köszönjük!
Sok szeretettel várunk mindenkit a bálba! 
 
 
Bolyais Szülők Egyesülete
 

Első évfolyam beiskolázása

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a 2023/2024-es tanévben – az előző évekhez hasonlóan – két első osztályt indít 12 évfolyamos szerkezetben 6, illetve 7 éves, jó iskolaérettségi szinttel rendelkező gyermekeknek. 

A 12 évfolyamos szerkezet a 4 éves alapozó (alsó tagozatos) szintet és a ráépülő 8 évfolyamos gimnáziumot jelenti. A tanulók 5. osztálytól (eredményeiktől,  haladási tempójuktól függően) az általános iskolai felső tagozatunkon is továbbhaladhatnak, ahonnan később lehetőségük nyílik a 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunkon is továbbtanulni. 

A 12 évfolyamos iskola célja a széleskörű műveltség megalapozása, pozitív értékrend kialakítása és gimnáziumi oktatás keretében a felsőfokú tanulmányokra való előkészítés.  

Az alsó tagozat osztályaiban is meghatározó a szeretetelvű, érték- és személyiségközpontú nevelés.  A szokványos tantervi feladatok mellett fontosnak tartjuk az egyéni adottságok és képességek feltárását, az együttműködési normák kialakítását, a kommunikáció, a művészeti kifejezés képességének, s a mozgáskultúra életkornak megfelelő kibontakoztatását, majd 3-4. osztálytól a tehetséggondozást.  

A gyerekek a mindennapos testnevelés keretein belül tanulhatnak néptáncot, vívást, iskolánk uszodájában vízbiztos úszástudást szerezhetnek. Megismerkedhetnek idegen nyelvekkel, és 3. osztálytól  jól felszerelt szaktantermekben sajátíthatják el a digitális kultúra alapjait.  

A beiskolázás a körzeti elv alkalmazása nélkül történik. A szülők a Játékos iskolaérettségi foglalkozás eredménye és az iskola javaslata alapján írathatják gyermekeiket az első osztályok egyikébe. 

Sok szeretettel várunk minden kedves szülőt és gyermekeiket iskolánk tájékoztató napjára, ahol részletes információt kapnak az iskola programjáról és a beiratkozás módjáról.

Az iskolabemutató alatt jövendő kisdiákjaink egy vidám, játékos délelőtt részesei lehetnek.

Ezen a napon 12 órától iskolánk honlapján lesz lehetőség időpontot foglalni a Játékos iskolaérettségi foglalkozásra is.

A TÁJÉKOZTATÓ NAP IDŐPONTJA: 2023. FEBRUÁR 4. (SZOMBAT) 10 ÓRA.

 

Tájékoztató letöltése

 

 

Központi írásbeli felvételi vizsgák és szóbeli elbeszélgetés

2023. január 21-én (szombaton) 10 órakor kezdődik a 8 évfolyamos gimnáziumunkba (5. évfolyamra), valamint a 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunkra (9. évfolyamra) jelentkezők központi írásbeli felvételi vizsgája iskolánkban.

Kérjük a felvételiző tanulókat, hogy diákigazolványukkal vagy személyi igazolványukkal együtt 9:30-kor jelenjenek meg iskolánkban. Amennyiben méltányolható okból valaki nem tud megjelenni január 21-én az írásbeli vizsgán, január 31-én (kedden) 14 órakor pótfelvételin vehet részt.

A kiértékelt dolgozatok megtekintésére január 27-én (pénteken) 8 és 16 óra között lesz lehetőség iskolánkban, a 041. sz. biológia előadó teremben. A helyiség az udvar felől, a labor bejáratán át közelíthető meg. A megtekintés előzetes regisztráció alapján történik. 

A január 31-i pótló írásbeli dolgozatok megtekintése február 3-án 8 és 16 óra között lehetséges a titkárságunkon. A dolgozatokról a vizsgázó vagy szülője elektronikus úton (pl. telefonnal) másolatot készíthet.

A 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunkra jelentkezők szóbeli elbeszélgetésének időpontja: 2023. március 1-2. (szerda-csütörtök). A részletes beosztást február 22-ig honlapunkon, a Szülőknek / Gimnáziumi felvételi menüben közöljük. A szóbeli elbeszélgetés témakörei biológiából és történelemből ugyanitt találhatók. A matematika-informatika specializációra jelentkezők számára nincs szóbeli elbeszélgetés, felvételi eredményüket a matematika dolgozatuk teljes pontszámával számoljuk.

Az írásbeli vizsgával kapcsolatos rendeletek, útmutatók itt érhetők el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

 

Karácsonyi adománygyűjtés

Iskolánk ismét bekapcsolódott a Gyakorlóiskolák Szövetsége karácsonyi adományozási akciójába.
Idén az erdélyi Csíkszereda és moldvai csángó Diószeg települések nehéz sorsú gyermekeinek gyűjtöttünk karácsonyi ajándékcsomagokat. Összesen 232 küldemény gyűlt össze, valamint 15 doboz ruhanemű és 10 doboz tartós élelmiszer, melyeket Budapestre szállítottunk, ahonnét Sándor József az egri gyakorlóiskola volt igazgatója továbbítja majd a helyszínekre.
Köszönetet mondunk minden résztvevő diákunknak és szüleiknek az akció támogatásáért, Kocsis Terka és Stróbl Aliz kollégáknak a gyűjtés adminisztrációjáért, s Tájmel Tamás szülőnek a szállításban való önzetlen közreműködéséért.

Galéria

Regisztráció: Családi Társasjátékos Délután 2022.12.15.

Tisztelt Szülők!

Kérjük, az alábbi űrlap kitöltésével jelezzék részvételi szándékukat gyermekeikkel együtt a 2022. december 15-én 16 és 18 óra között megrendezésre kerülő családi társasjáték délutánra. Helyszín: iskolánk ebédlője. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Regisztrációs űrlap: https://forms.gle/iETZiSjMxs3K2nPo6

Az űrlap elküldésének végső határideje 2022. december 13., illetve, mivel a rendezvényen a férőhelyek száma korlátozott, a rendszer hamarabb is jelezheti, hogy nem tud további regisztrációt fogadni. A jelentkezések sorrendjét az elektronikus kérdőív időbélyege igazolja.
Hangolódjunk a közelgő ünnepre közös játékkal!

Köszönettel:
Tuba Mónika, a Bolyais Szülők Egyesületének elnöke és Bagáry Attila pedagógus, programgazda

A Bolyai a legjobb középiskolák között

HVG hetilap A 100 legjobb gimnázium című  különszáma 2022-ben is rangsorolta a magyarországi középiskolákat.

Iskolánk ismét előkelő helyezéseket ért el a rangsorokban: 4.  a gyakorló gimnáziumok, és a vidéki gimnáziumok, valamint 15. az intézmények összesített listáján.

Idén az alábbi három fő szempont alapján áll össze a rangsor: 

- a nappali tagozatos 10. évfolyamosok kompetenciamérésének átlagteljesítménye matematikából és szövegértésből, 

- a nappali tagozatosok 2021. évi érettségi eredményei matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből és idegen nyelvből (tantárgyanként és tanulónként plusz 50 ponttal honorálták a sikeres emelt szintű érettségit),

- a felsőoktatásba, nappali tagozatra felvett diákok felvételi pontjainak átlaga.

Prima díjas lett Szauer Ágoston tanár úr

November 4-én a Weöres Színházban rendezték meg a 17. Vas Megyei Prima Gálát.
A jelöltek között volt két bolyais pedagógus: Szauer Ágoston (magyar irodalom) és Tóth Péter (magyar oktatás és köznevelés). Szauer tanár úr nagyszerű elismerésben részesült: Prima díjat kapott. Az Ifjúsági Különdíjat Ekler Luca, iskolánk egykori diákja érdemelte ki.
 
A megyei napilap tudósítása a gáláról
 
 

Nyílt nap a Bolyaiban

A 2022/2023-as tanévben is szép számmal érkeztek látogatók iskolánk nyílt napjára, amelyet október 25-én, kedden tartottunk a Bolyai képzéskínálata iránt érdeklődő diákoknak és szüleiknek. Vendégeink – előzetes regisztráció alapján – összesen 30 tanórát tekinthettek meg, ezek közül több a felső gimnáziumban választható specializációkhoz (biológia, matematika, történelem) kötődött, de nagyon népszerűek voltak a nyolcosztályos gimnáziumi tagozat 5-8. évfolyamán látogatható matematika- és idegennyelv-órák is.

A Bolyai Gimnáziumban továbbtanulni kívánó 4. és 8. évfolyamos diákok felkészülését ingyenes felvételi felkészítő tanfolyamokkal szeretnénk segíteni, amelyekre november 7-ig lehet regisztrálni a Bolyai honlapján (www.bolyaigimnazium.hu), ahol további információk találhatók a beiskolázással kapcsolatban .

Ezúton is köszönjük minden kedves vendégünknek, hogy megtisztelték érdeklődésükkel nyílt napi programunkat!

Galéria

A magyarok vére

1956. október 23-i megemlékezés a Bolyaiban

Október 21-én, pénteken került sor intézményünk október 23-i megemlékezésére, melyről a hagyományoknak megfelelően a 11. és a 8. évfolyam gondoskodott, Csóka Tibor tanár úr szervezésében.

Az udvaron összegyűlt ünneplő ruhás tömegnek Beethoven Egmont-nyitánya alapozta meg az esemény hangulatát, amely az 1956-os történések alatt legtöbbet felcsendülő, a szabadságot jelképező zeneműként vonult be a magyar köztudatba. Az egész iskola beleborzonghatott a Tamás Flóra (11/C) előadásában elhangzott Valami Európa c. film egyik dalába. A műsort Páncél Patrícia (8/A) hegedűjátéka kísérte és Tölgyesi Ákos (11/C) narrációjával vált teljessé.

1956 őszén az egész világ a szovjet elnyomással szembeszálló Magyarországra figyelt. Az októberi és novemberi napok világosan megmutatták: mekkora az az erő és elszántság, amit egy összefogó közösség szolidaritása gyakorolni tud. A hazához fűződő kimondhatatlan mennyiségű hazaszeretetéből és aggodalmából merítve írta Illyés Gyula Haza a Magasban című versét – elszavalta Bokor Janka (11/C).

Az elnyomó szovjet rezsim ellen többen “lábukkal tiltakoztak”, elhagyták szeretett hazájukat. 1948-ban, az országban uralkodó helyzetek miatt kényszerű emigrációba vonult Márai Sándor, aki a forradalom kitörésének hírére azonnal repülőre ült. Bertalan Maja (11/C) előadásában szívszorító részleteket hallgattunk a szerző naplójából, ahol honvággyal és reménnyel töltve aprólékosan beszámol és tudósít útjáról. A szovjet hadsereg támadása elsöprött minden várakozást, a forradalom véres leverése utáni reményvesztett állapotot illusztrálta Imre Adél (11/C)  a költő Mennyből az angyal c. versével. Márait nemcsak a bombák fosztották meg lakóhelyétől, de a politikai diktatúra a hazáját is elvette tőle, sosem tudta ezt élete során feldolgozni.

A megtorlásoktól tartó, tömegesen menekülni kényszerült honfitársainkat a szabadságot alapvető értéknek tartó nyugati társadalmak tízezrével fogadták be, egy újrakezdés lehetőségét nyújtva számukra. Ezeknek a lakosainknak a nagy része ezért megdöbbenve figyelte az államok passzivitását Magyarország irányában, közöttük volt a világhírű francia író, Albert Camus is, aki A magyarok vére című kiáltványában (Börzsei Sára, 8/A) a világ szemére vetette ezt a sérelmet.

A megemlékezés lezárásaként Papp Tibor igazgató úr beszédében kiemelte: szinte minden családnak van 1956-tal kapcsolatos múltja, ezeknek az eseményeknek időszerűsége örökérvényű. „Házi feladatként” a diákok biztatást kaptak: legyenek kíváncsiak, járjanak utána ezeknek a históriáknak, hiszen az élő történelmi emlékezetben nagy erő rejlik.

 

A szöveget a műsorterv és élményei alapján összeállította: Szalai Zsófia (11/C)

Galéria

Újabb dombormű került fel az Aradi vértanúk falára

"És meghaltak, dicsőn, mint az istenek...
létük munkája: történelem....
Dicsőségük zsoltár a honfiszájon:
Örökké él az aradi Tizenhárom! " - zúgta a 9. c osztály kórusa a hagyományos október 6-i megemlékezésünkön, melyet a Művészeti Szakgimnázium részvételével tartottunk a díszudvaron. A négyosztályos tagozatunk legifjabb diákjai nagy lelkesedéssel és átéléssel adták elő a magyartanáruk, Szakály Szilvia és osztályfőnökük, dr. Füzesi István által összeállított és rendezett emlékező műsort. A művészetis diákok egy Bartók-darab előadásával járultak hozzá a rendezvényhez. A 12. domborművet, mely Leiningen-Westerburg Károly tábornokot ábrázolja, Erdélyi Anna Luca végzett szobrásznövendék készítette, felkészítő tanára Koller László volt. A műsor az alkotás felavatásával és koszorúzással zárult.

Családi nap és kutatók éjszakája a Bolyaiban

A Bolyais Szülők Egyesülete szeptember 30-án ismét megszervezte a családi napot kicsiknek és nagyoknak . A gyerekek és felnőttek számtalan programlehetőség közül válogathattak, mint például arcfestés, játszóház, szülő-diák kosármeccs vagy akár a 7 próba teljesítése. A remek hangulatú rendezvény a borús, hideg időjárás miatt az iskola falain belül zajlott élénk érdeklődés mellett.
A családi közösségerősítő programot követően estére a tudomány fellegvárává alakult át a Bolyai. A Kutatók éjszakája programsorozathoz csatlakozva tanáraink és diákjaink előadásait tekinthette meg a nagyszámú közönség.

 

Kollégáink kitüntetései

2022. szeptember 9-én az ELTE tanévnyitó ünnepségén Lorántffy Zsuzsánna Emléklapot kapott Módly Andrea tanítónő.
Prof. Dr. Borhy László Rektor úr 2022. szeptember 14-én az ELTE Köznevelési Bizottságának ünnepi értekezletén bolyais pedagógusoknak és alkalmazottaknak is adott át elismeréseket. A Pedagógia mestere díjban részesült Bakó Zsuzsanna tanítónő, Mézesné Szabó Katalin tanárnő, Piri Adrienn tanárnő és Tóth Péter tanár úr.
Dicsérő oklevelet kapott Sélley Gábor tanár úr, Molnárné Helyes Ibolya portaszolgálati munkatárs és Kutrovics Tamás oktatástechnikus.

 

„Rendezni végre közös dolgainkat”

Nyilatkozat a pedagógussztrájk ügyében

Mi, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 61 dolgozója egyetértünk abban, hogy a magyar oktatás ma – több évtizedes átgondolatlan intézkedéssorozat és mulasztás következményeként – válságos állapotban van, a döntéshozók részéről pedig nem tapasztalunk felelős megoldási törekvéseket. Ne áltassuk magunkat: a hivatalos propaganda állításai ellenére ez nem csupán a pedagógusok ügye! A helyzet súlyosbodásának elkerülése érdekében azonnali társadalmi összefogásra és cselekvésre van szükség!

Jelen pillanatban nem a munkabeszüntetésben látjuk a megoldást, hiszen ez a nyomásgyakorlás éppen azoknak okoz gondot és kárt, akikért tennünk kell: a gyerekeknek, a családoknak – a jövőnek. Mi más módon akarjuk felhívni a figyelmet az oktatásügy tarthatatlan helyzetére.

Elengedhetetlennek tartjuk egymás véleményének, tapasztalatainak, problémáinak közvetlen megismerését, ezért minden iskolahasználó megszólításával (szülők, pedagógusok, diákok, egyetemi hallgatók, az oktatást segítő dolgozók) több részből álló közösségi fórumot kezdeményezünk. Ennek keretében kerekasztal-beszélgetéseket, előadásokat szervezünk meghívott szakértők és iskolánk pedagógusainak közreműködésével a pontos és korrekt tájékoztatás érdekében, ami – reményeink szerint – hatékonyan segíti a közös álláspont és a társadalmi összefogás elérését.

Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi helyzetben ez a járható út az értelmetlen és kiúttalan, kölcsönös konfliktuskeresés helyett.

Szombathely, 2022. szeptember 7.

 

Menzai térítési díjak változása

Tisztelt Szülők!

A menzai térítési díjak 2022. szeptemberétől az alábbiak szerint változnak: Térítési díjak

Tankönyvek átvétele

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

A tankönyvek átvételével kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni Önöket:

A 2022-2023-es tanévben minden tanuló térítésmentes tankönyvellátásban részesül. A jogszabály szerint az állam által biztosított tankönyvek (a munkafüzetek kivételével) az iskolai könyvtár állományába kerülnek. A diákok ezeket csak használatra kapják meg, a tanév végén kötelesek őket megfelelő állapotban visszaadni. Ezeknek a tankönyveknek iskolán keresztüli megvásárlása nem lehetséges, saját példányokat a KELLO webáruházában lehet rendelni. A munkafüzetek, munkatankönyvek (pl. nyelvkönyvek) a diákok saját tulajdonai lesznek, ezeket nem kell visszahozni.

Átvételi időpontok:


2022. augusztus 23. (kedd)

7.30 – 13.00: 1., 2., 3., 4. évfolyam
13.00 – 16.00:  11. és 12. évfolyam

2022. augusztus 24. (szerda)
12.00 – 15.00: 7. és 8. évfolyam
15.00 – 17.00  5. és 6. évfolyam

2022. augusztus 25. (csütörtök)

9.00 – 12.00: 9. és 10. évfolyam
12.00 – 17.00: pótidőpont azok számára, akik a megadott időpontban nem tudták átvenni a könyvcsomagjaikat 

A testvérek tankönyvcsomagjait természetesen át lehet venni egyszerre is.

Helyszín: az iskola ebédlője (a Bolyai utcai kapu felől, az udvarról közelíthető meg)

A torlódás elkerülése végett kérjük az időpontok betartását!

 

2023.06.07. - 2023.06.10.
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
2023.06.12. - 2023.06.14.
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
2023.06.14.
Élménynap (Sport- és egészségnap)
2023.06.15.
Dicséretek átadása, Tehetségbankett
2023.06.16.
Utolsó tanítási nap, 8.c osztály tanulóinak búcsúztatója
2023.06.16. 17:00 -
Tanévzáró ünnepély
2023.06.19. - 2023.06.20.
Előrehozott érettségi szóbeli vizsgák
2023.06.19. - 2023.06.20.
Szóbeli érettségi vizsga 12.a
2023.06.19. - 2023.06.24.
Szőcei tábor
2023.06.21. - 2023.06.23.
Szóbeli érettségi vizsga 12.b