Régi hírek

Tankönyvek átvétele

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

A tankönyvek átvételével kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni Önöket:

A 2022-2023-es tanévben minden tanuló térítésmentes tankönyvellátásban részesül. A jogszabály szerint az állam által biztosított tankönyvek (a munkafüzetek kivételével) az iskolai könyvtár állományába kerülnek. A diákok ezeket csak használatra kapják meg, a tanév végén kötelesek őket megfelelő állapotban visszaadni. Ezeknek a tankönyveknek iskolán keresztüli megvásárlása nem lehetséges, saját példányokat a KELLO webáruházában lehet rendelni. A munkafüzetek, munkatankönyvek (pl. nyelvkönyvek) a diákok saját tulajdonai lesznek, ezeket nem kell visszahozni.

Átvételi időpontok:


2022. augusztus 23. (kedd)

7.30 – 13.00: 1., 2., 3., 4. évfolyam
13.00 – 16.00:  11. és 12. évfolyam

2022. augusztus 24. (szerda)
12.00 – 15.00: 7. és 8. évfolyam
15.00 – 17.00  5. és 6. évfolyam

2022. augusztus 25. (csütörtök)

9.00 – 12.00: 9. és 10. évfolyam
12.00 – 17.00: pótidőpont azok számára, akik a megadott időpontban nem tudták átvenni a könyvcsomagjaikat 

A testvérek tankönyvcsomagjait természetesen át lehet venni egyszerre is.

Helyszín: az iskola ebédlője (a Bolyai utcai kapu felől, az udvarról közelíthető meg)

A torlódás elkerülése végett kérjük az időpontok betartását!

 

Ügyeleti napok, tanévnyitó

2022. július 13. (szerda) 9:00-13:00

2022. július 27. (szerda) 9:00-13:00

2022. augusztus 10. (szerda) 9:00-13:00

A fenti időpontok kivételével az iskola zárva tart.

 

Tanévnyitó ünnepély: 2022. augusztus 31. (szerda) 18 óra 

(gyülekező 17:30 és 17:45 között az osztálytermekben)

Első tanítási nap: szeptember 1. (csütörtök)

 

 

Pedagógus nap 2022

Két éves szünet után a Bolyais Szülők Egyesülete ismét műsorral, ajándékkal és vendégasztallal köszöntötte a bolyais pedagógusokat.

Az ünnepségen Kissné Tuba Mónika elnökasszony kihirdette a Bolyai Katedra Díj 2022. évi díjazottját.

Az emlékplakettet Rózsa Viktória tanárnő kapta.

 

Papp Tibor igazgató úr ismertette a városi és egyetemi kitüntéseket elnyerő bolyais pedagógusok névsorát.

Városi kitüntetések:

Bogáthné Endrődi Judit: „Szombathely Oktatásügyéért” díj

Hollerné Gazdag Ilona: „Kiemelkedő Pedagógus Munkáért” díj I. fokozat

 

Magyar Diáksport Szövetség díja:

Földesné Bolfert Erika: „A diáksportért végzett kiemelkedő tevékenységéért” díj

 

Egyetemi kitüntetések:

1. Lorántffy Zsuzsánna emléklap:

Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozható azoknak a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottaknak (tanárnak, vagy tanítónak), akik munkájuk során legalább tíz éven keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek

Módly Andrea tanárnő

A díjat Rektor Úr adja át az egyetemi tanévnyitó keretében 2022 szeptemberében

 

2. Pedagógia mestere díjak:

Az a pedagógus kaphatja, aki legalább 15 évet töltött el a pedagógus pályán, és szakmai munkája, emberi magatartása alapján intézményének vezetősége méltónak találja a díjra.

 

Tóth Péter tanár úr

Kiemelkedő pedagógusi szakmai életútjáért, vezetőtanári tevékenységéért a Bolyai iránti elkötelezettségéért, kiállítások szervezéséért kapja a díjat

 

Bakó Zsuzsanna tanárnő

Kiemelkedő pedagógusi tevékenységéért és vezetőtanári munkájáért

 

Piri Adrienn tanárnő

Kiemelkedő pedagógusi tevékenységéért és áldozatos munkaközösség-vezetői tevékenységéért

 

Mézesné Szabó Katalin tanárnő

Kiemelkedő pedagógusi munkájáért, korábbi munkaközösség vezetői tevékenységéért

 

 

3. Dicsérő Oklevél:

A köznevelési intézmény azon munkatársai – technikai dolgozók, NOKS munkatársak, fiatal pedagógusok – kaphatják, akik legalább 5 éve dolgoznak az adott intézményben és munkájukat magas színvonalon végzik.

 

Sélley Gábor tanár úr

Kiemelkedő pedagógusi munkájáért, vezetőtanári tevékenységéért és a diákönkormányzat támogatásáért

 

Molnárné Helyes Ibolya portaszolgálati munkatárs

Az iskola érdekében végzett több éves oktatást segítő tevékenységéért

 

Kutrovics Tamás oktatástechnikus

Az iskola érdekében végzett több évtizedes oktatástechnikusi munkájáért, az oktatást támogató tevékenységéért

A díjat Rektor Úr adja át az ELTE Köznevelési Bizottságának ünnepi értekezletén 2022. szeptember 14-én.

 

 

Újabb segélyszállítmány Aknaszlatinára

A húsvéti szünetben iskolánk ismét útnak indított Aknaszlatinára egy adományokkal megrakott teherautót az ukrajnai háború okozta nehézségek enyhítésére. A gyűjtés újabb hullámát diákjaink is segítették: a 9. a osztály tanulói, családjai süteményeket készítettek, melyet tanulótársaiknak, tanáraiknak kínáltak, s a cserébe felajánlott készpénzadományokat összegyűjtötték. A sütéshez más osztályok is csatlakoztak. Az akció rendkívül sikeresnek bizonyult: összesen 242 000 Ft-ot adtak át a kilencedikesek Németh Mónika gazdasági vezetőnek az adománygyűjtés koordinátorának.

A szállítmányt büfénk vezetője, Borsi Miklós, valamint Rónai András r. alezredes szállította önkéntes felajánlásból kárpátaljai testvériskolánkba (az előző gyűjtésből még szállításra váró kontingenssel együtt) kb. egy tonnányi tartós élelmiszert és a mosogató gépet.

Ángyus Viktória, a Bolyai János Líceum igazgatónője az alábbi levélben köszönte meg a szombathelyi bolyaisok akcióját:

Kedves szombathelyi bolyaisok!

Ezúton szeretnénk kifejezni őszinte tiszteletünket és egyben kifejezni hálás köszönetünket azokért a nemes gesztusokért, segítőkészségekért, amelyeket az utóbbi nehéz időben felénk tanúsítottak. Tanintézményünk minden egyes tagja és dolgozója nevében kijelenthetem, hogy adományuk jelentősen  megkönnyíti majd a munkát és feladataink elvégzését, amellyel minden nap szembe kell néznünk. Minden adomány, mely eddig felénk nyújtottak - nagyon ritka értéket képvisel!

Önöknek, családjaiknak jó egészséget, békét és Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk!

Tisztelettel,

az aknaszlatinai bolyaisok. 

 

Az adomány átadásáról készült képek megtekinthetők a Galériában.

 

Családi társasjáték délután

Kedves Bolyais Családok! 
 
A Bolyais Szülők Egyesületének támogatásával társasjátékos délutánt szervezünk 2022.április 6-án. A programra szeretettel várjuk 1-4. évfolyamos diákjainkat! Helyszín: iskolánk ebédlője. Játsszunk közösen! 
Regisztráció az alábbi linken: https://forms.gle/f8uzvWnhViCmqViF9

Adomány

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!


Örömmel értesítünk mindenkit, hogy március 18-án célba értek kárpátaljai testvériskolánkba, az aknaszlatinai Bolyai János Líceumba az intézményünkben összegyűjtött adományok.
A fuvarozást önkéntes felajánlásként iskolánk régi kiváló partnere, a Kovácsbusz vállalta, az 1,4 tonna tömegű rakomány több mint 600 km-es távolságra való szállítását Észak-Erdélyen át haladva Kovács Gábor, a vállalkozás vezetője és Szerdahelyi Árpád sofőr teljesítette a Schneller István Alapítvány által bérelt kisteherautóval,
Összesen 1 938 000 Ft értékű felajánlás gyűlt össze, ebből 1 048 500 Ft pénzadomány volt, melyből az aknaszlatinai iskola kérésére a kazánjuk működtetésére szükséges aggregátort, valamint egy mosógépet és további tartós élelmiszert vásároltunk a már összegyűjtött kontingens mellé. A Bolyai diákönkormányzata is támogatta saját keretéből az akciót.
Köszönjük szépen a bolyais közösség minden tagjának és partnereinknek a szívből jövő segítségét, melyet a háború sújtotta területen élő honfitársainknak nyújtottak.
A teherautó rakományának súlykorlátozása miatt még szállításra vár kb. 1 tonna áru, melyet a húsvéti szünetben újabb fuvarral készülünk eljuttatni Aknaszlatinára. Az adomány kiegészítésére szívesen fogadunk még pénzbeli felajánlásokat a gazdasági irodában április 4-ig.
A március 18-i szállítmányt nagy örömmel és hálával fogadták testvériskolánkban, Ángyus Viktória igazgatónő az alábbi levelet küldte Szombathelyre:
Kedves szombathelyi bolyaisok!
"A jótettek javarészt titokban születnek. Semmiféle statisztikai apparátus nem készít róluk táblázatot." Pilinszky János soraival szeretném megköszönni Önöknek, tanáraink és diákjaink nevében azt az adományt, melyet egy belső hang, a társadalmi felelősségvállalás, a szolidaritás, a jót-tenni nemes eszméje vezérelt. A jelenlegi helyzet miatt kialakult, kihívásokkal teli időszakban, egymás támogatásával, összefogással reményeink szerint sikeresen és gyorsan túljutunk. Támogatásuk komoly erőt közvetít felénk: nem vagyunk egyedül, számíthatunk Önökre! Nagyon hálásak vagyunk mindenért.
Üdvözlettel:
a Bolyai János Líceum igazgatósága, munkatársai, diákjai

Az adományok szombathelyi bepakolásáról és az aknaszlatinai érkezésről készült fotók megtekinthetők a Galériában.

„Csöndes jellemekből oroszlánok”

A ’48-as forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

Idén szerencsére nem volt akadálya annak, hogy közösségünk személyesen vehessen részt a március 15-i iskolai ünnepélyen. A műsort ezúttal is a 7. és 9. évfolyamos osztályaink tanulói adták elő osztályfőnökeik szervezésében, támogatásával. A szereplők ezúttal a korabeli hölgyek szemszögéből elevenítették fel a márciusi eseményeket, s megidézték a különféle társadalmi csoportok csatlakozását a szabadságharchoz. („Elmentek az ügyvédek, nem akart most pörlekedni senki. Híres korhelyekből híres hősök lettek. Csöndes jellemekből oroszlánok.”). Az előadást Kocsis Zsolt tanár úr és Rajczi Léna (9.c) diákunk éneke tette teljessé.
Az ünnepségről készült fotók megtekinthetők a Galériában.

Központi írásbeli felvételi vizsgák és szóbeli elbeszélgetés

2022. január 22-én (szombaton) 10 órakor kezdődik a 8 évfolyamos gimnáziumunkba (5. évfolyamra), valamint a 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunkra (9. évfolyamra) jelentkezők központi írásbeli felvételi vizsgája iskolánkban.

Kérjük a felvételiző tanulókat, hogy diákigazolványukkal vagy személyi igazolványukkal együtt 9.30-kor jelenjenek meg iskolánkban, a 4. osztályos tanulók az udvar felől, a 8. osztályos tanulók a főbejárat felől érkezve. A tanulóknak az iskola épületében szájmaszkot kell viselniük. A tanulók a járványügyi előírások betartásával történő terembeosztásról a vizsga napján az aulában tájékozódhatnak. A szülők nem tartózkodhatnak az iskolában.

Amennyiben méltányolható okból valaki nem tud megjelenni január 22-én az írásbeli vizsgán, január 27-én (csütörtökön) 14 órakor pótfelvételin vehet részt.

Azok a tanulók, akik igazoltan COVID-fertőzésben szenvednek vagy igazoltan házi karanténba kerültek, vagy önhibájukon kívüli elháríthatatlan ok miatt sem a központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni, február 4-én 14 órakor is megírhatják a feladatlapokat.

A kiértékelt dolgozatok megtekintésére január 28-án (pénteken) 8-16 óra között lesz lehetőség iskolánkban, a 041. sz. biológia előadó teremben. A helyiség az udvar felől, a labor bejáratán át közelíthető meg. A járványügyi előírások miatt a felnőtt kísérő számára a belépéshez védettségi igazolás szükséges. A megtekintés előzetes regisztráció alapján történik. A regisztrációs felület január 21-én válik elérhetővé honlapunkon.

A február 4-i pótló írásbeli dolgozatok megtekintése február 9-én 8-16 óra között lehetséges a titkárságunkon. A dolgozatokról a vizsgázó vagy szülője elektronikus úton (pl. telefonnal) másolatot készíthet.

A 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunkra jelentkezők szóbeli elbeszélgetésének időpontja: 2022. március 1-2. (kedd-szerda). A részletes beosztást február 22-ig honlapunkon, a Szülőknek/Gimnáziumi felvételi menüben közöljük. A szóbeli elbeszélgetés témakörei biológiából és történelemből ugyanitt találhatók. A matematika-informatika specializációra jelentkezők számára nincs szóbeli elbeszélgetés, felvételi eredményüket a matematika dolgozatuk teljes pontszámával számoljuk.

Az írásbeli vizsgával kapcsolatos rendeletek, útmutatók itt érhetők el: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf                                                                                         

 

 

Iskolánk karácsonyi koncertje

A jelenlegi járványhelyzetben sajnos nem tudtuk megtartani közönség előtt a hagyományos karácsonyi koncertünket, kórusaink ezért videófelvételen rögzítették előadásukat.
Fogadják szeretettel!
 

 

Sikeres karácsonyi adománygyűjtő akciók iskolánkban

Az adventi időszakban két, az egész iskolai közösséget megszólító adománygyűjtést bonyolítottunk le.
A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének hagyományos karácsonyi akciójához csatlakozva 325 db cipősdobozba csomagolt ajándékcsomag gyűlt össze a moldvai csángó magyar gyerekek részére, melyet december 10-én a fővárosba szállítottunk, ahonnét a többi intézmény gyűjtésével együtt a karácsonyi ünnepek előtt fuvarozzák ki Sándor József, az egri gyakorlóiskola volt igazgatója szervezésében Moldvába.
A másik aktivitás a vas megyei autista gyerekekkel foglalkozó PontMás Alapítvány adományboltja részére szervezett akció volt, melyet két nyolcadik évfolyamos diákunk kezdeményezett. Az eredmény: 40 hatalmas csomag.

A gyűjtésről szóló beszámoló itt olvasható.
Az adománygyűjtésekhez kapcsolódó fotók a Galériában láthatók.

Iskolánk továbbra is a 100 legjobb gimnázium között

HVG hetilap 100 legjobb gimnázium című  különszáma alapján a Bolyai Gimnázium ismét előkelő helyezéseket ért el a rangsorokban:  4.  a gyakorló gimnáziumok,  8. a vidéki gimnáziumok és 26. az intézmények összesített listáján.

Idén az alábbi három fő szempont alapján áll össze a rangsor: 

  • a nappali tagozatos tizedik évfolyamosok 2019-es kompetenciamérésének eredményei matematikából és szövegértésből (a 2020. évi mérés a járványhelyzet miatt elmaradt), 
  • a nappali tagozatosok 2020. évi érettségi eredményei matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből és idegen nyelvből (tantárgyanként és tanulónként plusz 50 ponttal honorálták a sikeres emelt szintű érettségit),
  • valamennyi tantárgyból  a 2020-as emelt szinten letett érettségi vizsgák számának az összes érettségi vizsga számához viszonyított aránya százalékban kifejezve.
Az emelt szintű történelemérettségi vizsgák átlaga a Bolyaiban a legmagasabb (91 %).

Kutatók éjszakája a Bolyaiban

Idén iskolánk is csatlakozott a Kutatók éjszakája programsorozathoz. A szép számú érdeklődő az alábbi előadásokon, foglalkozásokon vehetett részt:

Baranyai József: Hogyan (nem) működnek a szerveink (anatómia, boncolás, élettan, szövettan)
Dr. Füzesi István: Színes kémia
Dr. Horváth Katalin: Gyantásországban még a kosz is fehér? (Fizikai-kémiai anyagvizsgálat)
Pájer Szabolcs: Elektronika és programozás
Stumpfel Zsoltné: Sebimitáció és újraélesztés
Szabó Bence Farkas: Futtassuk meg a DNS-t!
Szauer Ágoston: Csillagnéző

A programon készült fotók a Galériában tekinthetők meg.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Október 6-án ismét gyararapodott iskolánk udvarán az aradi vértanúk emlékműve - Nagysándor József tábornok domborműve került fel a falra. Az alkotást ezúttal is a Művészeti Szakgimnázium egyik végzős növendéke, idén Radics Eliza készítette, mesterei Koller László, Molnár Mercédesz Dorisz és Somogyi Tamás voltak.
Régi hagyomány, hogy az ünnepi műsort a 9.c osztály tanulói adják elő. A produkció során felidézték az október 6-án kivégzett vértanúk életpályáját, kivégzésük előtti utolsó mondataikat, zenei bejátszások és gyönyörű élő énekhang kíséretében. A diákokat Rózsa Viktória osztályfőnök és Takács Marietta tanárnő készítette fel. 
A megemlékezés végén a két intézmény igazgatója az alkotóval együtt leleplezte a lovassági parancsnok domborművét, az emlékfal elé pedig az emlékezés virágai és koszorúja került.
Az eseményről készült fotók a Galériában láthatók.

 

Nagy sikerű családi délután a Bolyaiban

Élénk érdeklődés mellett zajlott szeptember utolsó péntekjén a Bolyais Szülők Egyesületének szervezésében a hagyományos tanév eleji családi napunk. Az eseményről szóló beszámoló itt olvasható, a fotók a Galériában tekinthetők meg.

 

Projektzáró a megújult Bolyaiban

Szeptember 24-én iskolánk közösségének jelenlétében zajlott az EFOP-4.1.3-17-2017-00211 számú, Tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban Szombathelyen című projekt hivatalos zárása.

A 170 millió forintos pályázati támogatás révén  új, szellőztethető tetőt kapott a tornaterem, megújultak a hozzá tartozó öltözők és vizesblokkok is. Az épületben az összes mosdó új burkolatot kapott mozgásérzékelős világítással, fotocellás vízöblítéssel, automata szappan- és kézfertőtlenítő-adagolókkal.
Az ünnepségen megjelent és köszöntőt mondott dr. Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja, valamint Hermann Judit, az EMMI főosztályvezetője.
Az eseményről szóló tudósítások itt olvashatók:

Az Ifjú tudósok verseny televíziós döntőjében szerepelt diákunk

Varga Pongrác idén érettségizett tanulónk biológia tantárgyból bejutott az Ifjú Tudósok országos verseny nyolcas döntőjébe, ahol 2. helyezést ért el. Pongrác felkészítői Baranyai József és Szabó Bence Farkas tanár urak voltak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal által meghirdetett vetélkedő utolsó szakaszát az M5 televíziós csatorna is nyomon követte.
A versenyről szóló tudósítás itt olvasható:
 
Tanulónk döntőbeli párviadalai itt tekinthetők meg:

Pedagógusaink és munkatársunk elismerése

Szeptember 3-án Budapesten, az ELTE tanévnyitó ünnepségén vehette át Mikics Lászlóné tanítónő az egyetem vezetésétől a Lorántffy Zsuzsanna Emléklapot.
Lorántffy Zsuzsanna Emléklap elismerésben azok a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak részesülhetnek, akik munkájuk során legalább tíz éven keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.
Szeptember 8-án Gáspárné Marton Tünde, Rózsa Viktória és Kocsis Zsolt bolyais pedagógusok Pedagógia Mestere kitüntetést vehettek át prof. dr. Borhy László rektor úrtól, Stróbl Aliz pedagógiai asszisztens Dicsérő Oklevélben részesült.

 
 

Kiváló szereplés az informatikai diákolimpián

Németh Marcell (10.c) ezüstérmet szerzett az Európai Junior Informatikai Diákolimpián.
A minden korábbinál sikeresebb magyar csapat tagjaként a 27. helyen végzett diákunk a nemzetközi mezőnyben, ezzel az eredménnyel érdemelte ki az elismerést.
A részletek itt olvashatók:

 

2022.09.19. - 2022.10.10.
A 8. c osztályos tanulók pályaválasztást megalapozó kompetenciavizsgálata
2022.09.26. - 2022.10.07.
Bemeneti kompetenciamérés a 10. évfolyamos tanulók számára
2022.09.30. 14:00 - 18:00
Családi nap
2022.09.30. 17:00 -
Kutatók éjszakája
2022.10.06. 10:30 -
Emlékezés az aradi vértanúkra
2022.10.10. - 2022.10.21.
Bemeneti kompetenciamérés a 8. évfolyamos tanulók számára
2022.10.10.
Iskolaszéki ülés
2022.10.10. 17:00 -
Szülői értekezlet és fogadóóra (9-12. évf.)
2022.10.10. 17:00 -
Fogadóóra az (1-5. évf.)
2022.10.11. 17:00 - 19:00
Szülői értekezlet és fogadóóra (6-8. évf.)