Aktuális hírek

Érettségi

Kedves Érettségiző Diákok!

 

A 2020. május 4-én kezdődő írásbeli érettségi vizsgákat az egészségügyi hatóságok állásfoglalásait is figyelembe véve a következőképpen szervezzük:

  

 • Kérjük, hogy a vizsganapokon mellőzzétek a csoportosulásokat akár az iskolában, akár a vizsgák megkezdése és befejezése után. Ezek elkerülésében a közterületeken a rendőrség is részt vesz. 

 

 • Az épületbe való bejutás előtti esetleges várakozás ideje alatt mindenki tartsa meg a többiektől a biztonságos 1,5 méteres távolságot!

 

 • Az érettségire lehetőleg kísérő nélkül érkezzetek! Az épületbe a vizsgázókon és az iskola dolgozóin kívül más személy csak külön igazgatói engedéllyel léphet be.

 

 • Kérjük, hogy az érettségi vizsgákra mindenki az alkalomhoz illő ruhában érkezzen!

 

 • Minden érettségiző a vizsga megkezdése előtt minimum 30 perccel jelenjen meg!

 

 • Az autóval érkező diákok a vizsga napján az iskola udvarán a dísz téren is parkolhatnak.

 

 • A magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem vizsgák napján az A és B osztály tanulói a főbejáraton a kijelölt ajtókon, míg a C osztály tanulói az udvari bejáraton tudnak belépni az iskolába. A további napokon a főbejáraton kell közlekedni.

 

 • Akiknek nincs szájmaszkja vagy nem hozza azt magával, a bejáratoknál a beléptetést végző tanár kollégáktól kapnak. A maszkok használatát  a folyosókon mindenkitől kérjük.

 

 • A bejáratoknál, a tantermekben, a folyosókon és a mellékhelyiségekben is kézfertőtlenítők állnak a rendelkezésre, ezek rendszeres használata elvárt.

 

 • A tanulók a folyosón sem érintkezhetnek, beszélgethetnek, csoportosulhatnak.

 

 • A mosdókba csak egyesével mehettek be.

 

 • A vizsgabehívótokon találjátok, hogy az egyes tantárgyakból melyik teremben fogtok vizsgázni.

 

 • Minden írásbeli  vizsgát az épület északi oldalára szerveztük (az első három nap több szinten), s biztonsági okokból a vizsgatermek egyikében sem használunk légkondicionáló berendezéseket.

 

 • A belépés után rögtön a számotokra meghatározott terembe menjetek, és ott a  névvel ellátott helyet foglaljátok el. Egy adott vizsgaterembe csak azok léphetnek be, akik azon a napon oda beosztásra kerültek.

 

 • A személyigazolványotokat készítsétek elő, és a vizsga végéig hagyjátok a padon!
 • A mobiltelefonokat a tanári asztal előtti padra kell helyezni mindenkinek a vizsga megkezdése előtt.

 

 • Kérjük, hogy minden vizsgázó  a vizsgák folyamán a saját íróeszközét használja!

 

 • Ajánlott a védőkesztyű használata és többszöri fertőtlenítése az iskola által biztosított egyes tárgyakkal (pl. helyesírási szótárak) való érintkezés, használat után. Ehhez minden érettségi teremben biztosítunk kézfertőtlenítő folyadékot.

 

 • A rendkívüli helyzet miatt fokozottan kérjük, hogy az alábbi könyveket, segédleteket mindenki hozza magával:

           Angol nyelv: nyomtatott magyar-angol szótár

           Fizika, kémia és matematika: függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására

           és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő

           Földrajz: középiskolai földrajz atlasz 

           Német nyelv: nyomtatott magyar-német szótár

           Olasz nyelv: nyomtatott magyar-olasz szótár

           Történelem: középiskolai történelmi atlasz

 

 • Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor mindig csak egy vizsgázó adja be a dolgozatát, a többieknek addig a helyükön kell várakozni.

 

 • Az idén kétnapos lesz a vizsgadolgozatokba való betekintés, ennek időpontja 2020. május 28–29. A részletekről később részletes tájékoztatást adunk.

 

 • A vizsga végeztével hagyjátok el az épületet és kerüljétek az iskola épülete előtt a csoportosulást és beszélgetést!

 

Minden diákunknak eredményes érettségi vizsgát, sok sikert kívánunk.

 

Üdvözlettel:

Papp Tibor

igazgató

 

 

2021.10.06. 10:30 -
Emlékezés az aradi vértanúkra
2021.10.09. 10:00 -
Tájékoztató nap a 4 és a 8 évfolyamos gimnáziumi tagozatunk iránt érdeklődőknek
2021.10.11. 16:00 -
Iskolaszéki ülés
2021.10.11. 17:00 - 19:00
Szülői értekezlet és fogadóóra a 6-8. évfolyam számára
2021.10.12. 17:00 - 19:00
Szülői értekezlet és fogadóóra a 9-12. évfolyam számára
2021.10.15. 14:30 -
Bolyai Matematika Csapatverseny (3-8. évfolyam) megyei forduló
2021.10.15. 15:00 -
Gólyaavató a 9-10. évfolyamnak
2021.10.18.
Az őszi írásbeli érettségi vizsgák kezdete
2021.10.22.
Az 1956-os forradalomra emlékezünk
2021.10.23. - 2021.11.01.
Őszi szünet