Első évfolyamos beiskolázás

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a 2021/2022-es tanévben – az előző évekhez hasonlóan – két első osztályt indít 12 évfolyamos szerkezetben 6, illetve 7 éves, jó iskolaérettségi szinttel rendelkező gyermekeknek.

A 12 évfolyamos szerkezet a 4 éves alapozó (alsó tagozatos) szintet, és a ráépülő 8 évfolyamos gimnáziumot jelenti. A tanulók 5. osztálytól (eredményeiktől, haladási tempójuktól függően) az általános iskolai felső tagozatunkon is továbbhaladhatnak, ahonnan később lehetőségük nyílik 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunkon is továbbtanulni.

A 12 évfolyamos iskola célja a széleskörű műveltség megalapozása, pozitív értékrend kialakítása és gimnáziumi oktatás keretében a felsőfokú tanulmányokra való előkészítés.

Az alsó tagozat osztályaiban is meghatározó a szeretetelvű, érték- és személyiségközpontú nevelés.  A szokványos tantervi feladatok mellett fontosnak tartjuk az egyéni adottságok és képességek feltárását, az együttműködési normák kialakítását, a kommunikáció, a művészeti kifejezés képességének, s a mozgáskultúra életkornak megfelelő kibontakoztatását, majd 3-4. osztálytól a tehetséggondozást.

Iskolánkban a gyerekek az angol és a német nyelvet is elsajátíthatják. Mindennapos testnevelés keretén belül tanulhatnak néptáncot, vívást, úszást, és a 6. osztály végére vízbiztos úszástudással rendelkeznek. A digitális kultúra tantárgy oktatására heti 1 órában a 4. osztálytól kerül sor.

A beiskolázás a körzeti elv alkalmazása nélkül történik. A szülők a játékos iskolaérettségi foglalkozás eredménye és az iskola javaslata alapján írathatják gyermekeiket az első osztályok egyikébe.