Régi hírek

Regisztráció fogadóórára

Tisztelt Szülők!

A fogadóórai regisztrációhoz a Kréta naplóba nem tanulói oktatási azonosítóval, hanem gondviselői (bővített jogosultságú) azonosítóval kell bejelentkezni.

A Kréta napló rendszere e-mailt küldött a szülőknek a gondviselői azonosítóhoz tartozó jelszó beállításához.

A levelet csak azok a szülők kapták meg, akiknek e-mail címe szerepel a Kréta napló rendszerében. Kérjük, akik nem kaptak ilyen levelet, töltsék ki az iskola weboldalán lévő Űrlapot (Szülőknek menü, Elérhetőségi adatok küldése menüpont). Az űrlap kitöltése után (1-2 órán belül) a megadott adatokat átemeljük a Kréta rendszerbe, amely ezután e-mailt küld a jelszó beállításához.

A jelszó beállítása után újabb e-mailben küldi el a Kréta rendszere a bejelentkezési azonosítót, amellyel (és a beállított jelszóval) be lehet jelentkezni a https://bolyai-elte.ekreta.hu oldalon.

A megjelenő felület Információk menüjében találjuk a Fogadóóra menüpontot, ahol regisztrálhatunk fogadóórára, melyről visszaigazoló e-mailt küld a Kréta.

Az előzetes regisztrációra október 14-én 14 óráig van lehetőség. A 17 órakor kezdődő fogadóórán a regisztráció során megadott időpont(ok)ban érkező szülőknek nem kell várakozniuk.

Továrisi konyec

Czika László 1989 c. fotókiállítása a Bolyai Gimnáziumban

Vége van, elvtársak – hirdeti az a rendszerváltó plakát, amelyen az emblematikus, kopasz, hájas tarkó fogadja a Bolyai Galériába érkezőket. Fölötte és mellette a galéria első szintje Lenin alakját és Nagy Imre újratemetését idézi meg; a végbúcsú nemcsak a megszálló Vörös Hadsereg plecsnikkel teleaggatott főtisztjeinek és szolgasorban tartott sorkatonáiknak szólt, hanem a forradalmat leverő szovjethatalmat kiszolgáló hazai apparatcsikoknak is.

A kort megidéző Vas Népe-oldalakon örkényi abszurditással jelennek meg egymás mellett az az évi aratást magas terméshozamúnak megítélő paneltudósítás és Németh Miklós miniszterelnök „biztató” szavai: a Szovjetunió – ezúttal – nem avatkozik be a magyar belpolitikába, s nem fordul tankokkal reformokat követelő nemzetünk ellen.

Tankokkal, amelyek közül jó néhány a szombathelyi orosz laktanyában védte a békét – egy idegen ország területén, éles töltényekkel, annak polgárai ellen.

Czika László fotóművész a szigorúan őrzött objektumban az MTI tudósítójaként készíthette el a hadosztály rég várt elhurcolkodását megörökítő, forrásértékű fényképeket. Azokat, amelyek – figyelvén a meg-megálló, eltűnődő, megborzongó nézelődőket – a rendszerváltás éveit átélt korosztályokból sokrétű érzelmeket váltanak ki. A közös nevező talán az a felismerés, hogy a brutális világhatalom nem csak a legyőzött oldalon szedte áldozatait. A szpáhimentalitás nyomán lepusztult egykor szépséges épületegyüttes, a kopott ládák és limlomok között gubbasztó szoldat, a tankjával szinte eggyé váló, bevonultatása előtt nemhogy Szombathelyt, de Magyarországot, sőt Európát hírből sem ismerő távol-keleti kiskatona üres tekintete egyaránt a diktatúra antihumanizmusát jelenítik meg.

A kiállítást – amelyre október 11-ig minden érdeklődőt várnak a szervezők – Kelemen Zoltán színművész saját emlékeiből fogant, képteremtő beszéde nyitotta meg, a múltidézéshez a díszteremben dr. Vigh Kálmán tanár úr és Czika László is csatlakozott.

Galéria

Akkor és ott mindannyian színt vallottunk…

DISC személyiségtipológia és tehetséggondozás

Folytatva a délelőtt, a 9. évfolyam tanulóival megkezdett munkát Pongor Orsolya tanácsadó és Hollósi Szabolcs tréner immár a dolog nehezebbik részéhez fogott: előadásukban a díszterembe gyűlt, főként felnőtt közönség számára igyekeztek megvilágítani a DISC program mibenlétét és személyközi kapcsolatokban való használhatóságát.
Lélekbúvár elődei rendszereit egymásra vetítve W. M. Marston amerikai pszichológus dolgozta ki azt a sémát, mely az embereket legkönnyebben felismerhető, ún. elsődleges viselkedési stílusukból következtetéseket levonva jellemzi.
A DISC mozaikszó a dominancia, befolyásolás, kitartás, szabálykövetés angol megfelelőinek rövidítéséből áll össze: e viselkedési módok, valamint személyiségünk extra- vagy introvertáltsága, s annak mértéke, hogy feladat- vagy inkább kapcsolatorientált módon nyilvánulunk-e meg, nos ez a színes paletta határozza meg meglehetősen pontosan a külvilág ingereire adott válaszainkat. És tényleg színes: a négy stílust különböző színekkel párosítva helyezhetjük el magunkat (és a többieket) a rendszerben.
Elgondolkodtató, épp ezért izgalmas felismerés, hogy a domináns Piros, a befolyásoló Sárga, a kitartó Zöld és a szabálykövető Kék nem jobb vagy rosszabb bármelyik háromnál – már csak azért sem, mert a vegytiszta színek ritkák. Benned is, bennem is megtalálható mind a négy faktor, csakhogy más-más arányban.
A kiindulópont itt is az önismeret. S ha önmagad megismerésében mind beljebb jutottál, igyekezz feltérképezni a veled kapcsolatba kerülők viselkedési mechanizmusait, s próbáld partnered várható reakcióihoz rugalmasan alkalmazkodva úgy irányítani a kommunikációs helyzetet, hogy minél eredményesebben tudjatok együttműködni.
Ez így nagyon üzletszagú ugye?
No igen, hiszen a módszer az üzleti világ szereplőire lett kidolgozva. Csakhogy az évtizedek folyamán kiderült, hogy ez a hatékony modell megállja a helyét a csapatépítésben, a generációk közötti, a tanár-diák, és a párkapcsolatokban is, hiszen egyfelől kimondja, hogy a jól működő csapatban minden személyiségtípus egyforma értéket képvisel, másfelől fejleszti a toleranciát, és ennek gyakorlásához eszközt is biztosít.
Az előadók felvillantották a módszer tehetséggondozásban és pályaválasztási tanácsadásban megnyilvánuló lehetőségeit is, így az ismertető végeztével mindenkiben tovább dolgozhattak az elhangzottak akár diákként, akár pedagógusként, akár szülőként voltak jelen.
(Az előadás megszervezése Hajnák Zsuzsanna tanárnőnek és a Bolyais Szülök Egyesülete képviseletében Kissné Tuba Mónikának köszönhető.)

Galéria            Az előadás prezentációja

Hétpróbások és csibész

(Családi nap a Bolyaiban)


Valójában csak az első osztályosok és a más iskolából idén bolyaissá váló nagyobbak lepődtek meg azon a kavalkádon, ami szeptember 20-án, délután fogadta őket az iskola udvarán, hiszen idén negyedik alkalommal szervezte meg a Bolyais Szülők Egyesülete a várva várt Családi napot.
A déli oldalon található osztálytermekben a 6. órát tartó tanerőknek egy épülő óriás trambulin látványával kellett megharcolniuk a diákok érdeklődéséért, s fél háromra helyükre kerültek az ügyességi feladatokat kínáló hétpróbás állomások, a csillámtetkósziget, a csúszdás légvárak, az élőcsocsó-pálya, a célbadobó táblák, a biliárdpálya is.
Ekkor zúdult az udvarra az alsósok serege a tornateremből, ahol addig a hazai ranglistavezető, a villámkezű Molnár Liza (5.a) mutatott be szemkápráztató labdaparádét edzője, Vaida Florian közreműködésével.
A közös zenés bemelegítés után – melyre a testnevelők az idei tanévtől keddenként és csütörtökönként az udvari nagyszünetben is lehetőséget biztosítanak – a gyerekek a játékszerek, míg a szülők a vásárlási lehetőséggel, információkkal kecsegtető Zöldsziget és az árnyas fák alá kihelyezett „beszélgetőpadok” felé vették az irányt.
Az iskola rekortánnal ízületbaráttá tett kosárpályáját előbb az Energy Dance Team táncosai, majd a tanár-szülő-diák kosármeccsek résztvevői tesztelték.
Idén is hatalmas érdeklődés kísérte a kutyás bemutatót, mindenkit lenyűgözött a gazdik és hű társuk közötti szoros kapcsolat, az ebek szépsége, eltántoríthatatlan fegyelmezettsége. Ez utóbbinak az a „csibész” örülhetett a legjobban, akinek – védőruházattal ellátott – karjait két oldalról tépte-cibálta, majd engedte el egy erre utasított kutyapár.
Az alapos szervezés, a biztonságos eszközök és a kellemes idő hármasának köszönhetően ezen a délutánon egyedül a Vöröskereszt-ügyeletet ellátó kislányok elégedetlenkedtek: „Sehol egy sérülés, még csak el sem ájult senki!” – panaszkodtak viccesen. A szervezők nevében kívánjuk, hogy ők jövőre is munka nélkül maradjanak.

Galéria

 

Családi nap

   

Tanévnyitó „bedrónozva”

Milyen izgalmas lett volna, ha 2019. szeptember 1-jén egy drónt reptettek volna a tanulóifjúság feje fölé a tanévnyitó ünnepségen, amely nemcsak hang-és képrögzítésre, de gondolatolvasásra is alkalmas!

Mert lássuk be: múlhatatlanul szükséges ünnepélyes keretbe rendezni sokéves hagyományainkat, melyek nélkül egybeolvadnának hétköznapjaink.
Elcsöndesít közösen énekelt Himnuszunk emelkedettsége, s mindig megható és mulatságos megélni a bevonuló elsős-tizenkettedikes párok tagjai számára az „én is voltam ilyen kicsi?’ – „én is leszek ilyen nagy?” rácsodálkozását.
„Utolérem a bátyámat” – biztatta magát a verssel egy szöszke virágszál, majd mondandóját befejezve odabújt mellette álló, nagy és erős, harmadikos testvéréhez.
Az öregdiákok egy-egy Igazi Felnőtt alakjában megjelenő, a Bolyai múltját és jövőjét jelképező szónoka pedig a biztató bizonyosságot mutatja meg: van értelme a sokéves, fáradságos tanulásnak – még ha ez az iskolaévek idején nem is mindig hihető.
Igazgató úr a magas hőmérséklethez és a relatív páratartalomhoz alkalmazkodva rövid beszédben tájékoztatta a jelenlévőket a nyári szünetben elvégzett és az új tanévben tervezett beruházásokról, bemutatta a tantestület újonnan érkezett tagjait, üdvözölte az elsős picinyeket, végül hivatalosan megnyitotta a 2019/20-as tanévet.

Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy a látható-hallható valósággal párhuzamosan az iskolaudvaron egy másik évnyitó is zajlott. S ha az a drón éppen arra jár, a felhő(k)be mentette volna az elmúlt nyárnak ezernyi diákszívben cikázó színes, gazdag, boldog, sírós, meghökkentő, hihetetlen, szerelmes, várva várt és alig remélt élményeit.

A tanévnyitó műsorban hallhattuk:
Papp Tibor igazgató urat
Dr. Horváth Mihályt, a Bolyai Gyakorló Öregdiákok Körének titkárát
Szabó Dorka Panna 1.b osztályos leánykát
Szalai Bence 12.a osztályos fiatalembert

Galéria

 

 

Tankönyvátvétel és tanévnyitó ünnepély

Tisztelt Szülők!

A tankönyvcsomagok a következő időpontokban vehetők át:

augusztus 27. (kedd) 8.00-15.00
augusztus 28. (szerda) 8.00-13.00
augusztus 29. (csütörtök) 14.00-16.30

Az átvétel helye az iskola ebédlője (az udvar felől közelíthető meg).

Tanévnyitó ünnepély: 2019. szeptember 1. (vasárnap) 18 óra
(gyülekező 17:30 és 17:45 között az osztálytermekben)

Az első tanítási nap: szeptember 2. (hétfő)

Diákjaink nemzetközi sikere

Dobos Dominik (11. c) és Székely Bálint (11. a) tanulóink kiemelkedően szerepeltek a július 20-25. között Makaóban megrendezett Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Versenyen.
Diákjaink modelljét ezüstéremmel és különdíjjal is jutalmazták. Az eseményről szóló részletesebb információk elolvashatók itt.  

Ügyeleti napok és tanévnyitó ünnepély

Ügyeleti napok a nyári szünetben 8 és 12 óra között:
július 3. (szerda)
július 17. (szerda)
július 31. (szerda)
augusztus 14. (szerda)
A fenti időpontok kivételével az iskola zárva tart.

Tanévnyitó ünnepély: 2019. szeptember 1. (vasárnap) 18 óra
(gyülekező 17:30 és 17:45 között az osztálytermekben)

Az első tanítási nap: szeptember 2. (hétfő)

Lendületben!

(Tanévzáró ünnepség a Bolyaiban)

Középkori kódexek iniciáléit nem pingálták oly szent hevülettel a szerzetesek, mint a diákok a varázserejű (ezért is kell visszafelé írni) 7 betűt az osztálytermek tábláira.
Június 14-én felkerültek az utolsó V-k is, a névtelen mesterek lemosták kezükről a színes krétaport. Az elszántság, amivel óvták művüket, elsőre talán megmosolyogtatónak tűnhet, ám második gondolatunk már az elismerésé, amit a bolyais diákok egész éves kitartó munkájukkal érdemeltek ki, hiszen a tanévzárón megjelent rokonok és barátok a megmondhatói, milyen sok tanulót köszöntött személyesen Papp Tibor igazgató úr.
Ők azok, akik országos versenyeken első helyezést értek el, vagy nemzetközi versenyen képviselték iskolánkat, városunkat, hazánkat. Emellett az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntős diákjai, Magyarország jó tanulói – jó sportolói, valamint a Schneller Alapítvány díjazottjai vehették át igazgató úrtól megérdemelt elismerésüket.
A kollégák ajánlásai alapján a Szülői Egyesület idén Grénus Gabriella tanárnőt köszöntötte a Bolyai Katedra Díjjal, aki soha nem fogyó türelemmel, szeretettel és szakértelemmel foglalkozik a rá bízott gyermekekkel.
Az iskolától ezen az estén búcsúztak a végzős 8.c osztály tanulói: ők a délelőtt folyamán gimnáziumi szalagavató szintű műsorral hagytak maguk után felejthetetlen „érzelmi lábnyomot”.
Az utóbbi években megszokhattuk, hát már vártuk is, mivel show-zzák meg a szervezők a tanévzárót. A díszteret egyszer csak az ünneplőből sportfelszerelésbe öltözött diákolimpikonok lepték el: kosarasok, futók, duatlonosok, vívók, focisták, tornászok, rg-sek, sakkozók, kötélugrók, röplabdások, teniszezők – hiteles példát mutatva a többiek számára a nyári szünidő hasznos eltöltésére. A bemutató után egy törékeny fiatal lány lépett a közönség elé, focilabdával a kezében. Ekkor még zsibongott a nézősereg, ám amikor ez a labda már a fülén, hátán, orrán, vállán táncolt, álmélkodva figyeltük a sztárvendéget, a négyszeres freestyle világbajnok Szász Kittit.
Ezt a parádét már csak egy módon lehetett fokozni, a várva várt mondat világba kiáltásával: „A 2018/19-es tanévet bezárom!”
A tanévzáró ünnepségről készült videók megtekinthetők itt.

 

Az iskola arra való…

(Pedagógusnap a Bolyaiban)

„Minden másképp van” – Karinthy Frigyes szállóigévé vált világnézetét egy délután erejéig a bolyais közösség is magáénak vallotta. A pedagógusnapi rendezvény alkalmával ezúttal ismét a tanári kar ült kicsinosítva azokhoz az asztalokhoz, amelyek mellett hétköznapokon ők teljesítenek „szolgálatot”, s hallgatták végig a gyerekek által nekik előadott verset, mesét, zeneszámokat, s vették át megilletődve a jól megérdemelt elismeréseket.
A ráhangolás után a kollégáktól legtöbb szavazatot pedagógusok közül a Bolyais Szülők Egyesülete (BSZE) által kiválasztott tanár vehette át a Bolyai Katedra Díjat Kissné Tuba Mónikától, az egyesület elnökasszonyától. 2019-ben a közösség Grénus Gabriella munkáját ismerte el, kiemelve szerénységgel párosuló példaértékű szakmai és emberi kvalitásait.
Papp Tibor igazgató úr az ELTE által adományozandó Pedagógia Mestere díjazottjainak gratulált – Horváthné Szandi Ágnes könyvtáros-tanárnak, aki negyven éve az iskola dolgozója, és Huszárné Móricz Katalin tagozatvezető asszonynak –, majd a pedagógiai munkát segítő feladatkörben dolgozó, dicsérő oklevélben részesülő Takács Eleonórát köszöntötte.
Ezután gratulált a Szombathely Megyei Jogú Város elismerésében részesülő, szintén a pedagógiai munkát segítő Egervölgyi Elemérné (Anikó néni) több évtizedes munkásságához. Bejelentette, hogy a 26. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon Takács Marietta tanárnő „Az év mentora” oklevelet kapta.
A Bolyai Gyakorló Öregdiákok Körének (BGyÖK) képviseletében Kuglicz Balázs elnök Horváthné Hargitai Gitta tanárnőnek és Kunecz Árpád tanár úrnak köszönte meg a közösségformáló, mára feledhetetlen emlékekké vált énekkari, sítáboros, turisztikai táboros élményeket.
Az elismerések sorát a Schneller István Alapítvány képviseletében Baranyai József tanár úr zárta: Kövesdi Anita, az alapítvány könyvelője és Martin Duncan Lester tanár úr elismerő oklevelet és a vendégsereg zúgó tapsát kapták ez évben.
Az ünnepség hivatalos ceremóniája után a Bolyais Szülők Egyesületének tagjai kínálták meg finomabbnál finomabb falatokkal a meghívottakat: ezzel is kifejezve az egész éves áldozatos, sokirányú, felelősségteljes pedagógusi munkát, amelyet a pedagógusok elsősorban azért végeznek,
…hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” (Szent-Györgyi Albert)
Az eseményről a BSZE által készített fotók megtekinthetők a Galériában.

OKTV eredmények 2018 / 2019

Az idei tanévben is remekül szerepeltek diákjaink az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken.

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak!

Kincsek az arany tetején

(Görföl Jenő és Kovács László fotókiállítása a felvidéki bányavárosok középkori templomairól)

Bár a kitermelt nemesfém harmada a Magyar Királyságban bányabér címén az uralkodót vagy a földesurat illette meg, maradt mit a tejbe aprítani a felvidéki bányavárosok közösségének is.

A középkorban ez a vidék adta Európa arany- és ezüsttermelésének 30 %-át. Mára a bányák a legtöbb településen kimerültek, ám a városok megszentelt helyei őrzik a századok aranyporát: Körmöcbánya, Rozsnyó, Bakabánya, Libetbánya, Besztercebánya, Újbánya, Bélabánya sok száz éves templomai szerkezetükben az akkor élt mesteremberek imponáló szakmai tudását, szobraikban, festményeikben, szárnyasoltáraikban az alkotók művészi igényességét őrzik.

Görföl Jenő, a CSEMADOK országos titkára és Kovács László történelemtanár küldetésüknek tekintik, hogy eme – pillanatképekként rögzített –  stabil kincset mégiscsak mobilizálják. Mintegy két évtizede fotózzák Felvidék épített magyar örökségének emlékeit, s vándorkiállításaik első állomása – mint most is – mindig a Bolyai Gimnázium aulája.

A 20. századi építészeti megoldásokat kínáló kiállítótér Kocsis Zsolt tanár úr és a művészeti munkaközösség jóvoltából egy középkori templombelsőt imitál, ahol a magasba tekintve a látóhatárt gótikus hálós boltozat zárja le – vagy nyitja meg kinek-kinek hite szerint.

A nagy méretű, színes fotók kedvcsinálóként szolgálhatnak a jövendő 7-es évfolyamok számára, hisz a Határtalanul! program keretében Selmecbánya kihagyhatatlan úti céljuk lesz.

A kiállítást dr. Pál Ferenc, a Vas Megyei Levéltár főlevéltárosa nyitotta meg, hangulatát Szalai Bence 11-es diák gregorián Kyrie eleisonja és a végzős Doktorics Réka népdala tették még megélhetőbbé.

(A Felvidéki bányavárosok középkori templomai c. kiállítás május végéig látható a Bolyai Gimnázium aulájában.)

Kocsis Zsolt tanár úr fotói megtekinthetők a Galériában.

Tankönyvrendelés

Tisztelt szülők, kedves diákok!

Akik még nem adták le a tankönyvigénylő lapokat, erről az oldalról letölthetik.

Kérjük a tavaszi szünet utáni első napon (2019. április 24-én) leadni, mert csak a leadott, tankönyvlistán bejelölt könyveket tudjuk megrendelni. Aki határidőre nem adja le az igénylőlapot, annak egyénileg kell intéznie a tankönyvrendelését.

Köszönettel: a tankönyvfelelősök

Generációs csapdák

A Bolyais Esték újabb előadása
 
A Bolyais Szülők Egyesületének támogatásával valósult meg iskolánk legújabb előadássorozatának, a Bolyais Estéknek újabb programja. Vendégünk Steigervald Krisztán pszichológus, intergeneráció kutató volt.
 
 
Szülői, tanári és diák reflexiók:  Babós Andreas és Novák Henrietta Bányai Anna,  Gergó Judit,  Takács Marietta
Fotók: Czika László

Igényfelmérés étkezéssel kapcsolatos fejlesztéshez

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a 2019. szeptemberi tanévtől kezdve az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban az étkeztetéshez kapcsolódó befizetések és rendelések megkönnyítésére és kezelésére biztosítani fogja az ezzel kapcsolatos elektronikus, interneten történő kommunikációt.
Az e-Kréta alkalmazás szolgáltatásaival az erre szolgáló weboldalon – számítógépen vagy mobiltelefonon -, a bevezetést követően
• le lehet adni az étkezési igénynek megfelelő újabb időszaki rendelést;
• tájékozódni lehet az étkezési menükről, jogosultság szerint a megrendelt és fizetett időszakokról;
bankkártyával vagy SimplePay alkalmazással az eszközön keresztül lehet fizetni az étkezésért, elkerülve az intézményen belüli sorban állást;
• a befizetésről a visszajelzés azonnal visszaigazolásra kerül;
• betegség, távollét esetére közvetlenül le lehet mondani az érintett időszakra az étkezést,
nem kell személyesen bemenni az intézménybe ehhez.
A fent jelzett lehetőségekkel kapcsolatosan szeretnénk kérni a Tisztelt Szülőket, hogy 2019. március 27-ig az alábbi űrlap egyszeri kitöltésével jelezzenek vissza felénk, segítsék munkánkat!

Űrlap kitöltése

Közreműködését köszönjük!
ELTE Központi Gazdasági Hivatala

„Emelkedj magasba, kis haza”

(Március 15. 2019-ben)


Jövőt, múltat hurkolt a jelenbe tanulóink élőzenével és énekhanggal kísért izgalmas, felkavaró műsora, amelyet nemzeti ünnepünk tiszteletére elsőként az iskolaudvaron, másodjára – a város nagyközönsége előtt - a Március 15. téren adtak elő.
Ahol a lajbi meg a kalap bolyais pelerinné és nyakkendővé, a csizma elegáns cipővé válik, nem hökkenhetünk meg, ha Kölcsey, Petőfi, Pósa Lajos korhű gondolatait Szép Ernő, Weöres Sándor, Juhász Ferenc szavai követik, s Bródyé és Majkáé. Merthogy az ünnep mindenkié, aki azt magáénak vallja: határokon innen és túl – határtalanul.
A végig a színen lévő bőrönd ráerősít elődeink intésére: a szabadság nem egyszer, valamikor, dicső és nagyra becsült hősök által kivívott kiapadhatatlan örökség, hanem folytonos figyelemmel óvott, újra-meg újra felismerendő, kiharcolandó, megvédendő lételemünk.
A márciusiakat vezérlő hit, remény, elszántság, építő erő egységét felidézni a késői utódok legnehezebb feladata – hangzott el végszóként az Isten áldását kérő záródal előtt. A bolyais diákok 171 év múltán e küldetést teljesítették.
A műsort összeállította és rendezte Pilnay Sándorné, közreműködtek Bánó Zoltán egyetemi hallgató és a Bolyai Gimnázium tanulói: Sisak Réka, Kiss Gergely (7. évfolyam), Csordás Dávid, Gaján Réka, Mikl Péter, Tánczos Tamara, Saly Veronika, Tóth Esztella (9. évfolyam), Magyar Anna, Herczeg Réka, Sandle Nátán, Ferenczy Gergely (10. évfolyam), Szabados Laura, Varga Bálint (11. évfolyam), Feiner Róza (12. évfolyam).

Ideiglenes felvételi jegyzék

Kedves Diákok, kedves Szülők!
 
Honlapunkon közzétettük az ideiglenes felvételi jegyzéket.
A rangsorok a Szülőknek/Beiskolázás menüben érhetők el.
A végleges értesítést a felvételről vagy az elutasításról április 30-án kapják meg a felvételizők.
2019.12.08. - 2019.12.14.
Tiroli sítábor
2019.12.18. 17:00 -
Tehetségbankett
2019.12.19.
Tehetségnap
2019.12.19. 17:00 -
Karácsonyi koncert és est
2019.12.20.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap