Régi hírek

Igazgatói szünet

Tisztelt Szülők!

A kialakult járványhelyzetre tekintettel - a tantestület döntésének értelmében - változik az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium éves munkarendje.

A 2021 márciusára tervezett tavaszi szünetet megelőző igazgatói szüneti napokat áttesszük 2020. december 15-18. napokra. Így intézményünkben a téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 14. (hétfő).

2020. december 15-től (keddtől) december 18-ig (péntekig) igazgatói szünet, majd azt követően december 21-től 2021. január 3-ig téli szünet lesz.

Döntésünkkel szeretnénk elősegíteni azt, hogy diákjaink karácsony előtt 10 nappal már otthonukban tartózkodjanak és – tünetmentesség esetén – kisebb kockázattal találkozhassanak a családok az ünnepekben.

A közelgő ünnepekre minden bolyais családnak egészségben és szeretetben teljes boldog karácsonyi ünnepeket kívánok!

Papp Tibor
igazgató

 

Tantermen kívüli digitális oktatás a 9-12. évfolyamon

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az EMMI 14/2020 (XI.10.) határozata alapján 2020. november 11-től a középfokú iskolákban a 9. illetve ezek feletti évfolyamokon tantermen kívüli, digitális munkarend lép életbe. A köznevelési feladatokat ellátó kollégiumok nyitva maradnak, a 9. vagy magasabb évfolyamokon tanulóknak azonban 2020. november 14-ig el kell hagyniuk a kollégiumot. Az őszi érettségi vizsgák a szóbeli vizsgarésszel zavartalanul folytatódnak. Középszinten iskolánkban az őszi szóbeli érettségi vizsgák időpontja november 23-24.

A digitális munkarend várhatóan 30 napig tart, ennek esetleges meghosszabbításáról később döntenek.

Tisztelettel:
Papp Tibor

igazgató

Fogadóóra

Tisztelt Szülők!

2020. október 19-én (hétfőn) 17 órától fogadóórát tartunk minden évfolyam számára. A jelenlegi járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a fogadóórát személyes jelenléttel tartsuk meg az iskolában, ezért on-line a „meet” nevű programon lesz lehetőség a szaktanárokkal, osztályfőnökökkel beszélgetést folytatni.

Regisztrálni a fogadóórákra – a korábban már megszokott módon – a KRÉTA naplón keresztül lehet vasárnapig. A szaktanárok a fogadóóra csoport „meet” kódját hétfőn délig küldik meg a hozzájuk regisztrált szülőknek a naplón keresztül.. Kérjük, hogy a „meet” csoportba csak a regisztrált időpontban lépjenek be, tartva ezzel a fogadóóra előre egyeztetett ütemét.

A megbeszélésre csak gmail-es e-mail címmel, vagy a diák bolyais e-mail címével lehet jelentkezni.

Amennyiben várhatóan 10 percnél tovább tarhat a megbeszélés a szaktanárral, vagy osztályfőnökkel, kérem, egyeztessenek az érintettekkel külön időpontot!

Tisztelettel:

Papp Tibor
igazgató

Tankönyvek

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a 2020-2021-es tanévtől minden tanuló térítésmentes tankönyvellátásban részesül.
A jogszabály szerint az állam által biztosított tankönyvek (a munkafüzetek kivételével) az iskolai könyvtár állományába kerülnek. A diákok ezeket csak használatra kapják meg, a tanév végén kötelesek őket megfelelő állapotban visszaadni.
Ezeknek a tankönyveknek iskolán keresztüli megvásárlása nem lehetséges, saját példányokat a KELLO webáruházában tudnak rendelni.
A munkafüzetek, munkatankönyvek (pl. nyelvkönyvek) a diákok saját tulajdonai lesznek, ezeket nem kell visszahozni.

A 2020-2021-es tanév tankönyveinek átvételi időpontjai

2020. augusztus 24. (hétfő)
   11.00 – 13.30   1. és 2. évfolyam
   13.30 – 16.00   3. és 4. évfolyam

2020. augusztus 25. (kedd)
   08.00 – 11.30   5. és 6. évfolyam
   13.00 – 16.30   7. és 8. évfolyam

2020. augusztus 26. (szerda)
   08.00 – 11.30     9. és 12. évfolyam
   13.00 – 16.00   10. és 11. évfolyam

Helyszín: iskola ebédlője (a Bolyai utca bejáratától az udvar felől közelíthető meg)
Kérjük az időpontok betartását!
Szájmaszk használata kötelező!

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a 2020-2021-es tanévtől minden tanuló térítésmentes tankönyvellátásban részesül.
A jogszabály szerint az állam által biztosított tankönyvek (a munkafüzetek kivételével) az iskolai könyvtár állományába kerülnek. A diákok ezeket csak használatra kapják meg, a tanév végén kötelesek őket megfelelő állapotban visszaadni.
Ezeknek a tankönyveknek iskolán keresztüli megvásárlása nem lehetséges, saját példányokat a KELLO webáruházában tudnak rendelni.
A munkafüzetek, munkatankönyvek (pl. nyelvkönyvek) a diákok saját tulajdonai lesznek, ezeket nem kell visszahozni.

Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap

A tanévnyitó ünnepély időpontja a járványügyi intézkedési terv alapján 2020. szeptember 1. (kedd) 08:00-ra módosul.

Kérjük a diákokat, hogy az első tanítási napon 07:45-re mindenki érkezzen az iskolába.

Június 4.: a Nemzeti Összetartozás Napja

100 éve írták alá a trianoni békediktátumot, mely óriási veszteségeket okozott hazánknak. Az akkori országunk területének és lakosságának kb. kétharmadát elveszítettük, minden harmadik magyar  az új határokon kívül rekedt. 2010-ben az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította június 4-ét. A 21. századi fiataloknak valóban már kevésbé a gyász, hanem az összetartozás érzése lehet aktuális Trianonnal kapcsolatban.
Iskolánk két évtizede ápol testvérkapcsolat külhoni magyar iskolákkal, Felvidéken az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskolával, Erdélyben a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceummal, s rendszeresen találkozunk a Bolyai nevet viselő Kárpát-medencei középiskolákkal, többek között Zentán, Marosvásárhelyen és Aknaszlatinán. Tantestületünk is meglátogatta Erdély és Kárpátalja gyönyörű tájait, s közös kultúránkat képező emlékeit. A sok-sok utazáson, közös programon készült fotókból állítottunk össze egy csokrot a mai emléknapra.
 

Szülői értekezletek, beiratkozások

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a következő tanévben induló első, ötödik és kilencedik évfolyamos osztályaink számára az alábbi időpontokban tartjuk az előkészítő szülői értekezleteket és a beiratkozást:

 

Szülői értekezletek

1.A osztály: június 10-én (szerdán) 16:30-tól a díszteremben,

1.B osztály: június 10-én (szerdán) 16:45-től az étteremben,

5.A osztály: június 8-án (hétfőn) 16:30-tól a díszteremben,

5.B osztály: június 8-án (hétfőn) 16:45-től az étteremben,

5.C osztály: június 8-án (hétfőn) 17:00-tól a könyvtárban,

9.A és 9.B osztályok új tanulóinak: június 9-én (kedden) 17:15-től a könyvtárban,

9.C osztály: június 9-én (kedden) 17:00-tól a díszteremben.

 

Beiratkozások

1. évfolyamra: június 22-én (hétfőn) 8:00-16:00

5. évfolyamra: június 23-án (kedden)  8:00-16:00

9. évfolyamra: június 24-én (szerdán)  8:00-16:00

 

Vissza a kezdőoldalra

 

  

Érettségi

Kedves Érettségiző Diákok!

 

A 2020. május 4-én kezdődő írásbeli érettségi vizsgákat az egészségügyi hatóságok állásfoglalásait is figyelembe véve a következőképpen szervezzük:

  

 • Kérjük, hogy a vizsganapokon mellőzzétek a csoportosulásokat akár az iskolában, akár a vizsgák megkezdése és befejezése után. Ezek elkerülésében a közterületeken a rendőrség is részt vesz. 

 

 • Az épületbe való bejutás előtti esetleges várakozás ideje alatt mindenki tartsa meg a többiektől a biztonságos 1,5 méteres távolságot!

 

 • Az érettségire lehetőleg kísérő nélkül érkezzetek! Az épületbe a vizsgázókon és az iskola dolgozóin kívül más személy csak külön igazgatói engedéllyel léphet be.

 

 • Kérjük, hogy az érettségi vizsgákra mindenki az alkalomhoz illő ruhában érkezzen!

 

 • Minden érettségiző a vizsga megkezdése előtt minimum 30 perccel jelenjen meg!

 

 • Az autóval érkező diákok a vizsga napján az iskola udvarán a dísz téren is parkolhatnak.

 

 • A magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem vizsgák napján az A és B osztály tanulói a főbejáraton a kijelölt ajtókon, míg a C osztály tanulói az udvari bejáraton tudnak belépni az iskolába. A további napokon a főbejáraton kell közlekedni.

 

 • Akiknek nincs szájmaszkja vagy nem hozza azt magával, a bejáratoknál a beléptetést végző tanár kollégáktól kapnak. A maszkok használatát  a folyosókon mindenkitől kérjük.

 

 • A bejáratoknál, a tantermekben, a folyosókon és a mellékhelyiségekben is kézfertőtlenítők állnak a rendelkezésre, ezek rendszeres használata elvárt.

 

 • A tanulók a folyosón sem érintkezhetnek, beszélgethetnek, csoportosulhatnak.

 

 • A mosdókba csak egyesével mehettek be.

 

 • A vizsgabehívótokon találjátok, hogy az egyes tantárgyakból melyik teremben fogtok vizsgázni.

 

 • Minden írásbeli  vizsgát az épület északi oldalára szerveztük (az első három nap több szinten), s biztonsági okokból a vizsgatermek egyikében sem használunk légkondicionáló berendezéseket.

 

 • A belépés után rögtön a számotokra meghatározott terembe menjetek, és ott a  névvel ellátott helyet foglaljátok el. Egy adott vizsgaterembe csak azok léphetnek be, akik azon a napon oda beosztásra kerültek.

 

 • A személyigazolványotokat készítsétek elő, és a vizsga végéig hagyjátok a padon!
 • A mobiltelefonokat a tanári asztal előtti padra kell helyezni mindenkinek a vizsga megkezdése előtt.

 

 • Kérjük, hogy minden vizsgázó  a vizsgák folyamán a saját íróeszközét használja!

 

 • Ajánlott a védőkesztyű használata és többszöri fertőtlenítése az iskola által biztosított egyes tárgyakkal (pl. helyesírási szótárak) való érintkezés, használat után. Ehhez minden érettségi teremben biztosítunk kézfertőtlenítő folyadékot.

 

 • A rendkívüli helyzet miatt fokozottan kérjük, hogy az alábbi könyveket, segédleteket mindenki hozza magával:

           Angol nyelv: nyomtatott magyar-angol szótár

           Fizika, kémia és matematika: függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására

           és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő

           Földrajz: középiskolai földrajz atlasz 

           Német nyelv: nyomtatott magyar-német szótár

           Olasz nyelv: nyomtatott magyar-olasz szótár

           Történelem: középiskolai történelmi atlasz

 

 • Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor mindig csak egy vizsgázó adja be a dolgozatát, a többieknek addig a helyükön kell várakozni.

 

 • Az idén kétnapos lesz a vizsgadolgozatokba való betekintés, ennek időpontja 2020. május 28–29. A részletekről később részletes tájékoztatást adunk.

 

 • A vizsga végeztével hagyjátok el az épületet és kerüljétek az iskola épülete előtt a csoportosulást és beszélgetést!

 

Minden diákunknak eredményes érettségi vizsgát, sok sikert kívánunk.

 

Üdvözlettel:

Papp Tibor

igazgató

 

 

Digitális Batman

Néhány hete nemes kezdeményezés indult útjára a veszélyhelyzet miatt: Pintér Zsolt, az ELTE-SEK projektmenedzsere társaival együtt elindította a Digitális Batman-akciót: rászoruló családoknak juttatnak el adományozók által felajánlott elektronikai eszközöket, melyek segítik a digitális oktatásban résztvevő gyerekek munkáját.

Jelenleg kb. 250-en részesültek az ajándékokból, iskolánkból négy nagycsalád kapott adományt.

Köszönjük a szervezők jólelkű segítségét!

Az átadáskor készült fotók és egy köszönő levél megtekinthető a Galériában.

Az akcióról beszámoló tudósítások megtekinthetők itt:

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/digitalis-batman-sok-szuperhos-segit-a-szukseg-idejen-3878040/

https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2020/04/04/hajnal-taj-szombathelyi-digitalis-batman/

Felvételiző tanulók ideiglenes rangsora

Kedves Diákok, tisztelt Szülők!
Elkészült  az iskolánk négy és nyolc évfolyamos gimnáziumi tagozatára jelentkező tanulók felvételi jegyzéke (ideiglenes rangsora).

Erasmus+ projekt iskolánkban

2018 szeptemberétől veszünk részt Szombathely németországi testvérvárosának, Kaufbeurennek az egyik általános iskolájával, a Konradin Grundschule-val (1-4. évfolyamos iskola) és a svédországi Ankarsrum 9 osztályos általános iskolájával együttműködve egy 24 hónapos futamidejű Erasmus-projektben.  Az ötödik találkozásra 2020. február 13-tól került sor. Négy tanár kíséretével ezúttal az 5.b osztály tíz – a németet, mint első nyelvet tanuló – kisdiákja élvezhette a németországi iskola közösségének vendégszeretetét. Öt felejthetetlen napot tölthettek el együtt a német tanulókkal. Nagy élményt jelentett a vendégcsaládoknál lakni, hétköznapjaikba, életükbe, szokásaikba bepillantani. A vidám és vicces ismerkedő játékok, a várost és annak történelmét megismertető szórakoztató és feladatokban bővelkedő séta lehetőséget adott, hogy a magyar diákok egy kicsit a német nyelvet is gyakorolhassák. A közös programok csúcspontja a szombati szánkózás volt, amikor Breitenberg 1838 m magas havas csúcsáról siklottunk le a 6 km hosszú szánkópályán. A következő tanévben szeretettel fogadjuk mi is a magyar kisdiákok új barátait, hogy a közös móka és munka tovább folytatódhasson.

Galéria

Szóbeli elbeszélgetés pontszámai biológiából és történelemből

Február 28-án 8.00-tól elérhetők a felvételi elbeszélgetések pontszámai a Szülőknek / Beiskolázás menüben.

Koronavírussal kapcsolatos közlemény

Tisztelt Szülők!

Az ELTE felszólítja az Észak-Olaszországból (a Rómától északra fekvő olasz területekről), valamint más fertőzési gócpontnak számító területről érkező munkatársait, hallgatóit, vendégeit, hogy önként maradjanak távol az egyetemi/iskolai közösségtől két hétig. (Igazolt távollétnek minősül az ilyen.)

A korona vírus terjedésének megakadályozása érdekében kérjük az érintett szülőket, ha valaki a fertőzött területeken tartózkodott, annak elhagyásától számított 14 napig a gyermeke lehetőleg ne jöjjön iskolába, hiányzását igazoltnak tekintjük.
(Minden aktuális információt a következő linken találnak: https://www.nnk.gov.hu )
Amennyiben a gyermek ez idő alatt belázasodna, ne vigye a rendelőbe, hívja fel a gyermekorvost/háziorvost.
Ha csak a szülők tartózkodtak az érintett területeken, a gyermek akkor se jöjjön iskolába!

Fontos, hogy az általános higiéniai szabályok megtartására, valamint a gyakori alapos kézmosás szükségességére ezúttal is felhívjuk a figyelmet. Az iskolában folyamatos, fokozott és teljes körű fertőtlenítés zajlik már több mint 3 hete. A folyosókon és a mellékhelyiségekben mindenhol található fertőtlenítőszer, kérjük, hogy ezeket a gyerekek használják! Erre hívják fel Önök is a figyelmet!

Kérjük, hogy az érintettek e-mail-ben jelezzék a távolmaradásukat és annak okát az osztályfőnöknek!

Papp Tibor
igazgató

Farsang 2020

Interaktív Színezők és a Versmondó Automata találkozása a díszteremben

Hetekkel az ötödikes évfolyamfarsang előtt még nagy volt a titkolózás a gyerekek között: nem árulták el egymásnak, ki milyen jelmezbe bújik majd azon az őrült pénteken. Aztán a jég olvadni kezdett, először a legjobb barát/nő, majd a második, a padtárs, a csapattárs…
Február 7-én már nem voltak titkok. A díszteremben körbevonuló gyerekek és tanáraik meg(ötlet)rohamozták a háromfős zsűrit, elmések, szépek, viccesek, vagányak, kedvesek voltak, így nehéz volt a döntés. Nem is áruljuk el, kik kapták a díjakat, válasszon mindenki magának kedvencet a Galéria képei közül.
A felvonulást közös játék (Kő, papír, olló, Lufitánc, Most mutasd meg!), táncblokk, az osztályteremben berendezett büfé kínálatának folyamatos dézsmálása követte, no meg az elhatározás, hogy hatodikban is beöltöznek majd, persze, hogy milyen jelmezbe, az most még titok…

Galéria

 

Az alsó tagozat farsangi mulatozása

Február 13-án délután a Bolyai tornacsarnokába vidám vendégsereg érkezett! Az Óperencián innen és túl vagy még azon is túl, ahol akurta farkú malac túr, útra keltek törpék és óriások, tündérek és hercegnők, szuperhősök és banditák, hogy nálunk mulassanak amíg a Nap le nem nyugszik. Meglepetés műsorral kedveskedett a 3.b és a 4.a osztály, megérdemelten nagy tapsot kaptak szuper produkciójukért. A farsangi jelmezesek felvonulása után közös tánc következett, majd az osztályokban folytatódott a dínom-dánom, eszem-iszom. Vidámságunkkal reméljük sikerült elűzni a telet, hiszen már nagyon várjuk a kertek alatt közeledő tavaszt!

Galéria

 

 

Szülői-Nevelői Bál

Sapka, sál, szalag

(Bolyais szalagavató, 2020.)

A meghívott vendégek csak ámultak. Amikor beléptek a Bolyai elegánsan díszített aulájába, még azt hitték, hogy egy rutineljárás részesei lesznek: tanári beszédek, versek, szalagtűzés, egy kis humoros műsor, vacsora és elegáns össztánc. Ám ahogy a végzős osztályok bevonulása után felhangzottak az osztályfőnökök nevében búcsúzó Baranyai József megindító, érzékeny mondatai, mindannyian ráébredtek, hogy valójában nem az iskola tornatermében, hanem egy érzelmi hullámvasúton ülnek, ahonnan 3 órán keresztül nincs kiszállás. Becsatolták hát a biztonsági öveket, s kezdetét vette az önfeledt, közös utazás. 

A szalagavatók történetében először Babós Csaba feszültségoldó unikumként „ünnepélyes vidámsággal”, édesapai minőségében szólt a jelenlévőkhöz, felelevenítve a gyermekek számtalan iskolai emlékét. Nagy tetszést kiváltó beszédének végszava alighanem az idei tavasz jelmondata lesz: Kisfiam, tudod! Sapka, sál, szalag…

S tényleg, már a szalagtűzés percei következtek: egy kézszorításba, mosolyba, pusziba sűrítve négy, nyolc esztendő viharait és csendjeit.

Majd az intelligencia 8 gardneri kategóriáját felmutatva megkezdődött a három osztály hónapok óta próbált diákshow-ja: disznóvágás visszafelé,  vérfagyasztó maori haka, szellemesen pimasz (érettségi előtt állván kifejezetten bátor!) tanárfricskák, konyhafőnök-vetélkedő, videók, csíksomlyói esőtánc, Dancing Queen, igazolatlan hiányzások, időkapszula, közös éneklés, könnyek, köszönet, ajándékok; a hullámvasút lelassított és megállt – hogy tud ennyi ember moccanatlan csenddé válni? –, s a kétezer éves üzenettel együtt célba ért:

„Most megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három.

De köztük a legnagyobb a szeretet.”

Galéria

Újsághír

A KRÉTA napló menzai étkezési modulja

Tisztelt Szülők!

Január 16-tól működik a KRÉTA napló menzai étkezési modulja. Kérjük, hogy a részletes útmutatót szíveskedjenek elolvasni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az új rendszerben minden szülőnek saját magának újból meg kell rendelnie a gyermeke étkezését 2020. február hónaptól vonatkozóan! Az étkezéseket Önöknek kell megrendelni havonta, illetve lehetőségük van három hónapra előre is rendelni.

Legyenek szívesek ezt az útmutató alapján 2020. január 20-ig tegyék meg!

Amennyiben megrendelik az étkezést, az elektronikus felületen keresztül azonnal ki is tudják egyenlíteni a térítési díjat, a gazdasági irodába ekkor nem kell bejönniük.

Ugyanezen a felületen tudják lemondani, illetve módosítani a gyermekük étkezését is. A lemondást előző nap 9 óráig, a következő hónap megrendelését, illetve módosítását előző hónap 20-ig fogadja el a program.

Fontos információ, hogy az étkezési felületet csak a szülői belépési kóddal érik el, a gimnazista gyerekek nem tudják a saját étkezésüket intézni.

További kérdéseiket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldhetik el.

Köszönjük együttműködésüket!

Tisztelettel:
Németh Mónika

gazdasági vezető

2021.03.12. 11:00 - 14:00
Március 15-i ünnepély, nevelési értekezlet
2021.03.15.
Nemzeti ünnep (munkaszüneti nap)
2021.03.16.
A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák a jelentkezők felvételi jegyzékét (ideiglenes rangsor)
2021.03.22. - 2021.03.23.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
2021.03.22.
Fogadóóra minden évfolyamnak
2021.04.01. - 2021.04.06.
Tavaszi szünet
2021.04.07.
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
2021.04.16.
A holokauszt áldozatainak emléknapja
2021.04.17. - 2021.04.19.
A 9-11. évfolyamos tanulók felvidéki kirándulása (Határtalanul! program)
2021.04.23.
Jelentkezés emelt szintű képzésre (fakultációra) - 10. évfolyam